Variabele: Tewerkstellingsmaatregel

Een verbetering voorstellen

Naam

Tewerkstellingsmaatregel

Afkorting

Employmentpromotion

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De code geeft aan welke tewerkstellingsmaatregel van toepassing is

Bron

DWH_ONSS_UniStatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen tewerkstellingsmaatregel 01/01/2017 - ∞
1 werknemer aangeworven in het kader van K.B. 495 01/01/2017 - ∞
2 werknemer aangeworven in het kader van de volgende maatregelen ter activering van de werkloosheidsuitkeringen, het leefloon of de financiële maatschappelijke hulp. 01/01/2017 - ∞ De code mag enkel worden gebruikt voor één van de volgende tewerkstellingen: een tewerkstelling in het kader van een erkend doorstromingsprogramma, een tewerkstelling in het kader van een erkende arbeidspost, een tewerkstelling in het kader van de sociale inschakelingseconomie (SINE).
3 werknemer aangeworven in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare sector 01/01/2017 - 30/09/2022
4 werknemer aangeworven in het kader van het derde arbeidscircuit 01/01/2017 - ∞
5 werknemer aangeworven in het kader het PRIME-programma 01/01/2017 - ∞
10 werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2017 - ∞
11 werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2017 - ∞
12 werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2017 - ∞
13 mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2017 - ∞
14 mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2017 - ∞
15 mindervalide werknemer aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2017 - ∞
16 werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2017 - ∞
17 werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 2°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2017 - ∞
18 werknemer van buitenlandse afkomst aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst bepaald in artikel 27, eerste lid, 3°, van de wet van 24 december 1999 01/01/2017 - ∞
7 Onbestaande of oude codes 01/01/2019 - 31/03/2019 Anomalie
19 Onbestaande of oude codes 01/01/2017 - ∞ Anomalie
21 Onbestaande of oude codes 01/01/2017 - ∞ Anomalie
22 Onbestaande of oude codes 01/01/2017 - 31/12/2019 Anomalie
23 Onbestaande of oude codes 01/01/2017 - ∞ Anomalie
32 Onbestaande of oude codes 01/10/2018 - 31/12/2020 Anomalie