Variabele: Beroep

Een verbetering voorstellen

Naam

Beroep

Afkorting

Beroepc

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code van het uitgevoerde beroep

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De code wordt toegekend op basis van de inlichtingen die de zelfstandige verstrekt in de aansluitingsverklaring of op basis van eventuele vaststellingen door de inspecteur.
  • Per persoon wordt maximaal één beroepencode weerhouden, met name het beroep waaraan de meeste tijd wordt besteed.
  • In principe moet een zelfstandige een activiteitsverandering zo snel mogelijk aangeven, maar in de praktijk gebeurt dit niet steeds.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 30/09/2017 Anomalie
000 Diversen 01/01/1998 - ∞ Diversen
030 Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
031 Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
032 Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
033 Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
034 Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
035 Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/1998 - 31/12/2008 Diversen
061 Bestuurders van vennootschappen voor 000 01/01/2003 - 31/12/2008 Diversen
10 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
100 Landbouw 01/01/2009 - ∞
101 Groentekwekers: fruit- en groenteteelt, paddestoelenkweek, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
102 Tuinbouwers: bloemen, boomkwekerijen,... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
103 Wijnbouwers: druiven 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
104 Landbouwers, pachters, vetweiders, houders van hoevedieren 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
105 Bosexploitatie 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
106 Diverse aan de landbouw verwante activiteiten: pluimveehouders, vogelkwekers, imkers, herders,... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de landbouw
109 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
110 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
130 Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
131 Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
132 Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
133 Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
134 Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
135 Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
136 Bestuurders van vennootschappen 101 -106 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
161 Bestuurders van vennootschappen voor 101 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
162 Bestuurders van vennootschappen voor 102 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
163 Bestuurders van vennootschappen voor 103 01/04/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
164 Bestuurders van vennootschappen voor 104 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
165 Bestuurders van vennootschappen voor 105 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
166 Bestuurders van vennootschappen voor 106 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de landbouw
200 Visserij 01/01/2009 - ∞
201 Zeevisserij: vissers, reders, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de visserij
202 Zoetwatervisserij: vis-, oester-, en mosselteelt 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de visserij
207 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
211 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
230 Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
231 Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
232 Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
233 Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
234 Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
235 Bestuurders van vennootschappen voor 201 ven 202 01/01/1998 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
250 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
261 Bestuurders van vennootschappen voor 201 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
262 Bestuurders van vennootschappen voor 202 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de visserij
30 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1998 Anomalie
300 Nijverheid en ambachten (productie) 01/01/1997 - ∞
301 Mijnnijverheid: kolen, ijzer, mangaan, zink, lood, pletten van ertsen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
302 Steengroefnijverheid: leien, marmer, zand, vuursteen, boetseerstof, steen (kalk, krijt), ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
303 Metaalnijverheid: metaallegeringen, staalfabricatie, hoogovens, carrosserieherstellers, automobielnijverheid, motorrijwielen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
304 Keramiek nijverheid, steenbakkerijen, pannenbakkerijen, plateelbakkerijen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
305 Glasnijverheid: spiegelgieterijen, vensterglas, flessenblazerijen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
306 Chemische nijverheid: scheikundige producten, springstoffen, kunstmest, olie-, zeep-, verf-, en lijmnijverheid, farmaceutische producten, synthetische producten,... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
307 Voedingsnijverheid: meelproducten, bakkerijen, inmaak- bedrijven, drank en azijnfabrieken, dorsondernemingen, maalders, slagers, vleeswarennijverheid, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
308 Textielnijverheid: fabricage van draad of weefsels van: hennep, jute, katoen, vlas, wol, zijde, haar ; kantwerk, vlasbewerking, tapijten, dekzeilen, tenten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
309 Kledingnijverheid: confectie, hoofddeksels, wandelstokken, paraplu's, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
31 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/2007 Anomalie
310 Bouwnijverheid: steenkapperijen, marmerbewerking, metselwerk, loodgieterij, schilderwerken, voegwerk, elektrische installaties, openbare werken, baggerwerken, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
311 Hout- en meubelnijverheid: meubelen, stoffeerders, matrassenmakers, behangers, etaleurs, schrijnwerkerij, begrafenisondernemers, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
312 Huid- en ledernijverheid: leerlooierijen, vervaardigen van lederartikelen, schoenmakers, bontwerkers, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
313 Tabaksnijverheid 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
314 Papiernijverheid: papier en karton, behangselpapier, balatum, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
315 Boekdruknijverheid: typografie, lithografie, boekbinderijen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
316 Kunst- en precisienijverheid: diamantsplijters en -slijpers, elektrotechnici, horlogemakers, slotenmakers, fotografen, juweliers, graveerders, gereedschapmakers, tandtechnici, informatica (materieel), ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
317 Vervoer: vervoer van personen, post, goederen, taxi's, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
318 Binnenschippers 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
319 Sleepbootexploitanten 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
32 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
320 Security en bewaking 01/01/2009 - ∞ Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
33 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
330 Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
331 Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
332 Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
333 Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
334 Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
335 Bestuurders van vennootschappen van 301 tot 319 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
338 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
34 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
35 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
350 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
361 Bestuurders van vennootschappen voor 301 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
362 Bestuurders van vennootschappen voor 302 01/04/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
363 Bestuurders van vennootschappen voor 303 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
364 Bestuurders van vennootschappen voor 304 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
365 Bestuurders van vennootschappen voor 305 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
366 Bestuurders van vennootschappen voor 306 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
367 Bestuurders van vennootschappen voor 307 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
368 Bestuurders van vennootschappen voor 308 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
369 Bestuurders van vennootschappen voor 309 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
370 Bestuurders van vennootschappen voor 310 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
371 Bestuurders van vennootschappen voor 311 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
372 Bestuurders van vennootschappen voor 312 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
373 Bestuurders van vennootschappen voor 313 01/01/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
