Variabele: Verminderingscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Verminderingscode

Afkorting

Codred

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Code van de bijdrage verminderingen in een kwartaal

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens met betrekking tot de bijdrageverminderingen zijn gebaseerd op de aangevraagde verminderingen, die geboekt werden binnen een periode van 4 maanden na het verstrijken van het betrokken kwartaal.

De codelijst van deze variabele kent een breuk tussen 2002 en 2003.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01 Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + plan-plus 1-2-3 (P 1-6) 01/04/2002 - 31/12/2002
02 Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + banenplan (B 1-4) 01/04/2002 - 31/12/2002
03 Cumul bijdragevermindering arbeidsduurvermindering en vervanging loopbaanonderbreking 01/04/2002 - 30/06/2002
04 Cumul bijdragevermindering arbeidsduurvermindering en vervanging halftijds brugpensioen 01/01/1997 - 31/12/2002
07 cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + vermindering werknemer na startbaan in dienst 01/01/2002 - 31/12/2002
08 Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + structurele vermindering 01/01/2002 - 31/12/2002
0A Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) arbeidsduurvermindering 38h/week (R1) 01/10/2002 - 31/12/2002
0C Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + activa plan (B7-8) 01/04/2002 - 31/12/2002
0K Cumul arbeidsduurvermindering (R4) + structurele vermindering 01/10/2002 - 31/12/2002
0P Cumul activa plan (B7-8) + vermindering werknemer na startbaan dienst 01/01/2002 - 31/12/2002
0Q Cumul activa plan (B7-8) + arbeidsduurvermindering 38h/week (R1) 01/07/2002 - 31/12/2002
0R Cumul arbeidsduurvermindering tot 38 uur per week + startbaan 01/07/2002 - 30/09/2002
10 Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + vermindering startbaanovereenkomst jongeren 01/04/2002 - 31/12/2002
11 Cumul Maribel + lage lonen 01/01/1997 - 31/03/1999
12 Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
13 Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
14 Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
15 KB-495 en tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
17 Vervangers loopbaanonderbreking en tewerkstellingsakkoorden 01/01/1997 - 31/03/1999
18 Vervangers halftijds bruggepensioneerden en tewerkstellingsakkoorden 01/01/1997 - 31/03/1999
19 Bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/01/1997 - 31/03/1999
20 Bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/01/1997 - 31/03/1999
21 Bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/01/1997 - 31/03/1999
22 Cumul sociale maribel + maribel 01/04/1997 - 31/12/1998
23 Cumul sociale maribel + lage lonen 01/04/1997 - 31/12/1998
24 Cumul sociale maribel + lage lonen + maribel 01/04/1997 - 31/12/1998
25 Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
26 Tewerkstellingsakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
27 Tewerkstellingsakkoorden 01/10/1997 - 31/12/1998
28 Tewerkstellingsakkoorden 01/10/1997 - 31/12/1998
29 Vervangers loopbaanonderbreking 01/04/1997 - 31/12/1998
30 Vervangers halftijds bruggepensioneerden 01/04/1997 - 31/12/1998
31 Vervangers loopbaanonderbreking 01/04/1997 - 30/06/1997
33 Cumul bijkomende aanwerving + sociale maribel 01/07/1997 - 31/12/1998
34 Cumul bijkomende aanwerving + maribel 01/07/1997 - 31/12/1998
35 Cumul bijkomende aanwerving + lage lonen 01/07/1997 - 31/12/1998
36 Cumul bijkomende aanwerving + KB 495 01/07/1997 - 31/12/1998
38 Cumul bijkomende aanwerving + maribel + lage lonen 01/07/1997 - 31/12/1998
