Variabele: Kwartaal van vrijstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Kwartaal van vrijstelling

Afkorting

Kwartaal

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

Geeft het kwartaal weer waarop de vrijstelling van betaling van sociale bijdragen van toepassing is.

Bron

COVID19_INASTI_Vrijstelling

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2021

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/