Variabele: Verminderingscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Verminderingscode

Afkorting

Deductioncode

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

De code van de bijdragevermindering

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseF

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de werknemers met een werkbonus 01/01/2017 - ∞
601 Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering 01/01/2017 - ∞
610 Sportbonus 01/01/2022 - ∞
611 Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor gepensioneerden die werken in de zorgsector 01/10/2022 - ∞
1142 Overgangsperiode. Inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en van rechthebbende op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp 01/01/2017 - ∞
1511 Wetenschappelijk onderzoek 01/01/2017 - ∞
2001 Terugbetaling adeministratiekosten E.S.S. - eerste werknemer 01/01/2017 - ∞
3000 Structurele vermindering 01/01/2017 - ∞
3102 Oudere werknemers: 54 tot 57 jaar: 400 euro, 58 tot 61 jaar: 1000 euro, 62 tot 64 jaar: 1500 euro, minstens 65 jaar: 800 euro (leeftijd op laatste dag van het kwartaal) 01/01/2017 - 31/12/2018
3200 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code: C1, C2, C11 of C20 01/01/2017 - 31/12/2019
3201 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code: C3 of C4 01/01/2017 - 30/09/2020
3202 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA code: C5 of C6 01/01/2017 - ∞
3203 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA code: C7 of C8 01/01/2017 - ∞
3204 Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of van minstens 25j en jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code: C9, C10, C21 of C22 01/01/2017 - 31/03/2017
3205 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43. 01/01/2017 - 30/09/2021
3210 Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D1, D2 of D9 01/01/2017 - ∞
3211 Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA code: D3, D4, D5 of D6 01/01/2017 - ∞
3212 Activaplan - Preventie- en veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D7 of D8 01/01/2017 - 31/12/2017
3220 Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar laaggeschoold minstens 9 maanden uitkeringen of jonger dan 45 jaar minstens 12 maanden uitkeringen 01/01/2017 - 31/12/2020
3221 Doorstromingsprogramma jonger dan 45j minstens 24m uitkeringen 01/01/2017 - 31/12/2020
3230 Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 12m uitkeringen 01/01/2017 - 31/12/2020
3231 Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 24m uitkeringen 01/01/2017 - 31/12/2020
3240 Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45j 312d/18m of 156d/9m 01/01/2017 - ∞
3241 Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45j 624d/36m of 312d/18m 01/01/2017 - ∞
3250 Sociale inschakelingseconomie minstens 45j 156d/9m 01/01/2017 - ∞
3312 Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan - eerste periode en overgangsmaatregel taxshift - resterende periodes 01/01/2017 - 30/09/2020
3313 Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2019
3314 Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - derde periode 01/01/2017 - 30/09/2019
3315 Eerste aanwervingen - eerste werknemer - taxshift 01/01/2017 - ∞
3321 Eerste aanwervingen - tweede werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3322 Eerste aanwervingen - tweede werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3323 Eerste aanwervingen - tweede werknemer - overgangsmaatregel taxshift - derde periode 01/04/2017 - 30/09/2020
3324 Eerste aanwervingen - tweede werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3325 Eerste aanwervingen - tweede werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3326 Eerste aanwervingen - tweede werknemer - taxshift derde periode 01/04/2018 - ∞
3331 Eerste aanwervingen - derde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3332 Eerste aanwervingen - derde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3333 Eerste aanwervingen - derde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3334 Eerste aanwervingen - derde werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3340 Eerste aanwervingen - vierde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3341 Eerste aanwervingen - vierde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3342 Eerste aanwervingen - vierde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3343 Eerste aanwervingen - vierde werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3350 Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3351 Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3352 Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3353 Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3360 Eerste aanwervingen - zesde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3361 Eerste aanwervingen - zesde werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3410 Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/01/2017 - 30/09/2021
