Variabele: Wachtloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Wachtloon

Afkorting

Salatt

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het bedrag van het loon betaald aan bestuurders voor wachttijden.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/06/2023

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze loonvariabele is enkel van toepassing op vrachtwagenchauffeurs.

Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

Internationale compatibiliteit

/