Variabele: Type gedetacheerde

Een verbetering voorstellen

Naam

Type gedetacheerde

Afkorting

Type

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele geeft aan of de gedetacheerde een zelfstandige of werknemer is.

Bron

DWH_ONSS_LIMOSA_DéclarationClient

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2010 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Werknemer Werknemer 01/01/2010 - ∞
Zelfstandige Zelfstandige 01/01/2010 - ∞