3411 Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold of SBO en laaggeschoold en mindervalide of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/01/2017 - ∞
3412 Jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/01/2017 - 31/03/2021
3430 Jonge werknemers: tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 wordt 01/01/2017 - ∞
3500 Arbeidsduurvermindering 01/01/2017 - ∞
3510 Vierdagenweek 01/01/2017 - 31/03/2021
3520 Arbeidsduurvermindering met Vierdagenweek 01/01/2017 - ∞
3601 Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdragen jonger dan 45j 01/01/2017 - 30/09/2018
3611 Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdagen minstens 45j 01/01/2017 - ∞
3702 Vermindering voor de reissector - ondersteuningsmaatregel Covid 01/04/2021 - 30/09/2021
3703 Vermindering voor de evenementensector - ondersteuningsmaatregel Covid 01/04/2021 - 30/09/2021
3704 Vermindering voor de hotelsector - ondersteuningsmaatregel Covid 01/04/2021 - 30/09/2021
3705 Vermindering in het kader van de relance 01/07/2021 - 30/09/2021
3706 Vermindering in het kader van de relance voor zwaar getroffen werkgevers 01/07/2021 - 30/09/2021
3800 Mentors 01/01/2017 - ∞
3900 Vaste werknemers in de horeca 01/01/2017 - ∞
4000 Gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞
4100 Vervangers van contractuelen en statutairen in de publieke sector 01/01/2017 - ∞
4110 Betaalde sportbeoefenaars 01/01/2022 - ∞
4200 Huispersoneel 01/01/2017 - ∞
4300 Kunstenaars 01/01/2017 - ∞
4400 Erkende onthaalouders 01/01/2017 - ∞
6000 Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code : C1, C20, C25, C30, C34 of C36 01/01/2017 - 31/12/2017
6001 Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA-codes : C3, C4, C26, C31 of C37 01/01/2017 - 31/12/2018
6002 Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA-codes : C5, C6, C27, C32 of C38 01/01/2017 - 31/12/2018
6003 Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA-codes : C7, C8, C28, C33 of C39 01/01/2017 - 31/12/2018
6004 Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41 of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes C42 of C43 01/01/2017 - 31/12/2018
6005 Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA-codes : D1, D13 of D19 01/01/2017 - 31/12/2018
6006 Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden van minstens 45 j - 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA-codes : D3, D4, D5, D6, D14, D15, D16, D17, D20 of D21 01/01/2017 - 31/12/2018
6030 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/01/2017 - 31/12/2018
6031 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/01/2017 - 31/12/2018
6032 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/01/2017 - 31/12/2018
6033 Overgangsmaatregel - jonge werknemers: tot 31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 01/01/2017 - 31/12/2018
6040 Overgangsmaatregel - ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - jonger dan 45 j 01/01/2017 - 31/12/2017
6041 Overgangsmaatregel - ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - minstens 45 j 01/01/2017 - 31/12/2018
6300 Jonge werknemers - laaggeschoold 01/01/2017 - ∞
6301 Jonge werknemers - middengeschoold 01/01/2017 - 30/09/2021
6310 Jonge werknemers - leerling 01/01/2017 - ∞
6311 Jonge werknemers - met alternerende opleiding 01/01/2017 - ∞
6320 Oudere werknemers - in dienst 01/01/2017 - ∞
6321 Oudere werknemers - nieuw aangeworven 01/01/2017 - ∞
6330 Vermindering van de werkgeversbijdragen voor de koopvaardij, de baggersector en de zeesleepvaart 01/01/2018 - ∞
7000 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code : C1, C20, C25, C30, C34 of C36 01/10/2017 - 30/09/2018
7001 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code : C3, C4, C26, C31 of C37 01/10/2017 - 31/12/2018
7002 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA code : C5, C6, C27, C32 of C38 01/10/2017 - 31/12/2018
7003 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA code : C7, C8, C28, C33 of C39 01/10/2017 - 31/12/2018
7004 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43 01/10/2017 - 31/12/2018
