Variabele: Medische code

Een verbetering voorstellen

Naam

Medische code

Afkorting

Gr_ziekt

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Ziekte of aandoening op basis waarvan de betrokken persoon als invalide erkend is door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

Bron

DWH_INAMI_CMI

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De codering van deze variabele onderging een conversie vanaf 2010.
  • De codering van deze variabele onderging opnieuw een conversie vanaf 2016

Internationale compatibiliteit

  • Vanaf 2010 wordt er gebruik gemaakt van de International Statistical Classification of Diseases (ICD-9), geïmplementeerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin ziekten en aandoeningen systematisch worden geclassificeerd.
  • Vanaf 2016 wordt er gebruikt gemaakt van de ICD-10. In combinatie met variabele Type_ziekte kan worden bepaald welk classificeringssysteem (ICD-9 of ICD-10) van toepassing is.
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0101 infektieziekten van het maagdarmkanaal 01/01/1997 - 31/12/2009
0102 tuberculose 01/01/1997 - 31/12/2009
0103 bacteriele zoonosen 01/01/1997 - 31/12/2009
0104 overige bacteriele ziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0105 poliomyélite en overige niet door arthropoden overgebrachte virusziekten van het centrale zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0106 virusziekten gepaard gaande met exantheem 01/01/1997 - 31/12/2009
0107 door arthropoden overgebrachte virusziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0108 overige ziekten door virussen en chlamydiae 01/01/1997 - 31/12/2009
0109 overige ziekten door arthropoden 01/01/1997 - 31/12/2009
0110 syfilis en andere geslachtziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0111 overige spirochetosen 01/01/1997 - 31/12/2009
0112 mycosen 01/01/1997 - 31/12/2009
0113 helminthiasis 01/01/1997 - 31/12/2009
0114 overige onfectieziekten en parasitaire ziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0115 late gevolgen van infectieziekten en parasitaire ziekten 01/01/1997 - 31/12/2009
0201 maligne neoplasma van lip, mondholte en farynx 01/01/1997 - 31/12/2009
0202 maligne neoplasma van tractus digestivus en peritoneum 01/01/1997 - 31/12/2009
0203 maligne neoplasma van tractus respiratorius en intrathoracale organen 01/01/1997 - 31/12/2009
0204 maligne neoplasma van bot, bindweefsel huid en mamma 01/01/1997 - 31/12/2009
0205 maligne neoplasma van tractus urogenitalis 01/01/1997 - 31/12/2009
0206 maligne neoplasma van overige en niet gespecifieerde lokalisaties 01/01/1997 - 31/12/2009
0207 maligne neoplasma van lmfatisch en bloed vormend weefsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0208 benigne neoplasmata 01/01/1997 - 31/12/2009
0209 Carcinome in situ 01/01/1997 - 31/12/2009
0210 Neoplasmata met onzeker gedrag 01/01/1997 - 31/12/2009
0211 Neoplasmata van niet gespecifieerde aard 01/01/1997 - 31/12/2009
0301 ziekten van de glandula thyreoidea 01/01/1997 - 31/12/2009
0302 ziekten van de overige endocriene klieren 01/01/1997 - 31/12/2009
0303 voedingsdeficienties 01/01/1997 - 31/12/2009
0304 overige stofwisselingsziekten en immuundeficienties 01/01/1997 - 31/12/2009
0401 ziekten van bloed en bloedvormende organen 01/01/1997 - 31/12/2009
0501 organische psychotische aandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0502 overige psychosen 01/01/1997 - 31/12/2009
0503 neurotische stoornissen , persoonlijkheidsstoornissen en overige niet psychotische psychische stoornissen 01/01/1997 - 31/12/2009
0504 zwakzinnigheid 01/01/1997 - 31/12/2009
0601 ontstekingsprocessen van het centrale zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0602 hereditaire en degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0603 overige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0604 aandoeningen van het perifere zenuwstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
0605 aandoeningen van het oog en adnexa 01/01/1997 - 31/12/2009
0606 ziekten van oor en prolessus mastoideus 01/01/1997 - 31/12/2009
