Variabele: Studiedomein

Een verbetering voorstellen

Naam

Studiedomein

Afkorting

studiedomein

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

De variabele maakt gebruik van een nomenclatuur op drie posities: de grote studiegroepen, de studiedomeinen en de opleidingsdomeinen. (zie bijlage3)

Bron

DWH_VDAB_FOREM_ACTIRIS_ADG

Instelling

VDAB - Forem - Actiris - ADG

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele maakt gebruik van de classificatie van Cedefop II (European Centre for the Development of European training).

Internationale compatibiliteit

Eurostat, IAO, CEDEFOP II

Naast de studiecodes worden ook de studiedomeinen tot op drie posities toegeleverd aan het DWH. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de classificatie van Cedefop II (European Centre for the Development of Vocational Training). In 2008 werd een aangepaste versie van Cedefop in gebruik genomen (Cedefop II). Er werden een paar categorieën verder uitgesplitst, maar er zijn geen fundamentele wijzigingen.

In bijlage3 vindt u een indeling van de studiedomeinen in hoofdgroepen (code 1 digit), studiedomeinen (code 2 digit) en opleidingsdomeinen (code 3 digit), aangevuld met een repertorium van programma's (geen code).

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Algemene programma's 01/01/2007 - ∞ Code 0 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat drie studiedomeinen: basisprogramma's (01), geletterdheid en rekenkundige onderlegdheid (08) en persoonlijke ontwikkeling (09).
01 Basisprogramma's 01/01/2007 - ∞ Code 01 vormt een studiedomein binnen de grote groep "algemene programma's".
010 Basisprogramma's/algemeen onderwijs 01/01/2007 - ∞ Code 010 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "basisprogramma's".
011 Studies in het buitenland - lager secundair onderwijs 01/07/2016 - ∞
08 Geletterdheid en rekenkundige onderlegdheid 01/01/2007 - ∞ Code 08 vormt een studiedomein binnen de grote groep "algemene programma's".
080 Geletterdheid en rekenkundige onderlegdheid 01/01/2007 - ∞ Code 080 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "geletterdheid en rekenkundige onderlegdheid".
09 Persoonlijke ontwikkeling 01/01/2007 - ∞ Code 09 vormt een studiedomein binnen de grote groep "algemene programma's".
090 Persoonlijke ontwikkeling 01/04/2008 - ∞ Code 090 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "persoonlijke ontwikkeling".
1 Opvoedkunde 01/01/2007 - ∞ Code 1 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat één studiedomein: de opleiding van leerkrachten (14).
100 Verpleging 01/01/2012 - 31/03/2013 Code 100 is een conversiefout. Deze code komt overeen met studiedomein 723.
14 Opleiding van leerkrachten 01/01/2007 - ∞ Code 14 vormt een studiedomein binnen de grote groep "opvoedkunde".
140 Opleiding van leerkrachten, opvoedkunde (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 140 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "opleiding van leerkrachten".
141 Onderwijs en vorming 01/01/2007 - ∞ Code 141 is de som van de codes 143, 144, 145, 146.
142 Opvoedkunde 01/01/2007 - ∞ Code 142 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "opleiding van leerkrachten".
143 Opleiding van leerkrachten voor het voorschools onderwijs 01/01/2007 - ∞ Code 143 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "opleiding van leerkrachten".
144 Opleiding van leerkrachten voor de basisniveaus 01/01/2007 - ∞ Code 144 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "opleiding van leerkrachten".
145 Opleiding van leerkrachten voor bijzondere disciplines 01/01/2007 - ∞ Code 145 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "opleiding van leerkrachten".
146 Opleiding van leerkrachten voor beroepsvakken 01/01/2007 - ∞ Code 146 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "opleiding van leerkrachten".
2 Kunst en letterkunde 01/01/2007 - ∞ Code 2 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat twee studiedomeinen: kunst (21) en letterkunde (22)
21 Kunst 01/01/2007 - ∞ Code 21 vormt een studiedomein binnen de grote groep "kunst en letterkunde".
210 Kunst (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 210 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "kunst".
211 Schone kunsten 01/01/2007 - ∞ Code 211 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "kunst".
212 Muziek en podiumkunsten 01/01/2007 - ∞ Code 212 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "kunst".
213 Audiovisuele technieken en mediaproductie 01/01/2007 - ∞ Code 213 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "kunst".
214 Stylisme/conceptie 01/01/2007 - ∞ Code 214 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "kunst".
215 Vakmanschap 01/01/2007 - ∞ Code 215 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "kunst".
22 Letterkunde 01/01/2007 - ∞ Code 22 vormt een studiedomein binnen de grote groep "kunst en letterkunde".
220 Letteren (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 220 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "letterkunde".
221 Godsdienst en theologie 01/01/2007 - ∞ Code 221 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "letterkunde".