7005 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D1, D13 of D19 01/10/2017 - 31/12/2018
7006 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA code : D3, D4, D5, D6, D14, D15, D16, D17, D20 of D21 01/10/2017 - 31/12/2018
7030 Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/10/2017 - 31/12/2018
7031 Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/10/2017 - 31/12/2018
7032 Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/10/2017 - 31/12/2018
7033 Overgangsmaatregel - Jonge werknemers : tot 31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 01/10/2017 - 31/12/2018
7040 Overgangsmaatregel - Ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - jonger dan 45 j 01/10/2017 - 30/09/2018
7041 Overgangsmaatregel - Ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - minstens 45 j 01/10/2017 - 31/12/2018
7320 Oudere werknemers 01/01/2017 - ∞
8000 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code : C1, C20, C25, C30, C34 of C36 01/07/2017 - 30/06/2018
8001 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code : C3, C4, C26, C31 of C37 01/07/2017 - 30/06/2019
8002 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA code : C5, C6, C27, C32 of C38 01/07/2017 - 30/06/2020
8003 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA code : C7, C8, C28, C33 of C39 01/07/2017 - 30/06/2020
8004 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43 01/07/2017 - 31/03/2020
8005 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code : D1, D13 of D19 01/07/2017 - 30/06/2020
8006 Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA code : D3, D4, D5, D6, D14, D15, D16, D17, D20 of D21 01/07/2017 - 30/06/2020
8007 Overgangsmaatregel - Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of van minstens 25 j en jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code : C9, C10, C21 of C22 01/07/2017 - 30/06/2018
8008 Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code : D7 of D8 01/07/2017 - 30/06/2018
8009 Overgangsmaatregel - Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar laaggeschoold minstens 9 maanden uitkeringen of jonger dan 45 jaar minstens 12 maanden uitkeringen 01/07/2017 - 31/03/2021
8010 Overgangsmaatregel - Doorstromingsprogramma jonger dan 45j minstens 24 m uitkeringen 01/07/2017 - 31/03/2021
8011 Overgangsmaatregel - Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 12 m uitkeringen 01/07/2017 - 31/03/2021
8012 Overgangsmaatregel - Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 24 m uitkeringen 01/07/2017 - 31/03/2021
8020 Overgangsmaatregel - Huispersoneel 01/07/2017 - 30/06/2020
8030 Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/07/2017 - 31/03/2020
8031 Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/07/2017 - 30/06/2020
8032 Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/07/2017 - 31/03/2020
8033 Overgangsmaatregel - Jonge werknemers : tot 31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 01/07/2017 - 30/06/2020
8040 Overgangsmaatregel - Ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - jonger dan 45 j 01/07/2017 - 30/06/2018
8041 Overgangsmaatregel - Ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - minstens 45 j 01/07/2017 - 30/06/2020
8050 Overgangsmaatregel - Oudere werknemers 01/10/2017 - 31/03/2018
8320 Oudere werknemers 01/10/2017 - ∞
9000 Overgangsmaatregel - Sociale Inschakelingseconomie  jonger dan 45j  312d/18m of 156d/9m 01/01/2019 - 30/06/2021
9001 Overgangsmaatregel - Sociale Inschakelingseconomie  jonger dan 45j  624d/36m of 312d/18m 01/01/2019 - ∞
9002 Overgangsmaatregel - Sociale Inschakelingseconomie  minstens 45j  156d/9m 01/01/2019 - ∞
9003 Overgangsmaatregel - Oudere werknemers 01/01/2019 - 30/09/2019
9300 Oudere werknemers 01/01/2019 - ∞
4001 Gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.
4500 Werknemers, aangeworven in het kader van art. 60, §7 van de wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.
6050 Overgangsmaatregel - werknemers, aangeworven in het kader van art. 60, §7 van de wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's 01/01/2017 - 31/12/2018 Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.
8200 Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j - preventie- en veiligheidsbeleid RVA-codes : C9, C10, C21 of C22 01/01/2017 - 30/06/2019 Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.
8210 Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j - preventie- en veiligheidsbeleid RVA-codes: D7 of D8 01/01/2017 - 30/06/2019 Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.