Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Hergroepering van de werknemerscodes, rekening houdend met het kengetal van de werkgever, enkel voor statistiekdoeleinden.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele biedt de mogelijkheid om bijzondere groepen werknemers op de arbeidsmarkt af te bakenen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
OA Arbeider - leerling 01/01/2017 - ∞
OD Arbeider - Dienstbode 01/01/2017 - ∞
OE Arbeider - Schoolplichtige 01/01/2017 - ∞
OF Arbeider - Lonen/prestaties aangegeven door Fonds Sluiting Ondernemingen 01/01/2017 - ∞
OH Arbeider - Seizoenarbeider Land/tuinbouw 01/01/2017 - ∞
OI Arbeider - gewoon - interimair 01/01/2017 - ∞
OJ Arbeider - schoolplichtige - interimair 01/01/2017 - ∞
OK Arbeider - leerling - interimair 01/01/2017 - ∞
OM Arbeider - mijnwerker of gelijkgestelde 01/01/2017 - ∞
OO Arbeider - gewoon 01/01/2017 - ∞
OP Arbeider - gewoon - mindervalide 01/01/2017 - ∞
OQ Arbeider - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2017 - ∞
OS Arbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞
OT Arbeider - Lonen prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2017 - ∞
OW Arbeider – Flexi-job 01/01/2017 - ∞ Tot 2018 bevat deze code enkel flexi-jobs in de horeca. Vanaf 2018 werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid naar enkele andere sectoren. De flexi-jobs in deze andere sectoren zijn vanaf 2018 eveneens opgenomen in de code OW.
OX Arbeider - Gewoon Extra Horeca 01/01/2017 - ∞
OY Arbeider - Schoolplichtige Extra Horeca 01/01/2017 - ∞
EA Bediende - leerling 01/01/2017 - ∞
EY Bediende - Schoolplichtige Extra Horeca 01/01/2017 - ∞
EE Bediende - Schoolplichtige 01/01/2017 - ∞
EF Bediende - Lonen/prestaties aangegeven door Fonds Sluiting Ondernemingen 01/01/2017 - ∞
EG Betaalde sportbeoefenaars met werknemerscode (zie codtra) 487 of 494 01/01/2022 - ∞
EH Lokale mandataris met werknemerscode (zie codtra) 404 of 405 01/01/2022 - ∞ Het betreft burgemeesters, schepenen, voorzitters OCMW en nog enkele andere mandaatfuncties, het betreft niet de gemeenteraadsleden.
EI Bediende - gewoon - Interimair 01/01/2017 - ∞
EJ Bediende - Schoolplichtige - Interimair 01/01/2017 - ∞
EU Bediende - Schoolplichtige Artiesten 01/01/2017 - ∞
EK Bediende - Leerling - Interimair 01/01/2017 - ∞
EL Federaal of regionaal parlementslid 01/01/2019 - ∞
EM Bediende - (statutair bij werkgever van privé-recht) 01/01/2017 - ∞
EN Bediende - Erkende onthaalouder 01/01/2017 - ∞
EO Bediende - gewoon 01/01/2017 - ∞
EP Bediende - gewoon - Mindervalide 01/01/2017 - ∞
EQ Bediende - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2017 - ∞
ER Bediende - Artiest 01/01/2017 - ∞
ES Bediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞
ET Bediende - lonen/prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2017 - ∞
EW Bediende – Flexi-job 01/01/2017 - ∞ Tot 2018 bevat deze code enkel flexi-jobs in de horeca. Vanaf 2018 werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid naar enkele andere sectoren. De flexi-jobs in deze andere sectoren zijn vanaf 2018 eveneens opgenomen in de code EW.
EX Bediende - Gewoon Extra Horeca 01/01/2017 - ∞
FO Ambtenaar - Gewoon 01/01/2017 - ∞
SE Student - Bediende 01/01/2017 - ∞
SO Student - Arbeider 01/01/2017 - ∞
XA Uitgebreide soc. Zekerheid: arbeidsongevallen/beroepsziekten 01/01/2017 - ∞
XP Uitgebreide soc. Zekerheid: Bruggepensioneerden 01/01/2017 - ∞
XS Uitgebreide soc. Zekerheid: ontslagen statutaire werknemers 01/01/2017 - ∞
XT Uitgebreide soc. Zekerheid: Werknemers in het buitenland (nace 98.905) 01/01/2017 - ∞
EB Vrijwillige brandweer - hoofdarbeider 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
EC Bediende - OCMW - artikel 60 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
ED Monitoren hoofdarbeiders 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
EZ Contractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
FZ Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
OB Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers - handarbeiders 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
OC Arbeider - OCMW - artikel 60 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
ZZ Anomalie 01/01/2017 - ∞