Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

Nacec

Thema

Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Activiteitssector van de zelfstandige (Nace-bel-code)

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de RSVZ-variabele Beroep. Indien er geen beroep gekend is of indien het beroep wijzigt dan wordt er een conversie gemaakt van de Nace-code op basis van de Volkstelling van 1991. Vanaf 2011 zal de kwaliteit van deze variabele gevoelig verbeteren.
  • Deze Nace-code wordt gebruikt tot op twee digits.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01 Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2000 - 31/12/2002
02 Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten 01/01/2000 - 31/12/2002
05 Visserij, visteelt en diensten in verband met de visserij en de visteelt 01/01/2000 - 31/12/2002
10 Winning van steenkool, bruinkool en turf 01/01/2000 - 31/12/2002
11 Winning van aardolie en aardgas, diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2000 - 31/12/2002
12 Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2000 - 31/12/2002
13 Winning van metaalertsen 01/01/2000 - 31/12/2002
14 Overige winning van delfstoffen 01/01/2000 - 31/12/2002
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 01/01/2000 - 31/12/2002
16 Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2000 - 31/12/2002
17 Vervaardiging van textiel 01/01/2000 - 31/12/2002
18 Vervaardiging van kleding en bontnijverheid 01/01/2000 - 31/12/2002
19 Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel 01/01/2000 - 31/12/2002
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en vlechtwerk 01/01/2000 - 31/12/2002
21 Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 01/01/2000 - 31/12/2002
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 01/01/2000 - 31/12/2002
23 Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen 01/01/2000 - 31/12/2002
24 Vervaardiging van chemische producten 01/01/2000 - 31/12/2002
25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 01/01/2000 - 31/12/2002
26 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 01/01/2000 - 31/12/2002
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 01/01/2000 - 31/12/2002
28 Vervaardiging van producten van metaal 01/01/2000 - 31/12/2002
29 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 01/01/2000 - 31/12/2002
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 01/01/2000 - 31/12/2002
31 Vervaardiging van elektrische machines en apparaten n.e.g. 01/01/2000 - 31/12/2002
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 01/01/2000 - 31/12/2002
33 Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken 01/01/2000 - 31/12/2002
34 Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers 01/01/2000 - 31/12/2002
35 Vervaardiging van overige transportmiddelen 01/01/2000 - 31/12/2002
36 Vervaardiging van meubels; overige industrie 01/01/2000 - 31/12/2002
37 Recycling 01/01/2000 - 31/12/2002
40 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 01/01/2000 - 31/12/2002
41 Winning, zuivering en distributie van water 01/01/2000 - 31/12/2002
45 Bouwnijverheid 01/01/2000 - 31/12/2002
50 Verkoop, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorrijwielen;detailhandel in motor-brandstoffen 01/01/2000 - 31/12/2002
51 Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in auto's en motorrijwielen 01/01/2000 - 31/12/2002
52 Detailhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen 01/01/2000 - 31/12/2002
55 Hotels en restaurants 01/01/2000 - 31/12/2002
60 Vervoer te land 01/01/2000 - 31/12/2002
61 Vervoer over water 01/01/2000 - 31/12/2002
62 Luchtvaart 01/01/2000 - 31/12/2002
63 Vervoerondersteunende activiteiten, reisbureaus 01/01/2000 - 31/12/2002
64 Post en telecommunicatie 01/01/2000 - 31/12/2002
65 Financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen 01/01/2000 - 31/12/2002
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 01/01/2000 - 31/12/2002
67 Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen 01/01/2000 - 31/12/2002
70 Verhuur en handel in onroerende goederen 01/01/2000 - 31/12/2002
71 Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen 01/01/2000 - 31/12/2002
72 Activiteiten in verband met computers 01/01/2000 - 31/12/2002
73 Speur- en ontwikkelingswerk 01/01/2000 - 31/12/2002
74 Overige zakelijke dienstverlening 01/01/2000 - 31/12/2002
75 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 01/01/2000 - 31/12/2002
80 Onderwijs 01/01/2000 - 31/12/2002
85 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 01/01/2000 - 31/12/2002
90 Inzameling en verwerking van afvalwater en afval 01/01/2000 - 31/12/2002
91 Diverse verenigingen 01/01/2000 - 31/12/2002
92 Recreatie, cultuur en sport 01/01/2000 - 31/12/2002
93 Overige diensten 01/01/2000 - 31/12/2002
95 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2000 - 31/12/2002