Variabele: Sector van de LocalUnit

Een verbetering voorstellen

Naam

Sector van de LocalUnit

Afkorting

SectEtab

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

De sectorcode maakt op niveau van de lokale vestigingseenheid een onderscheid tussen de privésector en de overheidssector, die ook de onderwijssector bevat (welke ook de inrichtende overheid of de aard van het verstrekte onderwijs is).

Bron

DWH_ONSS_StatbaseD

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/04/2007 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Sector van de vestigingseenheid: Privé 01/04/2007 - 31/12/2016
2 Sector van de vestigingseenheid: Publiek 01/04/2007 - 31/12/2016