0701 accuut gewrichtsreuma 01/01/1997 - 31/12/2009
0702 chronische reumatische hartaandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0703 hypertensie 01/01/1997 - 31/12/2009
0704 ischemische hartaandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0705 ziekten van longcirculatie 01/01/1997 - 31/12/2009
0706 overige hartaandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0707 cerebrovasculaire aandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0708 ziekten van arterien, arterieriolen en capillairen 01/01/1997 - 31/12/2009
0709 ziekten van venen en lymfwegen en overige ziekten van de bloedsomloop 01/01/1997 - 31/12/2009
0801 acute luchtweginfecties 01/01/1997 - 31/12/2009
0802 overige ziekten van de bovenste luchtwegen 01/01/1997 - 31/12/2009
0803 pneumonie en influenza 01/01/1997 - 31/12/2009
0804 chronische obstructieve longziekten en verwante aandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
0805 pneumoconiosen en andere longziekten door externe prikkels 01/01/1997 - 31/12/2009
0806 andere ziekten van de ademhalingswegen 01/01/1997 - 31/12/2009
0901 ziekten van mondholte, speekselklieren en kaken 01/01/1997 - 31/12/2009
0902 ziekten van oesofagus , maag en duodenum 01/01/1997 - 31/12/2009
0903 appendicitis 01/01/1997 - 31/12/2009
0904 buigbreuken 01/01/1997 - 31/12/2009
0905 niet-infectieuze enterits en colitis 01/01/1997 - 31/12/2009
0906 overige ziekten van darmen en peritoneum 01/01/1997 - 31/12/2009
0907 overige ziekten van het spijsverteringsstelsel 01/01/1997 - 31/12/2009
1001 nefritis, nefrotisch syndroom en nefrose 01/01/1997 - 31/12/2009
1002 overigee ziekten van nier en urinewegen 01/01/1997 - 31/12/2009
1003 ziekten van de mannelijke geslachtsorganen 01/01/1997 - 31/12/2009
1004 aandoeningen van de mamma 01/01/1997 - 31/12/2009
1005 ontstekingsprocessen van de vrouwelijke organen in het bekken 01/01/1997 - 31/12/2009
1006 overige aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen 01/01/1997 - 31/12/2009
1101 overige zwangerschappen die in misgeboorte eindigen 01/01/1997 - 31/12/2009
1102 complicaties voornamelijk verband houdend met de zwangerschap 01/01/1997 - 31/12/2009
1103 normale bevalling en overige indicaties voor zorg bij zwangerschap en bevalling 01/01/1997 - 31/12/2009
1104 complicaties die voornamelijk optreden in de loop van de bevalling 01/01/1997 - 31/12/2009
1105 complicaties van het kraambed 01/01/1997 - 31/12/2009
1201 infecties van huid en subcutis 01/01/1997 - 31/12/2009
1202 overige inflammatore aandoeningen van huid en subcutis 01/01/1997 - 31/12/2009
1203 overige ziekten van huid en subcutis 01/01/1997 - 31/12/2009
1301 arthropathieen en verwante aandoeningen 01/01/1997 - 31/12/2009
1302 dorsopathieen 01/01/1997 - 31/12/2009
1303 reuma, behalve van de rug 01/01/1997 - 31/12/2009
1304 osteopathieen, chondropathieen en verworven misvormingen van het beweginsapparaat 01/01/1997 - 31/12/2009
1401 congenitale afwijkingen 01/01/1997 - 31/12/2009
1501 bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in de perinatale periode 01/01/1997 - 31/12/2009
1601 symptomen 01/01/1997 - 31/12/2009
1602 niet specifieke afwijkingen bevindingen 01/01/1997 - 31/12/2009
1603 slecht omschreven en onbekende oorzaken van ziekte en sterfte 01/01/1997 - 31/12/2009
1701 fractuur van de schedel 01/01/1997 - 31/12/2009
1702 fractuur van hals en romp 01/01/1997 - 31/12/2009
1703 fractuur van bovenste extremiteit 01/01/1997 - 31/12/2009
1704 fractuur van onderste extremiteit 01/01/1997 - 31/12/2009
1705 luxaties 01/01/1997 - 31/12/2009
1706 distorsie van gewrichten en nabijgelegen spieren 01/01/1997 - 31/12/2009
1707 intracranieel letsel, zonder schedelfractuur 01/01/1997 - 31/12/2009
1708 inwendig letsel van borst, buik en bekken 01/01/1997 - 31/12/2009
1709 open wonden van hoofd, halst en romp 01/01/1997 - 31/12/2009
1710 open wonden van de bovenste extremiteit 01/01/1997 - 31/12/2009
1711 open wonden van de onderste extremiteit 01/01/1997 - 31/12/2009
1712 letsel aan de bloedvaten 01/01/1997 - 31/12/2009
1713 late gevolgen van trauma, vergiftiging , toxische invloeden en overige uitwendige oorzaken 01/01/1997 - 31/12/2009