222 Vreemde talen 01/01/2007 - ∞ Code 222 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "letterkunde".
224 Geschiedenis, filosofie en aanverwante vakken en archeologie 01/01/2007 - ∞ Code 224 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "letterkunde".
225 Geschiedenis en archeologie 01/01/2007 - ∞ Code 225 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "letterkunde".
226 Filosofie en moraal 01/01/2007 - ∞ Code 226 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "letterkunde".
3 Sociale wetenschappen, handel en rechten 01/01/2007 - ∞ Code 3 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat vier studiedomeinen: sociale en gedragswetenschappen (31), journalistiek en informatie (32), handel en administratie (34) en rechten (38).
31 Sociale en gedragswetenschappen 01/01/2007 - ∞ Code 31 vormt een studiedomein binnen de grote groep "sociale wetenschappen, handel en rechten".
310 Sociale en gedragswetenschappen (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 310 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "sociale en gedragswetenschappen".
311 Psychologie 01/01/2007 - ∞ Code 311 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "sociale en gedragswetenschappen".
312 Sociologie et etnologie 01/01/2007 - ∞ Code 312 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "sociale en gedragswetenschappen".
313 Politieke wetenschappen en maatschappijleer 01/01/2007 - ∞ Code 313 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "sociale en gedragswetenschappen".
314 Economie 01/01/2007 - ∞ Code 314 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "sociale en gedragswetenschappen".
32 Journalistiek en informatie 01/01/2007 - ∞ Code 32 vormt een studiedomein binnen de grote groep "sociale wetenschappen, handel en rechten".
321 Journalistiek en informatie 01/01/2007 - ∞ Code 321 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "journalistiek en informatie".
322 Bibliotheekwetenschap, informatie, archivering 01/01/2007 - ∞ Code 322 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "journalistiek en informatie".
324 Onderhoudsassistent voor pc's/netwerken 01/07/2016 - ∞
34 Handel en administratie 01/01/2007 - ∞ Code 34 vormt een studiedomein binnen de grote groep "sociale wetenschappen, handel en rechten".
340 Handel en administratie (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 340 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "handel en administratie".
341 Groot- en kleinhandel 01/01/2007 - ∞ Code 341 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "handel en administratie".
342 Marketing en publiciteit 01/01/2007 - ∞ Code 342 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "handel en administratie".
343 Financiën, bank- en verzekeringswezen 01/01/2007 - ∞ Code 343 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "handel en administratie".
344 Boekhouding en fiscaliteit 01/01/2007 - ∞ Code 344 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "handel en administratie".
345 Beheer en administratie 01/01/2007 - ∞ Code 345 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "handel en administratie".
346 Secretariaat en bureauwerk 01/01/2007 - ∞ Code 346 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "handel en administratie".
347 Beroepsleven 01/01/2007 - ∞ Code 347 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "handel en administratie".
38 Rechten 01/01/2007 - ∞ Code 38 vormt een studiedomein binnen de grote groep "sociale wetenschappen, handel en rechten".
380 Rechten 01/01/2007 - ∞ Code 380 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "letterkunde".
4 Wetenschappen 01/01/2007 - ∞ Code 4 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat vier studiedomeinen: levenswetenschappen (42), natuurwetenschappen (44), wiskunde en statistieken (46), informatica (48)
42 Levenswetenschappen 01/01/2007 - ∞ Code 42 vormt een studiedomein binnen de grote groep "wetenschappen".
420 Levenswetenschappen (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 420 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "levenswetenschappen". Deze code wordt uitsluitend door Actiris gebruikt.
421 Biologie en biochemie 01/01/2007 - ∞ Code 421 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "levenswetenschappen".
422 Milieuwetenschappen 01/01/2007 - ∞ Code 422 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "levenswetenschappen".
44 Natuurwetenschappen 01/01/2007 - ∞ Code 44 vormt een studiedomein binnen de grote groep "wetenschappen".
440 Natuurwetenschappen (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 440 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "natuurwetenschappen".
441 Fysica 01/01/2007 - ∞ Code 441 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "natuurwetenschappen".
442 Chemie 01/01/2007 - ∞ Code 442 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "natuurwetenschappen".
443 Aardwetenschappen 01/01/2007 - ∞ Code 443 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "natuurwetenschappen".
46 Wiskunde en statistieken 01/01/2007 - ∞ Code 46 vormt een studiedomein binnen de grote groep "wetenschappen".
