Variabele: Uittredingscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Uittredingscode

Afkorting

ExitCodeID

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Code van uittreden uit invaliditeit.

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele vervangt de vroegere variabele code uittreden.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Werkhervatting of werkloos 01/01/1997 - ∞ /
2 Overlijden 01/01/1997 - ∞ /
3 Pensionering 01/01/1997 - ∞ /
4 Uitsluiting door een beslissing van een adviserend geneesheer of een sociaal inspecteur 01/01/1997 - ∞ /
5 Einde van moederschap, meteen gevolgd door een periode van ongeschiktheid 01/01/1997 - ∞ /
6 Einde van moederschap door een andere reden (geen enkele andere code geschikt) 01/01/1997 - ∞ /
7 Schorsing van een periode van primaire arbeidsongeschiktheid ten gevolge van moederschap (**) 01/01/1997 - ∞ (**) Code in principe niet mogelijk bij invaliditeit maar kan toch foutief ingediend worden door de VI’s.
8 Transfert of mutatie 01/01/1997 - ∞ /
9 Schorsing ten gevolge van afwezigheid bij een controle 01/01/1997 - ∞ /
10 Overgang naar invaliditeit (**) 01/01/1997 - ∞ (**) Code in principe niet mogelijk bij invaliditeit maar kan toch foutief ingediend worden door de VI’s.