Variabele: Type werknemer

Een verbetering voorstellen

Naam

Type werknemer

Afkorting

KindOfWorker

Thema

Arbeidsprestatie, COVID-19

Definitie/omschrijving

De variabele bevat info over het type werknemer.

Bron

CRISE_ONSS_fichier_du_personnel

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
A17 Werknemer die wordt tewerkgesteld in de socio-culturele sector of bij sportmanifestaties met toepassing van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969; deze werknemers zijn niet onderworpen en moeten niet in Dmfa opgenomen worden. 01/03/2020 - 31/07/2023
BCW Arbeider in de bouwsector met uitzondering van STU, DWD, IVT en RTA. 01/03/2020 - 31/07/2023
DWD DWD staat voor ‘Dimona Without Dmfa’. Een werknemer voor wie een Dimona moet gebeuren, maar die niet op de DmfA moet worden vermeld. Deze code primeert, dat wil zeggen dat ook als de betrokken werknemer voldoet aan een andere code 'type werknemer', toch de code DWD moet worden vermeld. De enige uitzonderingen daarop zijn de niet-onderworpen werknemers die worden tewerkgesteld in de socio-culturele sector of bij sportmanifestaties, de personen met een individuele beroepsopleiding en de personen die een instapstage volgen en de niet-onderworpen stagiairs voor hun stages in het kader van een opleiding naar betaalde arbeid. Voor hen primeren respectievelijk de codes A17,  IVT, TRI en STG. 01/03/2020 - 31/07/2023
EXT Een gelegenheidswerknemer (inclusief de student-gelegenheidswerker voor wie de solidariteitsbijdrage niet wordt toegepast) tewerkgesteld in de landbouwsector (PC 144), tuinbouwsector (PC 145), horeca (PC 302), begrafenissector (PC 320) of uitzendsector (PC 322). 01/03/2020 - 31/07/2023
FLX Een flexi-jobwerknemer. 01/03/2020 - 31/07/2023
IVT Een persoon verbonden door een IBO, PFI / CFI of FPI overeenkomst (Individuele Beroepsopleiding in Vlaanderen; plan de formation insertion en contrat formation-insertion (overeenkomst voor een instapopleiding) in Wallonië; of formation professionnelle individuelle en entreprise in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), maar gedurende zijn opleiding nog steeds het statuut van werkloze heeft en door de werkgever niet in de DmfA-aangifte moet worden opgenomen. 01/03/2020 - 31/07/2023
OTH De andere werknemers elders niet vernoemd. Met het type OTH worden onder andere aangegeven: de studenten voor wie de solidariteitsbijdrage niet toegepast wordt; de leerlingen in het stelsel van alternerend leren en de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulanciers. 01/03/2020 - 31/07/2023
PMP Parlementairen 01/03/2020 - 31/07/2023
RTA Een leerling tewerkgesteld in de bouwsector. Leerlingen uit alle andere sectoren moeten worden aangegeven met OTH. 01/03/2020 - 31/07/2023
STG Niet-onderworpen stagiairs voor hun stages in het kader van een opleiding naar betaalde arbeid, behalve als ze onder IVT of TRI moeten worden aangegeven. 01/03/2020 - 31/07/2023
STU Een student die aangeworven wordt met een specifieke arbeidsovereenkomst voor studenten en voor wie de solidariteitsbijdrage voor studenten zal worden toegepast. Voor hem/haar moet altijd een Dimona-aangifte type STU gebeuren behalve voor een student die met een werkgever geen studentenovereenkomst meer kan sluiten, omdat hij al 12 maanden of meer ononderbroken in dienst is geweest bij hem. 01/03/2020 - 31/07/2023
TEA Een werknemer van een lokaal bestuur die tot een onderwijsinstelling behoort. 01/03/2020 - 31/07/2023
TRI Een persoon die een instapstage bij een werkgever volgt, maar gedurende zijn stage nog steeds het statuut van werkloze heeft en door de werkgever niet in de DmfA moet worden opgenomen; de instapstage zoals vóór 1 januari 2020 gedefinieerd in de Dimona-wetgeving bestaat enkel nog maar in het Duitstalig landsgedeelte. 01/03/2020 - 31/07/2023