Variabele: Gedetailleerd onderwijsniveau

Een verbetering voorstellen

Naam

Gedetailleerd onderwijsniveau

Afkorting

CD_ISCED_DET

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat een meer gedetailleerde indeling van het hoogst behaalde onderwijsniveau.

Bron

DWH_STATBEL_CENSUS2011

Instelling

Statbel

Geldigheidsperiode

01/01/2011 - 01/01/2011

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen diploma 01/01/2011 - 01/01/2011
10 Lager onderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
20 Lager middelbaar 01/01/2011 - 01/01/2011
21 Lager middelbaar algemeen vormend (ASO) 01/01/2011 - 01/01/2011
22 Lager middelbaar technisch (TSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
23 Lager middelbaar kunst (KSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
24 Lager middelbaar beroeps (BSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
30 Hoger middelbaar 01/01/2011 - 01/01/2011
31 Hoger middelbaar algemeen vormend (ASO) 01/01/2011 - 01/01/2011
32 Hoger middelbaar technisch (TSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
33 Hoger middelbaar kunst (KSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
34 Hoger middelbaar beroeps (BSO) 01/01/2011 - 01/01/2011
40 Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
41 Post-secundair niet-hoger onderwijs: algemeen 01/01/2011 - 01/01/2011
42 Post-secundair niet-hoger onderwijs: technisch 01/01/2011 - 01/01/2011
43 Post-secundair niet-hoger onderwijs: kunst 01/01/2011 - 01/01/2011
44 Post-secundair niet-hoger onderwijs: beroeps 01/01/2011 - 01/01/2011
50 Hoger onderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
51 Hogescholen onderwijs korte type (1 cyclus), graduaat (A1), professionele bachelor 01/01/2011 - 01/01/2011
52 Academische bachelor aan een hogeschool 01/01/2011 - 01/01/2011
53 Voortgezette of aanvullende opleiding na graduaat of bachelor (specialisatie, Banaba, …) 01/01/2011 - 01/01/2011
54 Hogescholen onderwijs van het lange type (2 cycli), master aan een hogeschool 01/01/2011 - 01/01/2011
55 Academische bachelor aan een universiteit 01/01/2011 - 01/01/2011
56 Universitair onderwijs: licentiaat, ingenieur, master, … 01/01/2011 - 01/01/2011
57 Voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat, ingenieur, master (specialisatie, Manama,…) 01/01/2011 - 01/01/2011
60 Doctoraat met proefschrift 01/01/2011 - 01/01/2011
UNK Niet gekend 01/01/2011 - 01/01/2011
NAP Jonger dan 15 jaar 01/01/2011 - 01/01/2011