Variabele: Status van het dossier

Een verbetering voorstellen

Naam

Status van het dossier

Afkorting

dossier_status

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele geeft de status van het dossier weer.

Bron

DWH_ONSS_WABRO_ADABAS

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Attend info additionelle Wachten op bijkomende info 01/01/2007 - ∞
Clôturé Afgesloten 01/01/2007 - ∞
Décision agent RI refusée Beslissing medewerker RI geweigerd 01/01/2011 - 31/12/2016
Décision agent TM refusée pour dossier RI Beslissing medewerker TM geweigerd voor dossier RI 01/01/2007 - 31/12/2007
Décision agent TM refusée pour dossier TM Beslissing medewerker TM geweigerd voor dossier TM 01/01/2015 - 31/12/2015
Dossier traité par Ministère Affaires Sociales Dossier behandeld door FOD Sociale Zekerheid 01/01/2007 - 31/12/2007
En attente de contrôles automatiques (problème avec une ou plusieurs DB) Wachten op automatische controles (probleem met één of meerdere DB’s) 01/01/2011 - 31/12/2012
En attente d'inspection/d'enquête Wachten op inspectie/enquête 01/01/2007 - 31/12/2007
En attente d'une décision de l'étranger sur la prolongation (E102, etc.) Wachten op beslissing vanuit buitenland i .v.m. verlenging (E102, enz.) 01/01/2007 - 31/12/2017
En attente d'une demande à l'étranger Wachten op aanvraag in buitenland 01/01/2013 - 31/12/2015
En attente d'une réponse de l'étranger Wachten op antwoord uit buitenland 01/01/2007 - ∞
Erreur à résoudre par RI Fout op te lossen door RI 01/01/2010 - 31/12/2017
Erreur à résoudre par TM Fout op te lossen door TM 01/01/2014 - 31/12/2018