Variabele: FamilySituation

Een verbetering voorstellen

Naam

FamilySituation

Afkorting

Code1

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

De codificatie van de gezinstoestand.

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit is één van de variabelen die de vroegere variabele betalingscode vervangt.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
00 Gezinstoestand niet opgezocht 01/01/1997 - ∞ /
01 Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door wettelijke of feitelijke echtgenoot) 01/01/1997 - ∞ /
02 Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door kind) 01/01/1997 - ∞ /
03 Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door bloed-of aanverwant, ouder tot en met de 3de graad) 01/01/1997 - ∞ /
04 Alleenstaande gerechtigde 01/01/1997 - ∞ /
05 Samenwonende gerechtigde 01/01/1997 - ∞ /
06 Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een beroepsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en tweede toegelaten plafond ligt (vanaf 1.7.2004) 01/01/1997 - ∞ /
07 Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een vervangingsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en derde toegelaten plafond ligt (vanaf 1.1.2010) 01/01/1997 - ∞ /
08 Alleenstaande gerechtigde die een uitkering met gezinslast ontvangt ten gevolge van de betaling van onderhoudsgeld 01/01/1997 - ∞ /

Conversietabellen betalingscode naar de nieuwe variabelen

De variabelen uit bron DWH_INAMI_Paiements werden hervormd vanaf het jaar 2018. De vroegere variabele betalingscode werd vervangen door vier nieuwe variabelen (FamilySituation, IncapacityCategory, AllowanceType en AllowanceCode).

De nieuwe variabele FamilySituation

De betalingscode op positie 1 werd vervangen door een nieuwe variabele FamilySituation. De meeste betalingscodes zijn identiek aan de nieuwe codes op FamilySituation, met uitzondering van de codes 00 en 08 op FamilySituation.

Tabel 1: betalingscode positie 1 vs. FamilySituation

 

Betalingscode (positie 1)

FamilySituation

Gezinstoestand niet opgezocht

-

00

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door wettelijke of feitelijke echtgenoot)

1

01

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door kind)

2

02

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door bloed-of aanverwant, ouder tot en met de 3de graad)

3

03

Alleenstaande gerechtigde

4

04

Samenwonende gerechtigde

5

05

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een beroepsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en tweede toegelaten plafond ligt (vanaf 1.7.2004)

6

06

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een vervangingsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en derde toegelaten plafond ligt (vanaf 1.1.2010)

7

07

Alleenstaande gerechtigde die een uitkering met gezinslast ontvangt ten gevolge van de betaling van onderhoudsgeld

4

08

 

De nieuwe variabele IncapacityCategory

De variabele IncapacityCategory is een nieuwe variabele die bijkomende informatie geeft over de categorie van ongeschiktheid maar die niet volledig kan worden herleid naar de vroegere betalingscode, al zijn er bepaalde codes op betalingscode (positie 1) die verwijzen naar de al dan niet stopzetting van het bedrijf in de regeling der zelfstandigen.

Tabel 2: betalingscode positie 1 vs. IncapacityCategory

 

Betalingscode (positie 1)

IncapacityCategory

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door wettelijke of feitelijke echtgenoot)

1

3

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door kind)

2

3

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door bloed-of aanverwant, ouder tot en met de 3de graad)

3

3

Alleenstaande gerechtigde

4

3

Samenwonende gerechtigde

5

3

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een beroepsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en tweede toegelaten plafond ligt (vanaf 1.7.2004)

6

3

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een vervangingsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en derde toegelaten plafond ligt (vanaf 1.1.2010)

7

3

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door wettelijke of feitelijke echtgenoot)

A

4

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door kind)

B

4

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door bloed-of aanverwant, ouder tot en met de 3de graad)

C

4

Alleenstaande gerechtigde

D

4

Samenwonende gerechtigde

E

4

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een beroepsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en tweede toegelaten plafond ligt (vanaf 1.7.2004)

F

4

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een vervangingsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en derde toegelaten plafond ligt (vanaf 1.1.2010)

G

4

 

De nieuwe variabele AllowanceType

De betalingscode op positie 2 werd vervangen door een nieuwe variabele AllowanceType. Codes 0 en 1 zijn hetzelfde gebleven. Code 2 van de vroegere betalingscode bestaat niet meer.

