Variabele: Werknemerscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemerscode

Afkorting

Codtra

Thema

Arbeidsprestatie, Bijdragen

Definitie/omschrijving

Met het oog op een correcte inning van de socialezekerheidsbijdragen maakt deze variabele een onderscheid tussen arbeiders, bedienden en ambtenaren en geeft tevens aan of het gaat om leerjongens, gesubsidieerde contractuelen, enzovoort.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Lijst beschikbaar op Portaalsite Sociale zekerheid

bijlage2 - Werknemerskengetallen - Gewone bijdrage

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
010 Tijdelijke werklieden in de tuinbouw en in de landbouw (werkgevers met werkgeverscategorieën 194, 494, 193, 097 en 497) en tot en met het tweede kwartaal 2007 werklieden - gelegenheidswerknemer in de horeca (werkgevers met werkgeverscategorieën 016, 017, 097 en 497). 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor seizoenhandarbeiders
011 Werklieden van de speciale categorie aan te geven met forfaitaire lonen door werkgevers met werkgeverscategorieën 016, 017, 019, 116, 117, 216, 217 en, tot en met eerste kwartaal 2007, 020, 023, 068, 146, 158, 166, 323 en 562 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd) en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor handarbeiders tegen forfait
012 Mindervalide werklieden en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats met werkgeverscategorieën 073, 173 of 273 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd). B) aan te geven door werkgevers met werkgeverscategorie 811(loonmatigingsbijdrage verschuldigd). 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor mindervalide handarbeiders
013 a)Taxichauffeurs voor personenvervoer tewerkgesteld door werkgevers met werkgeverscategorie 068 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd) en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. b) Contractuele handarbeiders die niet onder het jaarlijkse vakantiestelsel van de werknemers vallen tewerkgesteld door een werkgever met werkgeverscategorie 040. 01/01/2003 - 31/12/2016 Speciale handarbeiders
014 Werklieden van de gewone categorie voor wie de bijdrage aan het Bosuitbatingsfonds verschuldigd is door de werkgevers met de werkgeverscategorie 029 en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor gewone handarbeiders, anders dan de andere arbeiders
015 Werklieden van de gewone categorie en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden: a) aan te geven met werkelijke lonen door de werkgevers met werkgeverscategorieën 016, 017, 019, 020, 023, 068, 158 ,166 en 562 (loonmatigingsbijdrage verschuldigd); b) voor wie de bijdrage aan het Bosuitbatingsfonds niet verschuldigd is, aan te geven door werkgevers met de werkgeverscategorie 029; c) gelegenheidsarbeiders aan te geven met reële lonen door de werkgevers met werkgeverscategorieën 116 en 117; d) alle andere werklieden die elders niet worden vermeld. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone handarbeiders
016 Mijnwerker, bovengronds tewerkgesteld en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Mijnwerkers (handarbeiders)
017 Mijnwerker, ondergronds tewerkgesteld en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor mijnwerkers (handarbeiders)
019 Leerlingen en gelijkgestelden - handarbeiders vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden aan te geven door de werkgevers van de openbare sector met werkgeverscategorieën 001, 046, 050, 096, 296, 347, 351, 396, 441 en 496 (FAO-FBZ bijdrage verschuldigd) 01/01/2006 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerling handarbeiders
020 Leerplichtigen - werklieden van de speciale categorie (zie werknemerskengetal 010 onder de werknemerscategorieën 016, 017, 097 en 497) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/07/2003 - 30/06/2007 Gewone bijdrage - enkel geldig voor handarbeiders horeca, andere dan seizoenarbeiders
020 Leerplichtigen - gelegenheidswerknemers handarbeiders van de speciale categorie (zie werknemerskengetal 011 onder de werkgeverscategorieën 317, 097 en 497) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/10/2013 - 31/12/2016
021 Contractuele werknemers - arbeiders aangeworven in de publieke sector ter vervanging van contractuele of statutaire werknemers in loopbaanonderbreking volgens de herstelwet van 22 januari 1985 of ter vervanging van werknemers die hun prestaties met 1/5de verminderen met compenserende premie in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. 01/01/2014 - 31/12/2016
022 Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de speciale categorie (zie werknemerskengetal 011 en 010 tot en met 2/2007 met uitzondering van de gelegenheidswerknemers Horeca - superextra's) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor andere leerplichtige handarbeiders
