Variabele: Forfaitaire Teller

Een verbetering voorstellen

Naam

Forfaitaire Teller

Afkorting

forfaitaire_teller

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Het aantal forfaitaire werkdagen voor de jaren voor 1984 die meetellen voor de pensioenberekening. 

Bron

DWH_INASTI_PB_ECHTSCHEIDINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/