1714 oppervlakkig letsel 01/01/1997 - 31/12/2009
1715 contusie met intact huidoppervlak 01/01/1997 - 31/12/2009
1716 crush letsel 01/01/1997 - 31/12/2009
1717 gevolgen van corpus alienum, binnengedrongen via een natuurlijk opening 01/01/1997 - 31/12/2009
1718 brandwonden 01/01/1997 - 31/12/2009
1719 letsel van zenuwen en ruggenmerg 01/01/1997 - 31/12/2009
1720 bepaalde complicaties van trauma en niet gespecifieerde letsels 01/01/1997 - 31/12/2009
1721 vergifting door geneesmiddelen en biologische stoffen 01/01/1997 - 31/12/2009
1722 toxische gevolgen van stoffen van meestal niet medische herkomst 01/01/1997 - 31/12/2009
1723 overige en niet gespecifieerde gevolgen van uitwendige oorzaken 01/01/1997 - 31/12/2009
1724 complicaties van chirurgische en medische behandeling ,niet elders geclassifieerd 01/01/1997 - 31/12/2009
01 Besmettelijke en parasitaire ziekten 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
02 Gezwellen  01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
03 Endocriene-, voedings- en stofwisselingsziekten en immuundeficiënties 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
04 Ziekten van bloed en bloedvormende organen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
05 Psychische stoornissen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
06 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
07 Ziekten van hartvaatstelsel 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
08 Ziekten van ademhalingswegen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
09 Ziekten van spijsverteringsstelsel 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
10 Ziekten van urogenitaal stelsel 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
11 Complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
12 Ziekten van de huid en de celweefsels  01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
13 Ziekten van bewegingsstelsel en bindweefsel 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
14 Congenitale afwijkingen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
15 Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in de perinatale periode 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
16 Onvolledig omschreven ziektebeelden en symptomen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
17 Ongeval letsels en vergiftigingen 01/01/2010 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-9"
1 Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
2 Nieuwvormingen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
3 Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
4 Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
5 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
6 Ziekten van zenuwstelsel 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
7 Ziekten van het oog en adnexen  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
8 Ziekten van oor en processus mastoideus 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
9 Ziekten van hart en vaatstelsel 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
10 Ziekten van ademhalingsstelsel 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
11 Ziekten van spijsverteringsstelsel  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
12 Ziekten van huid en subcutis 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
13 Ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
14 Ziekten van urogenitaal stelsel 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
15 Zwangerschap, bevalling en kraambed 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
16 Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
17 Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
18 Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
19 Letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
20 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte 01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
21 Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met gezondheidszorg  01/01/2016 - ∞ Vanaf 2016 indien Type_ziekte = "ICD-10"
-1 Geen pathologiecode gekend 01/01/2016 - ∞