460 Wiskunde en statistieken 01/01/2007 - ∞ Code 460 is de som van de codes 461 (wiskunde) en 462 (statistieken).
461 Wiskunde 01/01/2007 - ∞ Code 461 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "wiskunde en statistieken".
462 Statistieken 01/01/2007 - ∞ Code 462 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "wiskunde en statistieken".
48 Informatica 01/01/2007 - ∞ Code 48 vormt een studiedomein binnen de grote groep "wetenschappen".
480 Informatica (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 480 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "informatica".
481 Computerwetenschappen 01/01/2007 - ∞ Code 481 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "informatica".
482 Gebruik van de computer 01/01/2007 - ∞ Code 482 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "informatica".
5 Engineering, veredelingsindustrie en productie 01/01/2007 - ∞ Code 5 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat drie studiedomeinen: engineering en aanverwante technieken (52), veredelings- en verwerkingsindustrie (54), architectuur en bouwnijverheid (58).
52 Engineering en aanverwante technieken 01/01/2007 - ∞ Code 52 vormt een studiedomein binnen de grote groep "engineering, veredelingsindustrie en productie"
520 Engineering en aanverwante technieken (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 520 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "engineering en aanverwante technieken".
521 Mechanica en ijzerbewerking 01/01/2007 - ∞ Code 521 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "engineering en aanverwante technieken".
522 Electriciteit en energie 01/01/2007 - ∞ Code 522 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "engineering en aanverwante technieken".
523 Elektronica en automatisering 01/01/2007 - ∞ Code 523 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "engineering en aanverwante technieken".
524 Chemie en procesengineering 01/01/2007 - ∞ Code 524 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "engineering en aanverwante technieken".
525 Motorvoertuigen, scheepsbouw en lucht- en ruimtevaart 01/01/2007 - ∞ Code 525 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "engineering en aanverwante technieken".
54 Veredelings- en verwerkingsindustrie 01/01/2007 - ∞ Code 54 vormt een studiedomein binnen de grote groep "engineering, veredelingsindustrie en productie"
540 Veredelings- en verwerkingsindustrie (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 540 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "verdelings- en verwerkingsindustrie".
541 Agro-food 01/01/2007 - ∞ Code 541 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "verdelings- en verwerkingsindustrie".
542 Textiel-, kleding-, schoen- en lederindustrie 01/01/2007 - ∞ Code 542 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "verdelings- en verwerkingsindustrie".
543 Materialen (hout, papier, plastiek, glas) 01/01/2007 - ∞ Code 543 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "verdelings- en verwerkingsindustrie".
544 Mijnbouw en winning van ertsen 01/01/2007 - ∞ Code 544 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "verdelings- en verwerkingsindustrie".
58 Architectuur en bouwnijverheid 01/01/2007 - ∞ Code 58 vormt een studiedomein binnen de grote groep "engineering, veredelingsindustrie en productie"
581 Architectuur en urbanisme 01/01/2007 - ∞ Code 581 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "architectuur en bouwnijverheid".
582 Bouwkunde en -techniek 01/01/2007 - ∞ Code 582 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "architectuur en bouwnijverheid".
6 Landbouw 01/01/2007 - ∞ Code 6 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat twee studiedomeinen: landbouw, bosbouw en visserijonderzoek (62), diergeneeskunde (64).
62 Landbouw, bosbouw en visserijonderozek 01/01/2007 - ∞ Code 62 vormt een studiedomein binnen de grote groep "landbouw".
620 Landbouw, bosbouw en visserijonderzoek (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 620 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "landbouw, bosbouw en visserijonderzoek".
621 Landbouw- en veeproductie 01/01/2007 - ∞ Code 621 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "landbouw, bosbouw en visserijonderzoek".
622 Tuinbouw 01/01/2007 - ∞ Code 622 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "landbouw, bosbouw en visserijonderzoek".
623 Bosbouw 01/01/2007 - ∞ Code 623 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "landbouw, bosbouw en visserijonderzoek".
624 Visserij 01/01/2007 - ∞ Code 624 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "landbouw, bosbouw en visserijonderzoek".
64 Diergeneeskunde 01/01/2007 - ∞ Code 64 vormt een studiedomein binnen de grote groep "landbouw".
641 Diergeneeskunde 01/01/2007 - ∞ Code 641 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "diergeneeskunde".
7 Gezondheid en sociale bescherming 01/01/2007 - ∞ Code 7 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat twee studiedomeinen: gezondheid (72), sociale voorzieningen (76).
72 Gezondheid 01/01/2007 - ∞ Code 72 vormt een studiedomein binnen de grote groep "gezondheid en sociale bescherming".