40 Cumul tewerkstellingsakkoorden - percentueel systeem, sociale maribel en lage lonen 01/07/1997 - 30/09/1998
41 Cumul tewerkstellingsakkoorden - percentueel systeem, sociale maribel en lage lonen 01/07/1997 - 30/09/1998
42 Cumul maribel + baggersector 01/07/1997 - 31/03/1999
43 Cumul sociale maribel + bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/07/1997 - 31/12/1998
44 Cumul sociale maribel + lage lonen + bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/07/1997 - 31/12/1998
46 Cumul sociale maribel + maribel + lage lonen + bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering 01/07/1997 - 31/12/1998
47 Sociale maribel + loopbaanonderbreking 01/07/1999 - 31/12/2000
49 Sociale maribel beschutte werkplaatsen + structurele vermindering RSZ 01/01/1999 - 31/12/2000
50 Sociale maribel + structurele vermindering RSZ 01/04/1999 - 30/06/1999
51 Structurele vermindering + loopbaanonderbreking RSZ 01/04/1999 - 31/12/2002
52 Structurele vermindering + halftijds brugpensioen RSZ 01/04/1999 - 31/12/2002
53 Structurele vermindering + bedrijfsplan of Vande Lanotte RSZ 01/04/1999 - 31/12/2002
54 Sociale maribel beschutte werkplaatsen + herinschakeling van de moeilijk te plaatsen werklozen RSZ 01/01/1997 - 31/12/2002
55 Cumul vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren structurele vermindering RSZ 01/04/2000 - 31/12/2002
63 Combinatie Structurele vermindering met Vandelanotte 3 (V3) 01/04/2000 - 31/12/2002
64 Cumul structurele vermindering + vierdagenweek 01/07/2000 - 31/12/2002
65 Cumul vermindering startbaanovereenk. jongeren met Vandelanotte 3 01/10/2001 - 31/12/2001
68 Vande Lanotte 3 + loopbaanonderbreking 01/07/2000 - 31/12/2000
70 Cumul baggersector + structurele vermindering 01/07/2000 - 31/12/2002
74 Cumul vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren '2 + structurele vermindering 01/10/2000 - 31/12/2002
78 Cumul aanwerving na startbaan en plus 1, 2 of 3-plan 01/10/2001 - 31/03/2002
79 Cumul verm. werkn. na startbaan in dienst + banenplan (B1/B2/B3) 01/04/2001 - 31/12/2002
80 Cumul aanwerving na startbaan en vervanging loopbaanonderbreking 01/07/2001 - 30/09/2002
81 Cumul verm. Werkn. na startbaan in dienst + prepensioen (G1/G2/G3) 01/10/2001 - 31/12/2002
84 Cumul aanwerving na startbaan en collectieve arbeidsduurvermindering 01/04/2001 - 30/09/2002
86 Cumul verm. Werkn. na startbaan in dienst + vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren 01/04/2001 - 31/12/2002
88 Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u per week + plan- plus 1-2-3 (P1/P2/P3/P4/P5/P6) 01/04/2002 - 31/12/2002
89 Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u perweek + banenplan (B1/B2/B3/B4) 01/04/2002 - 31/12/2002
93 Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u per week + structurele vermindering 01/01/2002 - 31/12/2002
95 Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u per week verm. werkn. na startbaan in dienst 01/10/2002 - 31/12/2002
97 Onleesbaar 01/01/1997 - 31/12/2002
98 Onbestaande code 01/01/1997 - 31/12/2002
99 Foutive combinatie 01/01/1997 - 31/12/2002
A0 Tewerkstellingakkoorden 01/07/1997 - 31/12/1998
A1 Herverdeling arbeid openbare sector 01/01/1997 - 31/12/1999
AC Vermindering voor werknemers in dienst gebleven aan het einde van hun startbaan 01/04/2001 - 31/12/2002
AS Bijkomende aanwerving 01/07/1997 - 31/12/1998
B1 Voordeelbanenplan 12 maanden 01/01/1997 - 31/12/2002
B2 Voordeelbanenplan 24 maanden 01/01/1997 - 31/12/2002
B3 Voordeelbanenplan invoegbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
B4 Voordeelbanenplan oudere werkzoekenden 01/01/1997 - 31/12/2002
