Variabele: Rechtsvorm

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtsvorm

Afkorting

Rechtsvorm

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

De rechtsvorm waaronder het vennootschap valt.

Bron

COVID19_INASTI_Uitstel

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2021

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Niet-bestuurder 01/03/2020 - 31/07/2021 /
000 Niet gekend 01/03/2020 - 31/07/2021 /
001 Europese Coöperatieve Vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
002 Organisme voor de financiering van pensioenen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
003 BTW-eenheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
006 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
007 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming 01/03/2020 - 31/07/2021 /
008 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
009 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming 01/03/2020 - 31/07/2021 /
010 Eenpersoons BVBA 01/03/2020 - 31/07/2021 /
011 Vennootschap onder firma 01/03/2020 - 31/07/2021 /
012 Gewone commanditaire vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
013 Commanditaire vennootschap op aandelen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
014 Naamloze vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
015 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
016 Coöperatieve vennootschap (oud statuut) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
017 Vereniging zonder winstoogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
018 Instelling van openbaar nut 01/03/2020 - 31/07/2021 /
019 Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
020 Beroepsvereniging 01/03/2020 - 31/07/2021 /
021 Onderlinge verzekeringsvereniging / Gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
022 Internationale wetenschappelijke organisatie van Belgisch recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
023 Buitenlandse privaatrechtelijke verenigingen met vestiging, agentschap, kantoor of bijhuis in België 01/03/2020 - 31/07/2021 /
025 Landbouwvennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
026 Private stichting 01/03/2020 - 31/07/2021 /
027 Europese vennootschap (Societas Europaea) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
028 Instelling zonder winstoogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
029 Stichting van openbaar nut 01/03/2020 - 31/07/2021 /
030 Buitenlandse entiteit 01/03/2020 - 31/07/2021 /
040 Kongolese vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
051 Andere privaatrechtelijke vorm met rechtspersoonlijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
060 Economisch samenwerkingsverband 01/03/2020 - 31/07/2021 /
065 Europees economisch samenwerkingsverband 01/03/2020 - 31/07/2021 /
070 Vereniging van medeëigenaars 01/03/2020 - 31/07/2021 /
106 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
107 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
108 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
109 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming, van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
110 Rijk, Provincie, Gewest, Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
114 Naamloze vennootschap van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
116 Coöperatieve vennootschap van publiek recht (oud statuut) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
117 Vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
121 Onderlinge verzekeringsvereniging van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
123 Beroepsvereniging / Orde 01/03/2020 - 31/07/2021 /
124 Openbare instelling 01/03/2020 - 31/07/2021 /
125 Internationale vereniging zonder winstoogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
127 Berg van Barmhartigheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
128 Eredienst 01/03/2020 - 31/07/2021 /
129 Polder / Watering 01/03/2020 - 31/07/2021 /
151 Andere rechtsvorm 01/03/2020 - 31/07/2021 /
160 Buitenlandse of internationale publieke organisatie 01/03/2020 - 31/07/2021 /
200 Vennootschap in oprichting 01/03/2020 - 31/07/2021 /
206 Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
208 Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
211 Burgerlijke vennootschap onder vorm van vennootschap onder firma 01/03/2020 - 31/07/2021 /
212 Burgerlijke vennootschap onder vorm van gewone commanditaire vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
213 Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
214 Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
215 Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
217 Europese politieke partij 01/03/2020 - 31/07/2021 /
218 Europese politieke stichting 01/03/2020 - 31/07/2021 /
225 Burgerlijke vennootschap onder vorm van Landbouwvennootschap (BV LV) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
230 Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (met rechtspersoonlijkheid) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
235 Buitenlandse entiteit zonder Belgische vestiging met vertegenwoordiger voor BTW 01/03/2020 - 31/07/2021 /
260 Economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België 01/03/2020 - 31/07/2021 /
265 Europees economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België (EESV) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
301 Federale overheidsdienst 01/03/2020 - 31/07/2021 /
