Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Hergroepering van de werknemerscodes, rekening houdend met het kengetal van de werkgever, enkel voor statistiekdoeleinden.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele biedt de mogelijkheid om bijzondere groepen werknemers op de arbeidsmarkt af te bakenen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
OA Arbeider - leerling 01/01/2003 - 31/12/2016
OB Arbeider - Binnenschippers 01/01/2003 - 31/03/2003
OD Arbeider - Dienstbode 01/01/2003 - 31/12/2016
OE Arbeider - Schoolplichtige 01/01/2003 - 31/12/2016
OH Arbeider - Seizoenarbeider Land/tuinbouw 01/01/2003 - 31/12/2016
OI Arbeider - gewoon - interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
OJ Arbeider - schoolplichtige - interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
OK Arbeider - leerling - interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
OM Arbeider - mijnwerker of gelijkgestelde 01/01/2003 - 31/12/2016
OO Arbeider - gewoon 01/01/2003 - 31/12/2016
OP Arbeider - gewoon - mindervalide 01/01/2003 - 31/12/2016
OQ Arbeider - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2003 - 31/12/2016
OS Arbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2003 - 31/12/2016
OT Arbeider - Lonen prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2003 - 31/12/2016
OF Arbeider - Lonen/prestaties aangegeven door Fonds Sluiting Ondernemingen 01/10/2009 - 31/12/2012
OW Arbeider – Flexijob Horeca 01/10/2015 - 31/12/2016
OX Arbeider - Gewoon Extra Horeca 01/07/2003 - 31/12/2016
OY Arbeider - Schoolplichtige Extra Horeca 01/07/2003 - 31/12/2016
OZ Arbeider - Interim - gelegenheidsarbeider (extra horeca of seizoen land/tuinbouw) 01/01/2004 - 30/06/2007
EA Bediende - leerling 01/01/2003 - 31/12/2016
EY Bediende - Schoolplichtige Extra Horeca 01/10/2003 - 31/12/2016
EE Bediende - Schoolplichtige 01/01/2003 - 31/12/2016
EI Bediende - gewoon - Interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
EJ Bediende - Schoolplichtige - Interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
EU Bediende - Schoolplichtige Artiesten 01/07/2003 - 31/12/2016
EK Bediende - Leerling - Interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
EM Bediende - (statutair bij werkgever van privé-recht) 01/01/2005 - 31/12/2016
EN Bediende - Erkende onthaalouder 01/04/2003 - 31/12/2016
EO Bediende - gewoon 01/01/2003 - 31/12/2016
EP Bediende - gewoon - Mindervalide 01/01/2003 - 31/12/2016
EQ Bediende - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2003 - 31/12/2016
ER Bediende - Artiest 01/07/2003 - 31/12/2016
ES Bediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2003 - 31/12/2016
ET Bediende - lonen/prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2003 - 31/12/2016
EF Bediende - Lonen/prestaties aangegeven door Fonds Sluiting Ondernemingen 01/07/2009 - 31/12/2012
EW Bediende – Flexijob Horeca 01/10/2015 - 31/12/2016
EX Bediende - Gewoon Extra Horeca 01/07/2003 - 31/12/2016
FO Ambtenaar - Gewoon 01/01/2003 - 31/12/2016
ST Student (2003/3) 01/07/2003 - 30/09/2003
SE Student - Bediende 01/01/2003 - 31/12/2016
SO Student - Arbeider 01/01/2003 - 31/12/2016
XA Uitgebreide soc. Zekerheid: arbeidsongevallen/beroepsziekten 01/01/2003 - 31/12/2016
XC Uitgebreide soc. Zekerheid: ex-militairen (034), ex-werknemers Belg. kolonies (041) 01/01/2003 - 31/12/2016
XP Uitgebreide soc. Zekerheid: Bruggepensioneerden 01/01/2003 - 31/12/2016
XS Uitgebreide soc. Zekerheid: ontslagen statutaire werknemers 01/01/2003 - 31/12/2016
XT Uitgebreide soc. Zekerheid: Werknemers in het buitenland (nace 98.905) 01/01/2003 - 31/12/2016
ZZ Nier voorziene combinatie 01/10/2004 - 30/09/2011