Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

Nacec

Thema

Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Activiteitssector van de zelfstandige (Nace-bel-code)

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2008 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de RSVZ-variabele Beroep. Indien er geen beroep gekend is of indien het beroep wijzigt dan wordt er een conversie gemaakt van de Nace-code op basis van de Volkstelling van 1991. Vanaf 2011 zal de kwaliteit van deze variabele gevoelig verbeteren.
  • In 2008 onderging de Nace-Bel-nomenclatuur nogmaals wijzigingen.
  • Deze Nace-code wordt gebruikt tot op twee digits.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2008 - ∞
02 Bosbouw en de exploitatie van bossen 01/01/2008 - ∞
03 Visserij en aquacultuur 01/01/2008 - ∞
05 Winning van steenkool en bruinkool 01/01/2009 - 31/12/2011
08 Overige winning van delfstoffen 01/01/2008 - ∞
09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 01/01/2008 - ∞
10 Verv. voedingsmiddelen 01/01/2008 - ∞
11 Verv. dranken 01/01/2008 - ∞
12 Verv. tabaksproducten 01/01/2008 - ∞
13 Verv. textiel 01/01/2008 - ∞
14 Verv. kleding 01/01/2008 - ∞
15 Verv. leer en van producten van leer 01/01/2008 - ∞
16 Houtindustrie en verv. artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; Verv. artikelen van riet en vlechtwerk 01/01/2008 - ∞
17 Verv. papier en papierwaren 01/01/2008 - ∞
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 01/01/2008 - ∞
19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2008 - ∞
20 Verv. chemische producten 01/01/2008 - ∞
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 01/01/2008 - ∞
22 Verv. producten van rubber of kunststof 01/01/2008 - ∞
23 Verv. andere niet-metaalhoudende minerale producten 01/01/2008 - ∞
24 Verv. metalen in primaire vorm 01/01/2008 - ∞
25 Verv. producten van metaal, exclusief machines en apparaten 01/01/2008 - ∞
26 Verv. informaticaproducten en van elektronische en optische producten 01/01/2008 - ∞
27 Verv. elektrische apparatuur 01/01/2008 - ∞
28 Verv. machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 01/01/2008 - ∞
29 Verv. en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers 01/01/2008 - ∞
30 Verv. andere transportmiddelen 01/01/2008 - ∞
31 Verv. meubelen 01/01/2008 - ∞
32 Overige industrie 01/01/2008 - ∞
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten 01/01/2008 - ∞
35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 01/01/2008 - ∞
36 Winning, behandeling en distributie van water 01/01/2008 - ∞
38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning 01/01/2008 - ∞
41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten 01/01/2008 - ∞
42 Weg- en waterbouw 01/01/2008 - ∞
43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 01/01/2008 - ∞
45 Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 01/01/2008 - ∞
46 Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen 01/01/2008 - ∞
47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen 01/01/2008 - ∞
49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 01/01/2008 - ∞
50 Vervoer over water 01/01/2008 - ∞
51 Luchtvaart 01/01/2008 - ∞
52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 01/01/2008 - ∞
53 Posterijen en koeriers 01/01/2008 - ∞
55 Verschaffen van accommodatie 01/01/2008 - ∞
56 Eet- en drinkgelegenheden 01/01/2008 - ∞
58 Uitgeverijen 01/01/2008 - ∞
59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 01/01/2008 - ∞
61 Telecommunicatie 01/01/2008 - ∞
62 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 01/01/2008 - ∞
63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 01/01/2008 - ∞
64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 01/01/2008 - ∞
65 Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 01/01/2008 - ∞
66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 01/01/2008 - ∞
68 Exploitatie van en handel in onroerend goed 01/01/2008 - ∞
69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 01/01/2008 - ∞
70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 01/01/2008 - ∞
71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 01/01/2008 - ∞
72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 01/01/2008 - ∞
73 Reclamewezen en marktonderzoek 01/01/2008 - ∞
74 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 01/01/2008 - ∞
75 Veterinaire diensten 01/01/2008 - ∞
77 Verhuur en lease 01/01/2008 - ∞
78 Terbeschikkingstelling van personeel 01/01/2008 - ∞
79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 01/01/2008 - ∞
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 01/01/2008 - ∞
81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 01/01/2008 - ∞
82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten 01/01/2008 - ∞
84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 01/01/2008 - ∞
85 Onderwijs 01/01/2008 - ∞
86 Menselijke gezondheidszorg 01/01/2008 - ∞
87 Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 01/01/2008 - ∞
88 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 01/01/2008 - ∞
90 Creatieve activiteiten, kunst en amusement 01/01/2008 - ∞
91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 01/01/2008 - ∞
92 Loterijen en kansspelen 01/01/2008 - ∞
93 Sport, ontspanning en recreatie 01/01/2008 - ∞
94 Verenigingen 01/01/2008 - ∞
95 Reparatie van computers en consumentenartikelen 01/01/2008 - ∞
96 Overige persoonlijke diensten 01/01/2008 - ∞
97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2008 - ∞