720 Gezondheid (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 720 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "gezondheid".
721 Geneeskunde 01/01/2007 - ∞ Code 721 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "gezondheid".
722 Medische dienstverlening 01/01/2007 - ∞ Code 722 is de som van codes 725 (techieken i.v.m. medische diagnose en behandeling), 726 (therapie en revalidatie), 727 (farmacie). Het betreft een opleidingsdomein binnen het studiedomein "gezondheid".
723 Verpleging 01/01/2007 - ∞ Code 723 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "gezondheid".
724 Tandheelkunde 01/01/2007 - ∞ Code 724 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "gezondheid".
725 Techieken i.v.m. medische diagnose en behandeling 01/01/2007 - ∞ Code 725 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "gezondheid".
726 Therapie en revalidatie 01/01/2007 - ∞ Code 726 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "gezondheid".
727 Farmacie 01/01/2007 - ∞ Code 727 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "gezondheid".
76 Sociale voorzieningen 01/01/2007 - ∞ Code 76 vormt een studiedomein binnen de grote groep "gezondheid en sociale bescherming".
761 Kinderverzorging en jeugdzorg 01/01/2007 - ∞ Code 761 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "sociale voorzieningen".
762 Maatschappelijk werk en voorlichting 01/01/2007 - ∞ Code 762 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "sociale voorzieningen".
8 Dienstverlening 01/01/2007 - ∞ Code 8 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat vier studiedomeinen: dienstverlening aan particulieren (81), vervoerdiensten (84), milieubescherming (85), veiligheidsdiensten (86).
81 Dienstverlening aan particulieren 01/01/2007 - ∞ Code 81 vormt een studiedomein binnen de grote groep "dienstverlening".
810 Dienstverlening aan particulieren (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 810 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "dienstverlening aan particulieren".
811 Hotelwezen en restauratie 01/01/2007 - ∞ Code 811 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "dienstverlening aan particulieren".
812 Reiezn, toerisme en ontspanning 01/01/2007 - ∞ Code 812 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "dienstverlening aan particulieren".
813 Sport 01/01/2007 - ∞ Code 813 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "dienstverlening aan particulieren".
814 Thuiszorg 01/01/2007 - ∞ Code 814 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "dienstverlening aan particulieren".
815 Haartooi en schoonheidsverzorging 01/01/2007 - ∞ Code 815 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "dienstverlening aan particulieren".
84 Vervoerdiensten 01/01/2007 - ∞ Code 84 vormt een studiedomein binnen de grote groep "dienstverlening".
840 Vervoerdiensten 01/01/2007 - ∞ Code 840 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "vervoerdiensten".
85 Milieubescherming 01/01/2007 - ∞ Code 85 vormt een studiedomein binnen de grote groep "dienstverlening".
850 Milieubescherming (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 850 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "milieubescherming".
851 Technieken i.v.m. milieubescherming 01/01/2007 - ∞ Code 851 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "milieubescherming".
852 Natuurlijke omgeving 01/01/2007 - ∞ Code 852 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "milieubescherming".
86 Veiligheidsdiensten 01/01/2007 - ∞ Code 86 vormt een studiedomein binnen de grote groep "dienstverlening".
860 Veiligheidsdiensten (algemene programma's) 01/01/2007 - ∞ Code 860 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "veiligheidsdiensten".
861 Bescherming van goederen en personen 01/01/2007 - ∞ Code 852 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "veiligheidsdiensten".
862 Gezondheid en veiligheid op het werk 01/01/2007 - ∞ Code 852 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "veiligheidsdiensten".
863 Militaire veiligheid 01/01/2007 - ∞ Code 863 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "veiligheidsdiensten".
700 Master niet universiteit - niet gespecifieerd 01/01/2012 - 31/03/2013
9 Niet gekend of niet opgegeven 01/01/2007 - ∞ Code 9 vormt een grote groep van de classificatie Cedefop II. Deze code omvat één studiedomein: niet gekend of niet opgegeven (99).
99 Niet gekend of niet opgegeven 01/01/2007 - ∞ Code 99 vormt een studiedomein binnen de grote groep "niet gekend of niet opgegeven".
990 Bachelor - niet gespecificeerd 01/07/2010 - ∞ Code 990 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "niet gekend of niet opgegeven". Deze code wordt uitsluitend door Forem en Actiris gebruikt.
999 Niet gekend of niet opgegeven 01/01/2007 - ∞ Code 999 vormt een opleidingsdomein binnen het studiedomein "niet gekend of niet opgegeven".
-42 Foute code bij het coderen 01/07/2009 - 30/09/2009 De KSZ vermoedt een anomalie in het gegevensbestand van de VDAB/Forem/Actiris/ADG.
-81 Foute code bij het coderen 01/07/2008 - 31/12/2008 De KSZ vermoedt een anomalie in het gegevensbestand van de VDAB/Forem/Actiris/ADG.