Tabel 3: betalingscode positie 2 vs. AllowanceType

 

Betalingscode (positie 2)

AllowanceType

Gewone uitkering

0

0

Forfaitaire (of verhoogde) uitkering voor hulp van derden

1

1

verhoogde uitkering wegens plicht tot alimentatievergoeding (alleenstaande) (*)

2

-

Regularisatie ten gevolge van een ten laste neming van een uitgave door het FBZ (verwijdering) Nieuwe code

-

2

Regularisatie ten gevolge van een ten laste neming van een uitgave door een andere instelling dan het FBZ (FAO, gemeen recht) Nieuwe code

-

3

 

De nieuwe variabele AllowanceCode

De betalingscode op positie 3 werd vervangen door de variabele AllowanceCode. De nieuwe codes op AllowanceCode kunnen niet op eenvoudige wijze worden teruggebracht naar de oude betalingscodes. Drie verschillende situaties kunnen zich voordoen:  

  1. Sommige codes komen volledig overeen met de vroegere betalingscodes (bv. code BF op AllowanceCode komt overeen met de betalingscode X en komt enkel voor in het stelsel moederschap werknemers).
  2. Andere codes op AllowanceCode komen niet overeen met de vroegere betalingscode en worden aangeduid met ‘nieuwe code’ (bv. code BP is een nieuwe code op AllowanceCode die betrekking heeft op moederschap zelfstandigen en die niet gekend is in de betalingscode).
  3. Bepaalde codes op AllowanceCode kunnen overeenstemmen met meerdere betalingscodes (bv. code BA op AllowanceCode kan overeenstemmen met code 1 of code 4 op de vroegere betalingscode).

Tabel 4: betalingscode positie 3 vs. AllowanceCode

Betalingscode (positie 3)

 

 

 

AllowanceCode

Invaliditeit werknemers (stelsel code 6)

Invaliditeit zelfstandigen (stelsel code 8)

Moederschap werknemers (stelsel code 7)

Moederschap zelfstandigen (stelsel code 9)

 

A

     

A

A

A

     

A

C

A

     

A

D

A

     

A

E

A

     

A

F

Nieuwe code

     

A

G

Nieuwe code

     

A

H

Nieuwe code

Nieuwe code

   

A

K

Nieuwe code

Nieuwe code

   

A

L

Nieuwe code

     

A

X

   

1-4

 

B

A

   

1-4

 

B

B

   

2-5

 

B

C

   

A

 

B

D

   

D

 

B

E

   

X

 

B

F

   

B

 

B

G

   

3

 

B

H

   

C

C

B

I

   

3

 

B

J

   

Nieuwe code

 

B

L

     

1

B

M

     

A

B

N

     

D

B

O

     

Nieuwe code

B

P

     

Nieuwe code

B

Q

     

Nieuwe code

B

R

   

Nieuwe code

Nieuwe code

B

S

   

Nieuwe code

Nieuwe code

B

T

   

Nieuwe code

 

B

X

B

     

C

A

B

     

C

B

B

     

C

C

C

     

C

D

C

     

C

E

N

     

C

F

D

D

   

D

A

 

Nieuwe code

   

D

B

   

6

 

E

A

   

7

 

E

B

   

8

 

E

C

   

9

 

E

D

       

E

E

       

E

F

 

A

   

F

A

E

E

   

H

A

F

F

   

H

B

G

G

   

H

C

H

H

   

H

D

I

I

I

2

H

E

K

K

   

H

F

L

L

   

H

G

O

O

   

H

H

J

J

   

H

I

Nieuwe code

Nieuwe code

   

H

J

Nieuwe code

Nieuwe code

   

H

K

Nieuwe code

Nieuwe code

   

H

L

Nieuwe code

Nieuwe code

   

H

M

Nieuwe code

     

M

A

Nieuwe code

     

M

C

Nieuwe code

     

M

D

Nieuwe code

     

M

E

Nieuwe code

     

M

F

Nieuwe code

     

M

X

Q

     

Q

A

V

V

V

V

Q

B

T

T

T

T

T

T

U

U

U

Nieuwe code

U

A

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

B

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

C

M

M

   

U

D

Y

Y

Y

Y

U

E

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

F

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

G

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

Q

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

T

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

V