374 Bestuurders van vennootschappen voor 314 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
375 Bestuurders van vennootschappen voor 315 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
376 Bestuurders van vennootschappen voor 316 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
377 Bestuurders van vennootschappen voor 317 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
378 Bestuurders van vennootschappen voor 318 01/01/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
379 Bestuurders van vennootschappen voor 319 01/10/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de nijverheid en ambachten (productie)
4 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
40 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
400 Handel 01/01/2009 - ∞
401 Groothandel: aankoop, verkoop, verhuring van industriële producten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
402 Kleinhandel: aankoop, verkoop en verhuring van industriële producten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
403 Groot- en kleinhandel: aankoop, verkoop en verhuring van industriële producten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
404 Banken: Kredietinstellingen, handel in edelmetalen en roerende waarden, wisselkantoren, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
405 Verzekeringen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
406 Tussenpersonen: handelsreizigers, makelaars, nijverheids- en handelsagenten, veiligheidsagenten, publiciteitsagenten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
407 Horeca-sector: hotels, restaurants, frituurs, tafelhouders, drankhuizen, verbruiksalons, gemeubelde huizen, logementen, campings, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
408 Vermakelijkheden: schouwburg, bioscoop, spectakelzaal, circus, speelzaal, biljartzaal, café-concert, hippodroom, lunapark, rijschool (manege), zwembad, diverse sport- of attractieparken, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
409 Foorkramers 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
41 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
410 Marktkramers, leurders 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
411 Marketing en verkoop 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de handel
412 Security en bewaking 01/01/2009 - ∞ Onderdeel van de handel
415 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
418 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
43 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
430 Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
431 Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
432 Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
433 Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
434 Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
435 Bestuurders van vennootschappen voor 401 - 410 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
440 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
461 Bestuurders van vennootschappen voor 401 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
462 Bestuurders van vennootschappen voor 402 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
463 Bestuurders van vennootschappen voor 403 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
464 Bestuurders van vennootschappen voor 404 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
465 Bestuurders van vennootschappen voor 405 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
466 Bestuurders van vennootschappen voor 406 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
467 Bestuurders van vennootschappen voor 407 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
468 Bestuurders van vennootschappen voor 408 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
469 Bestuurders van vennootschappen voor 409 01/01/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
470 Bestuurders van vennootschappen voor 410 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de handel
50 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
500 Vrije (en intellectuele) beroepen 01/01/2009 - ∞
501 Artsen, chirurgen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
502 Tandartsen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
503 Apothekers 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
504 Dierenartsen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
505 Para-medici: psychologen, verplegers, vroedvrouwen, therapeuten, masseerders, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
506 Privé - onderricht: professoren, repetitoren, huisleraars 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
507 Wetenschap: geologen, scheikundigen, natuurkundigen, amanuensissen, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
508 Letteren: letterkundigen, journalisten, vertalers, tolken, particuliere bibliothecarissen, publicisten, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
509 Kunst: kunstschilders, decorateurs, stemmers van muziekinstrumenten, componisten, toneelspelers, kineasten, artiesten, modellenmakers, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
51 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
510 Kunst: het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
512 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
514 Advocaten 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
515 Notarissen 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
516 Gerechtsdeurwaarders 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
517 Landmeters, ingenieurs, accountants, experts, (fiscale-vastgoed), ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
518 Architecten 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
519 Diverse intellectuele beroepen: raadgevers, informatici, servicebureau's 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
530 Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
531 Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
532 Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
533 Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
534 Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
535 Bestuurders van vennootschappen voor 501 tot 519 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
561 Bestuurders van vennootschappen voor 501 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
562 Bestuurders van vennootschappen voor 502 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
563 Bestuurders van vennootschappen voor 503 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
564 Bestuurders van vennootschappen voor 504 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
565 Bestuurders van vennootschappen voor 505 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
566 Bestuurders van vennootschappen voor 506 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
567 Bestuurders van vennootschappen voor 507 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
568 Bestuurders van vennootschappen voor 508 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
569 Bestuurders van vennootschappen voor 509 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
570 Bestuurders van vennootschappen voor 510 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
574 Bestuurders van vennootschappen voor 514 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
575 Bestuurders van vennootschappen voor 515 01/10/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
576 Bestuurders van vennootschappen voor 516 01/01/2004 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
577 Bestuurders van vennootschappen voor 517 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
578 Bestuurders van vennootschappen voor 518 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
579 Bestuurders van vennootschappen voor 519 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de vrije (en intellectuele) beroepen
60 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
600 Diensten 01/01/1997 - ∞
601 Schoonheidszorg: kappers, manicuren, pedicures, sauna, ... 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de Diensten
602 Diverse beroepen van manuele aard: garagist, radio- en t.v.-herstellers, diverse diensten 01/01/1997 - ∞ Onderdeel van de Diensten
604 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
612 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
630 Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
631 Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
632 Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
633 Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
634 Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
635 Bestuurders van vennootschappen voor 601 en 602 01/01/1997 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
661 Bestuurders van vennootschappen voor 601 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
662 Bestuurders van vennootschappen voor 602 01/01/2003 - 31/12/2008 Onderdeel van de Diensten
700 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
710 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
711 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
712 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
800 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
900 Onbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie