Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Gedetailleerde hergroepering van de werknemerscodes, rekening houdend met het kengetal van de werkgever

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De codelijst van deze variabele kent een breuk tussen 2002 en 2003.
  • Deze variabele biedt de mogelijkheid om bijzondere groepen werknemers op de arbeidsmarkt af te bakenen.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
99 Anderen 01/01/1997 - 31/12/2002
EA Leerjongens bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
EE Leerling-bedienden en stagairs 01/01/1997 - 31/12/2002
EO Gewone bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
ES Gesubsidieerde contractuele bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
FO Gewone ambtenaren 01/01/1997 - 31/12/2002
OA Leerjongens arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
OB Binnenschippers 01/01/1997 - 31/12/2002
OD Dienstboden 01/01/1997 - 31/12/2002
OE Leerling-arbeiders en stagairs 01/01/1997 - 31/12/2002
OH Seizoenarbeiders Land- en tuinbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
OO Gewone arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
OS Gesubsidieerde contractuele arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
OM Mijnwerkers 01/10/1998 - 31/12/2002
SO Studenten arbeiders 01/07/1997 - 31/12/2002
SE Studenten bedienden 01/07/1997 - 31/12/2002