B7 Activaplan - bevordering der tewerkstelling van langdurig werkzoekenden - 75% 01/01/2002 - 31/12/2002
B8 Activaplan - bevordering der tewerkstelling van langdurig werkzoekenden - 100% 01/01/2002 - 31/12/2002
BA Baggersector 01/01/1997 - 31/12/2002
BC Herinschakeling bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen RSZ 01/01/1999 - 31/12/2002
C0 Bedrijfsplannen 01/01/1997 - 31/12/2002
D1 Vervangers loopbaanonderbreking (deeltijdse vervanger) 01/01/1997 - 31/12/2002
D2 Vervangers loopbaanonderbreking (voltijdse vervanger) 01/01/1997 - 31/12/2002
D3 Vervangers loopbaanonderbreking (KMO) 01/01/1997 - 31/12/2002
F0 Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren (bedrag = 0) '2 01/01/2001 - 31/12/2002
F1 Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '2 kleine forfait 01/01/2001 - 31/12/2002
F2 Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '2 grote forfait 01/01/2001 - 31/12/2002
G1 Vervangers halftijds bruggepensioneerden (deeltijdse vervanger) 01/01/1997 - 31/12/2002
G2 Vervangers halftijds bruggepensioneerden (voltijdse vervanger) 01/01/1997 - 31/12/2002
G3 Vervangers halftijds bruggepensioneerden (KMO) 01/07/1997 - 30/06/2002
K0 Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren (bedrag = 0) '1 01/04/2000 - 31/12/2002
K1 Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '1 kleine forfait 01/04/2000 - 31/12/2002
K2 Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '1 grote forfait 01/04/2000 - 31/12/2002
M0 Maribel 01/01/1997 - 31/03/1999
MS Sociale maribel 01/04/1997 - 31/12/1998
O0 Lage lonen ( 01/01/1997 - 31/03/1999
O1 Lage lonen (1ste schijf) 01/01/1997 - 31/03/1999
O2 Lage lonen (2e schijf) 01/01/1997 - 31/03/1999
O3 Lage lonen (3e schijf) 01/01/1997 - 31/03/1999
O4 Lage lonen (4e schijf) 01/01/1997 - 31/03/1999
O9 Lage lonen (>max) 01/01/1997 - 31/03/1999
P1 Plus 1-plan 01/01/1997 - 31/12/2002
P2 Plus 2-plan 01/01/1997 - 31/12/2002
P3 Plus 3-plan 01/01/1997 - 31/12/2002
P4 Plus 1-plan RSZ 01/04/2000 - 31/12/2002
P5 Plus 2-plan RSZ 01/04/2000 - 31/12/2002
P6 Basisbedrag voor werknemer aangeworven in het raam van het plus 3- plan 01/07/2000 - 31/12/2002
QS Vermindering startbaanovereenkomst voor werknemers van 45j en meer 01/01/2002 - 31/12/2002
R0 KB 230 01/01/1997 - 31/12/2000
R1 Vermindering arbeidsduurvermindering tot 38uur per week 01/01/2002 - 31/12/2002
R2 Arbeidsduurvermindering onder de 38h/week- eenmalige premie in 1 schijf 01/01/2002 - 31/12/2002
R3 Arbeidsduurvermindering onder de 38h/week - eenmalige premie in 4 schijven 01/01/2002 - 31/12/2002
R4 Arbeidsduurvermindering onder de 38h/week - opvolgingspremie 01/10/2002 - 31/12/2002
R5 Arbeidsduurvermindering vierdagenweek - eenmalige premie in 1 schijf 01/01/2001 - 31/12/2002
R6 Arbeidsduurvermindering vierdagenweek - eenmalige premie in 4 schijven 01/07/2002 - 31/12/2002
S0 Structurele bijdragevermindering (vervangt de Maribel - MO en lage lonen O0 t/m O9) 01/01/1999 - 31/12/2002
S4 vierdagenweek 01/07/2000 - 31/12/2002
SB Activering werkloosheidsuitk. 01/01/1998 - 31/12/2002
U1 KB 495 - werk-opleiding 01/01/1997 - 31/12/2002
U2 KB 495 - schoolplicht 01/01/1997 - 31/12/2002
U3 KB 495 - leerling 01/01/1997 - 31/12/2002
V1 Collectieve arbeidsduurvermindering 01/01/1998 - 31/12/2002
V2 Collectieve arbeidsduurvermindering RSZ 01/10/1997 - 31/12/2002
V3 Collectieve arbeidsduurvermindering RSZ 01/04/2000 - 31/12/2002
WO Wetenschappelijk onderzoek 01/01/1997 - 31/12/2002
X0 KB 483 - dienstboden 01/01/1997 - 31/12/2002
Y0 Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren (bedrag = 0) '3 01/01/2001 - 31/12/2002