024 Gesubsidieerde contractuelen, handarbeiders die met reëel loon worden aangegeven (zie werknemerskengetal 015 b), en c)) 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor gesubsidieerde contractuele handarbeiders
025 Gesubsidieerde contractuelen, minder-valide handarbeiders die met reëel loon worden aangegeven, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor gesubsidieerde contractuele handarbeiders
026 Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de gewone categorie (zie werknemerskengetal 014) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor andere leerplichtige handarbeiders
027 Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de gewone categorie (zie werknemerskengetal 015) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerplichtige gewone handarbeiders
029 Gesubsidieerde contractuelen, handarbeiders die met forfaitair loon worden aangegeven, tewerkgesteld bij openbare besturen en ermee gelijkgestelde instellingen, verenigingen en maatschappijen 01/01/2006 - 31/03/2006 Gewone bijdrage - enkel geldig voor gesubsidieerde contractuele handarbeiders
035 Leerlingen en gelijkgestelden - handarbeiders tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden : - leerlingen met erkende leerovereenkomst Middenstandsopleiding. - leerlingen met gecontroleerde leerverbintenis-middenstandsopleiding. - leerlingen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst (industrieel leercontract). - stagiairs met stageovereenkomst in het kader van de vorming tot ondernemingshoofd. -- leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing erkend door de Gemeenschappen en Gewesten. Stagiairs met een beroepsinlevingsovereenkomsten. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerling handarbeiders
041 Dienstboden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, gebeurd vóór 01/04/1983 01/01/2003 - 31/12/2016 Fao - FBZ bijdrage - enkel geldig voor dienstboden (handarbeiders)
043 Speciale handarbeiders. Huispersoneel, handarbeiders, aangegeven door werkgevers ingeschreven onder de categorieën 039, 094 en 193. 01/10/2010 - 31/12/2016
044 Speciale leerplichtige handarbeiders.Huispersoneel, leerplichtigen - werklieden (zie werknemerskengetal 043) tot 31december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/04/2011 - 31/12/2016
045 Dienstboden aangegeven door werkgevers die ingeschreven zijn onder werkgeverscategorieën 037 of 437 01/01/2003 - 31/12/2016 Dienstboden (handarbeiders)
046 Artiesten en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden. 01/07/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor andere artiesten
047 Artiesten - Deeltijds leerplichtigen tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/07/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerplichtige artiest
050 Handarbeiders tewerkgesteld in het kader van een flexijob 01/10/2015 - 31/12/2016
439 Leerlingen en gelijkgestelde hoofdarbeiders tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerling hoofdarbeiders
450 Hoofdarbeiders tewerkgesteld in het kader van een flexijob 01/10/2015 - 31/12/2016
480 Leerplichtigen van de speciale categorie (zie werknemerskengetal 490 onder de werknemerscategorieën 016, 017, 097 en 497) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/07/2003 - 30/06/2007 Gewone bijdrage - enkel geldig voor hoofdarbeiders horeca
481 Contractuele werknemers - bedienden aangeworven in de publieke sector ter vervanging van contractuele of statutaire werknemers in loopbaanonderbreking volgens de herstelwet van 22 januari 1985 of ter vervanging van werknemers die hun prestaties met 1/5de verminderen met compenserende premie in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. 01/01/2014 - 31/12/2016
484 Gesubsidieerde contractuelen - hoofdarbeiders tewerkgesteld bij openbare besturen en ermee gelijkgestelde instellingen, verenigingen en maatschappijen 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor gesubsidieerde contractuele hoofdarbeiders
485 Gesubsidieerde contractuelen, mindervalide hoofdarbeiders tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor gesubsidieerde contractuele hoofdarbeiders
486 Leerplichtigen - gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met forfaitaire lonen voor werkgevers met de werkgeverscategorieën 216 en 217. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor hoofdarbeiders horeca
487 Leerplichtigen - bedienden en stagiairs tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Leerplichtige hoofdarbeiders
490 Bediende - gelegenheidswerknemer in de horeca (werkgevers met werkgeverscategorieën 016, 017, 097 en 497). 01/07/2003 - 30/06/2007 Gewone bijdrage - enkel geldig voor hoofdarbeiders horeca
491 Het niet-administratief en technisch personeel van de vrije universiteiten onderworpen aan alle stelsels van de sociale zekerheid. 01/01/2015 - 31/12/2016
492 Mindervalide bedienden en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) tewerkgesteld in een erkende beschutte werkplaats met werkgeverscategorieën 073, 173 en 273 (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd). b) aan te geven door werkgevers met werkgeverscategorie 811 (loonmatigingsbijdrage verschuldigd) 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor mindervalide arbeiders
493 Het academisch en wetenschappelijk personeel van de universiteiten ingeschreven onder de werkgeverscategorieën 175 en 396.Contractuelen die niet vallen onder het jaarlijkse vakantiesstelsel van de werknemers in de categorieën 040 en 075. 01/01/2003 - 31/12/2016 Speciale hoofdarbeiders
494 Vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden: Betaalde sportbeoefenaars (loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd) 01/01/2003 - 31/12/2016 Speciale hoofdarbeiders
495 Bedienden en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden : a) Bedienden met een gewone categorie. b) Betaalde sportbeoefenaars, vanaf het eerste kwartaal 2008 beperkt tot voetbaltrainers en voetbalscheidsrechters aangegeven door werkgevers met werkgeverscategorieën 070 of 076c) Gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met reële lonen door de werkgevers met de werkgeverscategorieën 116 en 117 01/04/2003 - 31/12/2016 Gewone hoofdarbeiders
496 Gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met forfaitaire lonen voor werkgevers met de werkgeverscategorieën 216 en 217. 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor hoofdarbeiders horeca
497 Erkende onthaalouders 01/04/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor erkende onthaalouder
498 Gerechtigden op een (post)doctoraatsbeurs, afkomstig van een land buiten de E.E.G. dat geen overeenkomst heeft met België 01/07/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor hoofdarbeiders beursstudent
499 Leerlingen en gelijkgestelde vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden aan te geven door de werkgevers van de openbare sector met werkgeverscategorieën 001, 046, 050, 096, 296, 347, 351, 396, 441 en 496 (FAO-FBZ bijdrage verschuldigd) 01/04/2006 - 31/12/2016 Gewone bijdrage - enkel geldig voor leerling hoofdarbeiders
671 Werknemers aangeworven na 31 december 1998 en uitsluitend onderworpen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging en aan kinderbijslag 01/01/2003 - 31/12/2014 Gewone bijdrage
673 Mandatarissen of houders van een staffunctie in de openbare diensten 01/01/2003 - 31/12/2016 Gewone bijdrage
675 Werknemers uitsluitend onderworpen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging 01/01/2003 - 31/12/2016 Andere (type werknemers)
676 Statutaire werknemers met standplaats in het buitenland 01/01/2015 - 31/12/2016 Andere (type werknemers)
840 Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten-arbeiders die ten hoogste gedurende 23 dagen werken in het kader van een overeenkomst voor studenten in de maanden juli, augustus en september en/of ten hoogste gedurende 23 dagen in de andere maanden van een kalenderjaar 01/01/2003 - 31/12/2016 Bijzondere bijdrage voor studenten
841 Solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten-bedienden die ten hoogste gedurende 23 dagen werken in het kader van een overeenkomst voor studenten in de maanden juli, augustus en september en/of ten hoogste gedurende 23 dagen in de andere maanden van een kalenderjaar 01/07/2004 - 31/12/2016 Bijzondere bijdrage voor studenten
876 Bijdrage verschuldigd voor het ontslagen statutair personeel van de openbare sector en daarmee gelijkgestelden, wiens werkrelatie wordt beëindigd en militairen teruggekeerd naar het burgerleven aan te geven met de categorie 134 - stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering 01/01/2003 - 31/12/2016 Bijzondere bijdrage ontslagen statutaire werknemer
877 Bijdrage verschuldigd voor het ontslagen statutair personeel van de openbare sector en daarmee gelijkgestelden, wiens werkrelatie wordt beëindigd en militairen teruggekeerd naar het burgerleven aan te geven met de categorie 134 - werkloosheidsstelsel 01/01/2003 - 31/12/2016 Bijzondere bijdrage ontslagen statutaire werknemer
879 Bruggepensioneerde werknemers waarvoor een bijzondere bijdrage verschuldigd is op het conventioneel brugpensioen 01/01/2003 - 31/12/2016 Bijzondere bijdrage werknemer met brugpensioen
883 Ontslagen werknemers waarvoor er een bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen 01/04/2006 - 31/12/2016 Bijzondere bijdrage aanvullende vergoedingen
885 Werknemers met loopbaanonderbreking waarvoor er een bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen 01/04/2006 - 31/12/2016 Bijzondere bijdrage aanvullende vergoedingen