Variabele: Postcode buitenlandse werkplaats

Een verbetering voorstellen

Naam

Postcode buitenlandse werkplaats

Afkorting

POSTAL_CODE

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de postcode van de buitenlandse werkplaats waar de gedetacheerde naartoe gezonden wordt.

Bron

DWH_ONSS_WABRO_ADABAS

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/