Variabele: Helper of zelfstandige

Een verbetering voorstellen

Naam

Helper of zelfstandige

Afkorting

LABELR

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan of de persoon help(st)er of zelfstandige is.

Bron

COVID19_INASTI_Overbruggingsrecht

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2021

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Help(st)er / 01/03/2020 - 31/07/2021 /
Zelfstandigen / 01/03/2020 - 31/07/2021 /