Variabele: Werknemersklasse

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse

Afkorting

Clatra

Thema

Arbeidsprestatie, COVID-19

Definitie/omschrijving

De RSZ hergroepeert de werknemerscodes (codtra) in een beperkt aantal werknemersklassen.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/09/2022

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Arbeiders 01/01/2022 - 30/09/2022
2 Bedienden 01/01/2022 - 30/09/2022
3 Ambtenaren 01/01/2022 - 30/09/2022
4 Anderen 01/01/2022 - 30/09/2022