Variabele: Maart 2021

Een verbetering voorstellen

Naam

Maart 2021

Afkorting

refmaand_202103

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft voor de maand maart van het jaar 2021 weer of de zelfstandige gebruik maakt van een enkel of dubbel overbruggingsrecht en of de zelfstandige een gezinslast heeft.

Meer uitleg over de voorwaarden en bedragen van enkel en dubbel overbruggingsrecht en de combinatie met of zonder gezinslast zijn te vinden op de website van het RSVZ.

Bron

COVID19_INASTI_OR_aanvulling

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2021

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
DUBBEL gezinslast niet gekend Dubbel overbruggingsrecht, gezinslast is niet gekend. 01/03/2020 - 31/07/2021 /
DUBBEL met gezinslast Dubbel overbruggingsrecht met gezinslast. 01/03/2020 - 31/07/2021 /
DUBBEL zonder gezinslast Dubbel overbruggingsrecht zonder gezinslast. 01/03/2020 - 31/07/2021 /
ENKEL gezinslast niet gekend Enkel overbruggingsrecht, gezinslast is niet gekend. 01/03/2020 - 31/07/2021 /
ENKEL met gezinslast Enkel overbruggingsrecht met gezinslast. 01/03/2020 - 31/07/2021 /
ENKEL zonder gezinslast Enkel overbruggingsrecht zonder gezinslast. 01/03/2020 - 31/07/2021 /
NO Geen overbruggingsrecht. 01/03/2020 - 31/07/2021 /