Variabele: Verminderingscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Verminderingscode

Afkorting

Deductioncode

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

De code van de bijdragevermindering

Bron

DWH_ONSS_StatbaseF

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0001 Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de werknemers met een werkbonus 01/01/2003 - 31/12/2016
0501 Vermindering van de persoonlijke bijdragen in de baggersector 01/01/2003 - 30/06/2014
0600 Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering - arbeidsovereenkomst afgesloten voor 1.1.2007 01/07/2004 - 30/06/2007
0601 Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering 01/01/2007 - 31/12/2016
1001 Structurele vermindering 01/01/2003 - 31/12/2003
1101 Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 12 maanden 01/01/2003 - 31/12/2003
1101 Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 12 maanden 01/01/2004 - 31/03/2004
1102 Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 24 maanden 01/01/2003 - 31/12/2003
1102 Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 24 maanden 01/01/2004 - 31/03/2004
1103 Banenplan voor werkzoekenden - inschakelingsbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2003
1103 Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden - inschakelingsbedrijven 01/01/2004 - 31/12/2007
1104 Banenplan voor werkzoekenden ouder dan 50 jaar 01/01/2003 - 31/12/2003
1105 Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 12 maanden (> 45 jaar) 01/01/2003 - 31/12/2003
1105 Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aande voorwaarde van 12 maanden (>45 jaar) RVA-codes: Z12 01/01/2004 - 31/03/2008
1106 Overgangsperiode. Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 24 maanden (>45 jaar RVA-codes: Z24 01/01/2004 - 31/03/2008
1106 Banenplan voor werkzoekenden die beantwoorden aan de voorwaarde van 24 maanden (>45 jaar) 01/01/2003 - 31/12/2003
1111 Overgangsperiode - activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdureig werkzoekenden - 75% RVA-codes: A1, A8, A9, B1, B2, B7 of B11 01/01/2004 - 31/12/2008
1111 Activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen - 75% 01/01/2003 - 31/12/2003
1112 Overgangsperiode. Activaplan - bevordering van de tewrekstelling van langdurig werkzoekenden - 100% RVA-codes: A3, B3, B4, B5, B6, B8 of B12 01/01/2004 - 31/12/2008
1112 Activaplan - bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen 100% 01/01/2003 - 31/12/2003
1121 Overgangsperiode Plus-één-plan 01/01/2004 - 31/12/2006
1121 Plus-één-plan 01/01/2003 - 31/12/2003
1122 Overgangsperiode Plus-twee-plan 01/01/2004 - 31/12/2006
1122 Plus-twee-plan 01/01/2003 - 31/12/2003
1123 Overgangsperiode. Plus-drie-plan 01/01/2004 - 31/12/2005
1123 Plus-drie-plan 01/01/2003 - 31/12/2003
1124 Overgangsperiode. Plus-één-plan - gewezen interimaris 01/01/2004 - 31/12/2006
1124 Plus-één-plan - gewezen interimaris 01/01/2003 - 31/12/2003
1125 Overgangsperiode. Plus-twee-plan - gewezen interimaris 01/01/2004 - 31/12/2006
1125 Plus-twee-plan gewezen interimaris 01/01/2003 - 31/12/2003
1126 Plus-drie-plan gewezen interimaris 01/01/2003 - 31/12/2003
1126 Overgangsperiode. Plus-drie-plan gewezen interimaris 01/01/2004 - 31/12/2005
1131 Vermindering van KB 483 vermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer in de hoedanigheid van huispersoneel (huisbedienden (hand- en hoofdarbeiders); dienstboden) 01/01/2003 - 31/12/2013
1141 Overgangsperiode. Activering van de werkloosheidsvergoeding 01/01/2004 - 31/12/2004
1141 Activering van de werkloosheidsvergoeding 01/01/2003 - 31/12/2003
1142 Inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en van rechthebbende op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp 01/01/2003 - 31/12/2003
1142 Overgangsperiode. Inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en van rechthebbende op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp 01/01/2004 - 31/12/2016
1201 Overgangsperiode. Startbaanovereenkomst afgesloten voor 01/01/2004 01/01/2004 - 30/09/2014
1201 Startbaanovereenkomst voor jongeren, werk/opleiding, 495,79 EUR 01/01/2003 - 31/12/2003
1202 Startbaanovereenkomst voor jongeren werk/opleiding 1115,52 EUR 01/01/2003 - 31/12/2003
1203 Startbaanovereenkomst voor jongeren, 495,79 EUR 01/01/2003 - 31/12/2003
1204 Startbaanovereenkomst voor jongeren, 1115,52 EUR 01/01/2003 - 31/12/2003
1205 Overgangsperiode. Werknemer die aan het einde van zijn startbaanovereenkomst voor jongeren in dienst blijft 01/01/2004 - 31/12/2004
1205 Werknemer die aan het einde van zijn startbaanovereenkomst voor jongeren in dienst blijft. 01/01/2003 - 31/12/2003
1211 Overgangsperiode. Jongeren met een overeenkomst werk/opleiding (K.B. 495) 01/01/2004 - 31/12/2006
