Variabele: Hoedanigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoedanigheid

Afkorting

qualite

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

Hoedanigheid van de zelfstandige.

Bron

COVID19_INASTI_START_STOP

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2021

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Zelfstandige 01/03/2020 - 31/07/2021 /
2 Helper 01/03/2020 - 31/07/2021 /
3 Zelfstandige (betreft voormalige houders in het kader van kinderbijslag - artikel 12) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
4 Meewerkende echtgenoot 01/03/2020 - 31/07/2021 /
Andere Onbekende hoedanigheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /