Variabele: Sector

Een verbetering voorstellen

Naam

Sector

Afkorting

Sector

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de sector waarin de gedetacheerde is tewerkgesteld.

Bron

DWH_ONSS_LIMOSA_DéclarationLieudetravail

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2010 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
23000030 Landbouw, tuinbouw, bosbouw en visserij 01/01/2010 - 31/12/2018
23000031 Winning van delfstoffen, groeven 01/01/2010 - 31/12/2020
23000032 Metallurgie, metaalnijverheid, machinebouw, montage, metaalconstructie, laswerken, pijpfitting, reparatie van auto's en motorrijwielen, consumentenelectronica 01/01/2010 - 31/12/2019
23000033 Petrochemische nijverheid, scheikunde, brandstoffen 01/01/2010 - 31/12/2020
23000034 Voeding 01/01/2010 - 31/12/2014
23000035 Textiel en confectie 01/01/2010 - 31/12/2018
23000036 Hout- en meubelnijverheid 01/01/2010 - 31/12/2017
23000037 Schoonmaak, industriele reiniging 01/01/2010 - 31/12/2020
23000038 Productie en distributie van electriciteit, gas en water 01/01/2010 - 31/12/2018
23000039 Bouwnijverheid, grondwerken, waterwerken, bekabelingswerken, industriebouw en -uitrusting, podia- en stellingen 01/01/2010 - ∞
23000040 Groot- en kleinhandel in consumptiegoederen niet voorkomend in vorige rubrieken 01/01/2010 - 31/12/2018
23000041 Foorkramers, marktkramers, leurders 01/01/2010 - 31/12/2018
23000042 Hotels, drankgelegenheden, restaurants, catering, cafés 01/01/2010 - 31/12/2018
23000043 Vervoer, opslag en distributie 01/01/2010 - 31/12/2020
23000044 Financiele instellingen en verzekeringen 01/01/2010 - 31/12/2018
23000045 Immobilien, verhuur en diensten aan bedrijven 01/01/2010 - 31/12/2017
23000046 Consultancy (juridisch, accountancy, audit en boekhouden) 01/01/2010 - 31/12/2018
23000047 Architecten, Ingenieurs, experts, wetenschappelijk of technisch onderzoek 01/01/2010 - 31/12/2020
23000048 ICT (Informatica, telecommunicatie, telefonie, computersoftware, webservices en -development, ICT consultancy) 01/01/2010 - 31/12/2019
23000049 Onderwijs 01/01/2010 - 31/12/2016
23000050 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 01/01/2010 - 31/12/2018
23000051 Sociaal-culturele gemeenschapsvoorzieningen en dienstverlening aan personen 01/01/2010 - 31/12/2019
23000052 Huishoudens, dienstboden 01/01/2010 - 31/12/2014
23000053 Internationale organisaties 01/01/2010 - 31/12/2019
23000054 Showbizz, kunst, film, audiovisuele sector, sport en journalistiek 01/01/2010 - 31/12/2017
23000055 Voedingsnijverheid 01/01/2010 - 31/12/2020
23000056 Voedingshandel 01/01/2010 - 31/12/2019
23000057 Security 01/01/2010 - 31/12/2016
23000058 Installaties en onderhoud van electriciteit en electronica 01/01/2010 - 31/12/2019
23000999 Ander 01/01/2010 - ∞
23001001 Bouw 01/01/2015 - ∞
23001002 Vleesverwerking 01/01/2016 - ∞
23001003 Agrarische sector 01/01/2017 - ∞
23001004 Schoonmaak 01/01/2017 - ∞
23001005 Security 01/01/2016 - ∞
23001006 ICT, telefonie 01/01/2012 - ∞
23001007 Financiëlle instellingen en verzekeringen 01/01/2013 - ∞
23001008 Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 01/01/2017 - ∞
23001009 Gezondheidszorg en social diensten 01/01/2016 - ∞
23001012 Metaalwerken en pipefitting 01/01/2014 - ∞
23001013 Elektrische installatiewerken 01/01/2017 - ∞
23001014 Petrochemie 01/01/2016 - ∞
23001015 Transport en distributie 01/01/2015 - ∞
23001016 Hout- en meubelnijverheid 01/01/2017 - ∞
23001017 Handel in andere consumptiegoederen 01/01/2012 - ∞
23001018 Hotels en horeca 01/01/2017 - ∞
23001019 Huishoudpersoneel 01/01/2017 - ∞
23001999 Andere 01/01/2010 - ∞