Variabele: Rechtsvorm

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtsvorm

Afkorting

RECHTSVORM

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

De rechtsvorm waaronder het vennootschap valt.

Bron

COVID19_INASTI_Overbruggingsrecht

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2021

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Niet-bestuurder 01/03/2020 - 31/07/2021 /
000 Niet gekend 01/03/2020 - 31/07/2021 /
006 C.V.O.H.: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
007 C.V.O.H.D.: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid bij wijze van deelneming 01/03/2020 - 31/07/2021 /
008 C.V.B.A.: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
009 C.V.B.A.D.: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
011 V.O.F.: Vennootschap onder firma 01/03/2020 - 31/07/2021 /
012 G.COM.V.: Gewone commanditaire vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
013 COM.V.A.: Commanditaire vennootschap op aandelen 01/03/2020 - 31/07/2021 /
014 N.V.: Naamloze vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
015 B.V.B.A.: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/03/2020 - 31/07/2021 /
016 C.V.: Coöperatieve vennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
025 L.V.: Landbouwvennootschap 01/03/2020 - 31/07/2021 /
030 Vaste vestiging: Vreemde vennootschap die in België een vaste vestiging heeft 01/03/2020 - 31/07/2021 /
230 Onroerend goed: Vreemde vennootschap die in België een onroerend goed bezit 01/03/2020 - 31/07/2021 /
235 B.T.W. verantwoordelijke: Vreemde vennootschap die in België voor de B.T.W. een verantwoordelijke heeft 01/03/2020 - 31/07/2021 /
Andere / 01/03/2020 - 31/07/2021 /
Rechtsvorm niet van toep. Op soc. Stat. / 01/03/2020 - 31/07/2021 /