302 Programmatorische federale overheidsdienst 01/03/2020 - 31/07/2021 /
303 Andere federale dienst 01/03/2020 - 31/07/2021 /
310 Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
320 Overheid van het Waalse Gewest 01/03/2020 - 31/07/2021 /
325 Internationale vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
330 Overheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/03/2020 - 31/07/2021 /
340 Overheid van de Franse Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
350 Overheid van de Duitstalige Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
370 Ministerie van Economische Zaken 01/03/2020 - 31/07/2021 /
371 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking 01/03/2020 - 31/07/2021 /
372 Ministerie van Landbouw 01/03/2020 - 31/07/2021 /
373 Ministerie van Middenstand 01/03/2020 - 31/07/2021 /
374 Ministerie van Verkeerswerken 01/03/2020 - 31/07/2021 /
375 Ministerie van Defensie 01/03/2020 - 31/07/2021 /
376 Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur 01/03/2020 - 31/07/2021 /
377 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
378 Ministerie van Financiën 01/03/2020 - 31/07/2021 /
379 Ministerie van Binnenlandse Zaken 01/03/2020 - 31/07/2021 /
380 Ministerie van Justitie 01/03/2020 - 31/07/2021 /
381 Ministerie van Sociale Voorzorg 01/03/2020 - 31/07/2021 /
382 Ministerie van Volksgezondheid en Gezin 01/03/2020 - 31/07/2021 /
383 Diensten van de Eerste Minister 01/03/2020 - 31/07/2021 /
384 Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 01/03/2020 - 31/07/2021 /
385 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
386 Ministerie van de Franse Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
387 Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/03/2020 - 31/07/2021 /
388 Ministerie van het Waalse Gewest 01/03/2020 - 31/07/2021 /
389 Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
390 Ministerie van Ambtenarenzaken 01/03/2020 - 31/07/2021 /
391 Ministerie van Middenstand en Landbouw 01/03/2020 - 31/07/2021 /
392 Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 01/03/2020 - 31/07/2021 /
393 Andere 01/03/2020 - 31/07/2021 /
400 Provinciale overheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
401 Organisme ingeschreven door de RSZ PPO 01/03/2020 - 31/07/2021 /
411 Stad / gemeente 01/03/2020 - 31/07/2021 /
412 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 01/03/2020 - 31/07/2021 /
413 Lokale politiezone 01/03/2020 - 31/07/2021 /
414 Intercommunale 01/03/2020 - 31/07/2021 /
415 Projectvereniging 01/03/2020 - 31/07/2021 /
416 Dienstverlenende vereniging (Vlaams Gewest) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
417 Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
418 Autonoom gemeentebedrijf 01/03/2020 - 31/07/2021 /
419 Autonoom provinciebedrijf 01/03/2020 - 31/07/2021 /
420 Vereniging van OCMW's 01/03/2020 - 31/07/2021 /
421 Prezone 01/03/2020 - 31/07/2021 /
422 Hulpverleningszone 01/03/2020 - 31/07/2021 /
451 Organismen ingeschreven voorde R.V.P. 01/03/2020 - 31/07/2021 /
452 Organisme ingeschreven voor de Administratie van de Pensioenen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
453 Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging genoteerd op de beurs 01/03/2020 - 31/07/2021 /
454 Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (zonder rechtspersoonlijkheid) 01/03/2020 - 31/07/2021 /
506 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
508 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
510 Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
511 Vennootschap onder firma met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
512 Gewone commanditaire vennootschap met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
513 Commanditaire vennootschap op aandelen met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
514 Naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
515 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
560 Economisch samenwerkingsverband met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
606 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
608 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
610 Besloten Vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
612 Commanditaire vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
614 Naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk 01/03/2020 - 31/07/2021 /
616 Besloten Vennootschap van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
617 Commanditaire vennootschap van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
651 Andere vorm met een sociaal oogmerk van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
701 Onrechtmatige handelsvennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
702 Maatschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
703 Tijdelijke handelsvennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
704 Stille handelsvennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
706 Coöperatieve vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
716 Coöperatieve vennootschap van publiek recht 01/03/2020 - 31/07/2021 /
721 Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
722 Tijdelijke vereniging 01/03/2020 - 31/07/2021 /
723 Kostendelende vereniging 01/03/2020 - 31/07/2021 /
724 Vakbond 01/03/2020 - 31/07/2021 /
790 Diversen zonder rechtspersoonlijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
999 Ongekende rechtsvorm RSZ 01/03/2020 - 31/07/2021 /