Variabele: Intrede_ziekte

Een verbetering voorstellen

Naam

Intrede_ziekte

Afkorting

Intrede_ziekte

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het moment weer waarop de medische code werd geregistreerd.

Bron

DWH_INAMI_CMI

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Pathologiecode is laatst gekende code 01/01/2016 - ∞
1 Pathologiecode is code op het moment van intrede in invaliditeit 01/01/2016 - ∞
-1 Geen pathologiecode gekend 01/01/2016 - ∞