Variabele: Studiedomein

Een verbetering voorstellen

Naam

Studiedomein

Afkorting

CD_FOET

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat het studiedomein van het hoogst behaalde onderwijsniveau.

Bron

DWH_STATBEL_CENSUS2011

Instelling

Statbel

Geldigheidsperiode

01/01/2011 - 01/01/2011

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
10 Basisopleidingen, algemene opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
80 Geletterdheid en wiskundige geletterdheid 01/01/2011 - 01/01/2011
90 Persoonlijke vaardigheden 01/01/2011 - 01/01/2011
140 Lerarenopleiding en pedagogische wetenschappen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
141 Lerarenopleiding: detail niet gekend 01/01/2011 - 01/01/2011
142 Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
143 Lerarenopleiding kleuteronderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
144 Lerarenopleiding lager onderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
145 Lerarenopleiding secundair onderwijs algemene vakken 01/01/2011 - 01/01/2011
146 Lerarenopleiding secundair onderwijs beroepsgerichte vakken 01/01/2011 - 01/01/2011
210 Kunsten: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
211 Beeldende kunsten 01/01/2011 - 01/01/2011
212 Muziek en podiumkunsten 01/01/2011 - 01/01/2011
213 Audiovisuele technieken en media 01/01/2011 - 01/01/2011
214 Vormgeving - design 01/01/2011 - 01/01/2011
215 Ambachten 01/01/2011 - 01/01/2011
220 Religie, Taal-en letterkunde, geschiedenis & Filosofie: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
221 Godsdient 01/01/2011 - 01/01/2011
222 Vreemde talen 01/01/2011 - 01/01/2011
223 Moedertaal 01/01/2011 - 01/01/2011
224 Geschiedenis, filosofie en aanverwante onderwerpen: detail niet gekend 01/01/2011 - 01/01/2011
225 Geschiedenis en archeologie 01/01/2011 - 01/01/2011
226 Filosofie en ethiek 01/01/2011 - 01/01/2011
310 Sociale en gedragswetenschappen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
311 Psychologie 01/01/2011 - 01/01/2011
312 Sociologie en cultuurwetenschappen 01/01/2011 - 01/01/2011
313 Politiek wetenschappen en maatschappijleer 01/01/2011 - 01/01/2011
314 Economie 01/01/2011 - 01/01/2011
321 Journalistiek en verslaggeving 01/01/2011 - 01/01/2011
322 Bibliotheekwetenschappen, informatie en archivering 01/01/2011 - 01/01/2011
340 Handel en administratie: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
341 Groothandel en kleinhandel 01/01/2011 - 01/01/2011
342 Marketing 01/01/2011 - 01/01/2011
343 Financiën, bankwezen en verzekeringen 01/01/2011 - 01/01/2011
344 Accounting en fiscaliteit 01/01/2011 - 01/01/2011
345 Management en administratie 01/01/2011 - 01/01/2011
346 Secretariaatswerk 01/01/2011 - 01/01/2011
347 Syndicaalwerk en arbeidsorganisatie 01/01/2011 - 01/01/2011
380 Recht 01/01/2011 - 01/01/2011
400 Wetenschappen, niet gespecifieerd 01/01/2011 - 01/01/2011
420 Biologische wetenschappen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
421 Biologie en biochemie 01/01/2011 - 01/01/2011
422 Milieuwetenschappen 01/01/2011 - 01/01/2011
440 Natuurwetenschappen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
441 Fysica 01/01/2011 - 01/01/2011
442 Chemie 01/01/2011 - 01/01/2011
443 Aardrijkskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
461 Wiskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
462 Statistiek 01/01/2011 - 01/01/2011
481 Computerwetenschappen 01/01/2011 - 01/01/2011
482 Computergebruik 01/01/2011 - 01/01/2011
520 Techniek en ingenieursopleidingen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
521 Mechanica en metaal 01/01/2011 - 01/01/2011
522 Elektriciteit en energie 01/01/2011 - 01/01/2011
523 Elektronica en automatisatie 01/01/2011 - 01/01/2011
524 Chemie en scheikundige processen 01/01/2011 - 01/01/2011
525 Motorvoertuigen, schepen en vliegtuigen 01/01/2011 - 01/01/2011
540 Productie en productieprocessen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
541 Voeding 01/01/2011 - 01/01/2011
542 Textiel, kleding, schoenen, leder 01/01/2011 - 01/01/2011
543 Materialen (hout, papier, plastiek, glas) 01/01/2011 - 01/01/2011
544 Mijnkunde en grondstofwinning 01/01/2011 - 01/01/2011
581 Architectuur en stedenbouw 01/01/2011 - 01/01/2011
582 Bouw, weg- en waterbouwkunde 01/01/2011 - 01/01/2011
620 Landbouw, bosbouw en visserij: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
621 Oogst en veeproduktie 01/01/2011 - 01/01/2011
622 Tuinbouw 01/01/2011 - 01/01/2011
623 Bosbouw 01/01/2011 - 01/01/2011
624 Visserij 01/01/2011 - 01/01/2011
641 Diergeneeskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
720 Gezondheid: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
721 Geneeskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
722 Medische diensten: detail niet gekend 01/01/2011 - 01/01/2011
723 Verpleging en verzorging 01/01/2011 - 01/01/2011
724 Tandarts 01/01/2011 - 01/01/2011
725 Medische diagnose en behandeling 01/01/2011 - 01/01/2011
726 Therapie en rehabilitatie 01/01/2011 - 01/01/2011
727 Farmacie 01/01/2011 - 01/01/2011
761 Kinderopvang en diensten voor jongeren 01/01/2011 - 01/01/2011
762 Sociaal werk en professionele hulpverlening 01/01/2011 - 01/01/2011
810 Persoonsdiensten: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
811 Hotel, restaurant en catering 01/01/2011 - 01/01/2011
812 Reizen, toerisme en vrije tijd 01/01/2011 - 01/01/2011
813 Sport 01/01/2011 - 01/01/2011
814 Huishoudkunde 01/01/2011 - 01/01/2011
815 Haarzorg/Lichaamsverzorging 01/01/2011 - 01/01/2011
840 Transport 01/01/2011 - 01/01/2011
850 Mileurbescherming: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
851 Milieutechnologie 01/01/2011 - 01/01/2011
852 Natuurbehoud 01/01/2011 - 01/01/2011
853 Openbaar onderhoud 01/01/2011 - 01/01/2011
861 Bescherming van personen en eigendommen 01/01/2011 - 01/01/2011
862 Gezondheid op het werk en veiligheid 01/01/2011 - 01/01/2011
863 Militaire opleidingen en defensie 01/01/2011 - 01/01/2011
UNK Niet gespecifieerd 01/01/2011 - 01/01/2011
NAP Niet van toepassing 01/01/2011 - 01/01/2011