Variabele: Code uittreden

Een verbetering voorstellen

Naam

Code uittreden

Afkorting

Uittredingscodes

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Code van uittreden uit invaliditeit

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2017

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele code van uittreden uit de invaliditeit is enkel van toepassing voor de uitkering van de invaliditeit, zowel voor werknemers als zelfstandigen en werklozen maar niet voor de uitkering voor de moederschapsbescherming.

Met de hervorming van de bestanden in 2018 werd deze variabele vervangen door variabele ExitCodeID.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Arbeidshervatting of werkloosheid 01/01/1997 - 31/12/2017
2 Overlijden 01/01/1997 - 31/12/2017
3 Pensionering 01/01/1997 - 31/12/2017
4 Mutatie 01/01/1997 - 31/12/2017
5 Schorsing van de betaling van uitkeringen voor afwezigheid op controle door de adviserend geneesheer of door de GRI 01/01/1997 - 31/12/2017
6 Verzaken aan uitkering 01/01/1997 - 31/12/2017
9 Alle andere oorzaken 01/01/1997 - 31/12/2017
0 Niet van toepassing 01/01/1997 - 31/12/2017