Variabele: Verbrekingsvergoedingen

Een verbetering voorstellen

Naam

Verbrekingsvergoedingen

Afkorting

Preavi

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het bedrag van de verbrekingsvergoedingen aangegeven bij de RSZ

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

Internationale compatibiliteit

/