Variabele: Hoedanigheid van bijslagtrekkende

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoedanigheid van bijslagtrekkende

Afkorting

Bt_hoed

Thema

Kinderbijslag, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Hoedanigheid van de bijslagtrekkende, ten opzichte van de rechthebbende

Bron

DWH_INASTI_AllocFam

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 30/06/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele geeft extra informatie over de hoedanigheid van de bijslagtrekkende. Indien het gecodeerd INSZ van de bijslagtrekkende niet is ingevuld, kan deze variabele hier een verklaring voor bieden (bijvoorbeeld omdat er meerdere bijslagtrekkenden zijn of de bijslagtrekkende een instelling is).

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Rechthebbende 01/01/2000 - 30/06/2014
2 Echtgeno(o)t(e) van rechthebbende 01/01/2000 - 30/06/2014
3 Echtgescheiden echtgeno(o)t(e) 01/01/2000 - 30/06/2014
4 Rechtgevende 01/01/2000 - 30/06/2014
5 Andere persoon 01/01/2000 - 30/06/2014
6 Instelling 01/01/2000 - 30/06/2014
7 Meerdere personen 01/01/2000 - 30/06/2014
0 Niet meegedeeld 01/01/2000 - 30/06/2014