1211 Jongeren met een overeenkomst werk/opleiding (K.B. 495) 01/01/2003 - 31/12/2003
1212 Jongeren met een arbeids- of stageovereenkomst in het kader van de deeltijdse leerplicht (K.B. 495) 01/01/2003 - 31/12/2003
1213 Erkende leerling (K.B. 495) 01/01/2003 - 31/12/2003
1213 Overgangsperiode. Erkende leerling (K.B. 495) 01/01/2004 - 31/12/2006
1311 Deeltijdse vervanger van een werknemer in loopbaanonderbreking 01/01/2003 - 31/12/2003
1321 Deeltijdse vervanger van een werknemer met halftijds brugpensioen 01/01/2003 - 31/12/2003
1322 Voltijdse vervanger van een werknemer met halftijds brugpensioen 01/01/2003 - 31/12/2003
1331 Plan Vande Lanotte 1 01/01/2003 - 31/12/2003
1331 Overgangsperiode. Plan Vande Lanotte 1 01/01/2004 - 30/09/2005
1332 Plan Vande Lanotte 2 01/01/2003 - 31/12/2003
1333 Plan Vande Lanotte 3 01/01/2003 - 31/12/2003
1333 Overgangsperiode. Plan Vande Lanotte 3 01/01/2004 - 31/12/2005
1341 Vierdagenweek (wet 26 1998/4 maart 1999) 01/01/2003 - 31/12/2003
1341 Overgangsperiode. Vierdagenweek (wet 26 maart 1999) 01/01/2004 - 31/03/2005
1345 Arbeidsduurvermindering - vierdagenweek - eenmalige premie in 1 schijf 01/01/2003 - 31/12/2003
1346 Arbeidsduurvermindering - vierdagenweek - eenmalige premie in 4 schijven 01/01/2003 - 31/12/2003
1350 Arbeidsduurvermindering tot 38 uur per week 01/01/2003 - 31/03/2003
1351 Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week - eenmalige premie in 1 schijf 01/01/2003 - 31/12/2003
1352 Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week eenmalige premie in 4 schijven 01/01/2003 - 31/12/2003
1353 Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week - opvolgingspremie 01/01/2003 - 31/12/2003
1353 Overgangsperiode. Arbeidsduurvermindering onder 38 uur per week - opvolgingspremie 01/01/2004 - 31/12/2007
1501 Vermindering van de werkgeversbijdragen voor de baggersector 01/01/2003 - 30/06/2014
1511 Wetenschappelijk onderzoek 01/01/2003 - 31/12/2016
1521 Vermindering van de werkgeversbijdragen voor erkende onthaalouders 01/04/2003 - 31/12/2013
1531 Vermindering van de werkgeversbijdragen voor artiesten 01/07/2003 - 31/12/2013
2001 Terugbetaling adeministratiekosten E.S.S. - eerste werknemer 01/01/2004 - 31/12/2016
2001 Terugbetaling administratiekosten E.S.S. eerste werknemer 01/01/2003 - 31/12/2003
2002 Terugbetaling administratiekosten E.S.S. - Tweede werknemer 01/01/2003 - 31/12/2003
3000 Structurele vermindering 01/01/2004 - 31/12/2016
3100 Oudere werknemers van minstens 57 jaar 01/01/2004 - 31/12/2012
3101 Oudere werknemers van 50 tot 56 jaar 01/04/2007 - 31/12/2012
3102 Oudere werknemers:54 tot 57 jaar: 400 euro58 tot 61 jaar: 1000 euro62 tot 64 jaar: 1500 eurominstens 65 jaar: 800 euro(leeftijd op laatste dag van het kwartaal) 01/01/2013 - 31/12/2016
3200 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code: C1, C2, C11 of C20 01/01/2004 - 31/12/2016
3201 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code: C3 of C4 01/01/2004 - 31/12/2016
3202 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA code: C5 of C6 01/01/2004 - 31/12/2016
3203 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA code: C7 of C8 01/01/2004 - 31/12/2016
3204 Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of van minstens 25j en jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code: C9, C10, C21 of C22 01/01/2004 - 31/12/2016
3205 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43. 01/07/2013 - 31/12/2016
3210 Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D1, D2 of D9 01/01/2004 - 31/12/2016
3211 Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA code: D3, D4, D5 of D6 01/01/2004 - 31/12/2016
3212 Activaplan - Preventie- en veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D7 of D8 01/01/2004 - 31/12/2016
3220 Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar laaggeschoold minstens 9 maanden uitkeringen of jonger dan 45 jaar minstens 12 maanden uitkeringen 01/01/2004 - 31/12/2016
3221 Doorstromingsprogramma jonger dan 45j minstens 24m uitkeringen 01/01/2004 - 31/12/2016
3230 Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 12m uitkeringen 01/01/2004 - 31/12/2016
3231 Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 24m uitkeringen 01/01/2004 - 31/12/2016
3240 Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45j 312d/18m of 156d/9m 01/01/2004 - 31/12/2016
3241 Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45j 624d/36m of 312d/18m 01/01/2004 - 31/12/2016
3250 Sociale inschakelingseconomie minstens 45j 156d/9m 01/01/2004 - 31/12/2016
3310 Eerste aanwervingen: eerste werknemer met forfait 1000 01/01/2004 - 31/12/2012
3311 Eerste aanwervingen: eerste werknemer met forfait 400 01/04/2005 - 31/12/2012
3312 Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan - eerste periode en overgangsmaatregel taxshift - resterende periodes 01/10/2012 - 31/12/2016
3313 Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2013 - 31/12/2016
3314 Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - derde periode 01/01/2013 - 31/12/2016
3315 Eerste aanwervingen - eerste werknemer - taxshift 01/01/2016 - 31/12/2016
3320 Eerste aanwervingen: tweede werknemer 01/01/2004 - 31/12/2012
3321 Eerste aanwervingen - tweede werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/10/2012 - 31/12/2016
3322 Eerste aanwervingen - tweede werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2013 - 31/12/2016
3324 Eerste aanwervingen - tweede werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3330 Eerste aanwervingen: derde werknemer 01/01/2004 - 31/12/2012
3331 Eerste aanwervingen - derde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/10/2012 - 31/12/2016
3332 Eerste aanwervingen - derde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2013 - 31/12/2016
3333 Eerste aanwervingen - derde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3340 Eerste aanwervingen - vierde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2014 - 31/12/2016
3341 Eerste aanwervingen - vierde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/04/2015 - 31/12/2016
3342 Eerste aanwervingen - vierde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3350 Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2014 - 31/12/2016
3351 Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/04/2015 - 31/12/2016
3352 Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3360 Eerste aanwervingen - zesde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2016 - 31/12/2016
3410 Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/01/2004 - 31/12/2016
3411 Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold of SBO en laaggeschoold en minder valide of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/04/2006 - 31/12/2016
3412 Jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/01/2013 - 31/12/2016
3413 Jonge werknemers: vanaf 1/1 van het jaar waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal voorafgaand aan 30 jaar 01/07/2006 - 31/12/2012
3414 Jonge werknemers: vanaf 1/1 van het jaar waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal voorafgaand aan 30 jaar met sbo en laaggeschoold 01/07/2006 - 31/12/2012
3415 Jonge werknemers: vanaf 1/1 van het jaar waarin jongere 19 wordt tot het kwartaal voorafgaand aan 30 jaar met SBO en zeer laaggeschoold Of met SBO en laaggeschoold en minder valide. Of met SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/07/2006 - 31/12/2012
3416 Jonge werknemers: Vanaf 2006/3 1/1 van het jaar waarin jonger 19 wordt tot het kwartaal voorafgaand aan 30 jaar met SBO en laaggeschoold (overgangsperiode) 01/07/2006 - 31/12/2012
3430 Jonge werknemers: tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 wordt 01/01/2004 - 31/12/2016
3500 Arbeidsduurvermindering 01/01/2004 - 31/12/2016
3510 Vierdagenweek 01/01/2004 - 31/12/2016
3520 Arbeidsduurvermindering met Vierdagenweek 01/01/2004 - 31/12/2016
3600 Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdragen arbeidsovereenkomst afgesloten voor 1.1.2007 01/07/2004 - 30/06/2007
3601 Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdragen jonger dan 45j 01/01/2007 - 31/12/2016
3611 Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdagen minstens 45j 01/01/2007 - 31/12/2016
3612 Opleiders met herstructureringskaart 01/01/2010 - 30/09/2013
3700 Tijdelijke arbeidsduurvermindering ten gevolge van de crisis 01/04/2009 - 31/03/2011
3720 Tijdelijke arbeidsduurvermindering met vierdagenweek ten gevolge van de crisis 01/04/2009 - 31/03/2011
3800 Mentors 01/01/2010 - 31/12/2016
3900 Vaste werknemers in de horeca 01/01/2014 - 31/12/2016
4000 Gesubsidieerde contractuelen 01/01/2014 - 31/12/2016
4100 Vervangers van contractuelen en statutairen in de publieke sector 01/01/2014 - 31/12/2016
4200 Huispersoneel 01/01/2014 - 31/12/2016
4300 Kunstenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
4400 Erkende onthaalouders 01/01/2014 - 31/12/2016
6030 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6031 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/07/2016 - 31/12/2016
6032 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6033 Overgangsmaatregel - jonge werknemers: tot 31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 01/07/2016 - 31/12/2016
6300 Jonge werknemers - laaggeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6301 Jonge werknemers - middengeschoold 01/07/2016 - 31/12/2016
6310 Jonge werknemers - leerling 01/07/2016 - 31/12/2016
6320 Oudere werknemers - in dienst 01/07/2016 - 31/12/2016
6321 Oudere werknemers - nieuw aangeworven 01/07/2016 - 31/12/2016
7320 Oudere werknemers 01/10/2016 - 31/12/2016