Classificatie van de studiedomeinen

Naast de studiecodes worden ook de studiedomeinen tot op drie posities toegeleverd aan het DWH. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de classificatie van Cedefop II (European Centre for the Development of Vocational Training). In 2008 werd een aangepaste versie van Cedefop in gebruik genomen (Cedefop II). Er werden een paar categorieën verder uitgesplitst, maar er zijn geen fundamentele wijzigingen.

Indeling van de studiedomeinen in hoofdgroepen (code 1 digit), studiedomeinen (code 2 digit) en opleidingsdomeinen (code 3 digit), aangevuld met een repertorium van programma’s (geen code).

0

Algemene programma's

01

Basisprogramma's

010

Basisprogramma's / algemeen onderwijs

Basisprogramma's

Programma's algemeen onderwijs

Programma's algemeen onderwijs zonder bijzondere dominantie

08

Geletterdheid en rekenkundige onderlegdheid

080

Geletterdheid en rekenkundige onderlegdheid

Alfabetisering

Functionele alfabetisering

Gewone alfabetisering

Leren berekenen

Basisinhaalcursus voor volwassenen

09

Persoonlijke ontwikkeling

090

Persoonlijke ontwikkeling

Verwerving van gedragsvormen

Communicatievaardigheden

Sociale vaardigheden

Bewijsvoeringstechnieken

Zelfzekerheid (persoonlijke ontwikkeling)

Zelfontwikkeling

Bekwaamheid inzake persoonlijke organisatie

Verstandelijke bekwaamheid

Zelfvertrouwen

Samenwerking

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdsbeheer

Beroepsoriëntering

Positief denken

Loopbaanplanning

Gezinsplanning

Het woord nemen

Versterking van de persoonlijke vaardigheden

Voorstellingstechnieken

Technieken voor het zoeken van werk

Teamwerk

1

Onderwijs en opvoedkunde

14

Opleiding van leerkrachten

140

Opleiding van leerkrachten, opvoedkunde (algemene programma's)

Praktijkcursussen pedagogie

Lerarenopleiding

Beginopleiding van leerkrachten

Pedagogie

141

Onderwijs en vorming =143+144+145+146

=143+144+145+146

142

Opvoedkunde

Kenniscontrole

Didactiek

Uitwerking van studieprogramma's (theorie)

Pedagogische evaluatie en pedagogisch onderzoek

Methodologie van het onderwijs op afstand

Opvoedkunde

Pedagogische wetenschappen (beginopleiding)

143

Opleiding van leerkrachten voor het voorschools onderwijs

Voorschools onderwijs

Opleiding van leerkrachten voor het kleuteronderwijs

144

Opleiding van leerkrachten voor de basisniveaus

Basisonderwijs

Lager onderwijs

Bijzonder onderwijs

Opleiding voor het onderwijs in een klas

Opleiding voor het moedertaalonderwijs

145

Opleiding van leerkrachten voor bijzondere disciplines

Secundair onderwijs

Onderwijs, specifieke vakken

Onderwijs, theoretische vakken

146

Opleiding van leerkrachten voor beroepsvakken

Onderwijs in lichamelijke opvoeding

Rijlessen en onderricht over verkeersveiligheid

Naschoolse opleiding

Beroepsonderwijs

Technisch onderwijs

Onderwij, beroepsvakken

Opleiding van leerkrachten - Kunsten en ambachten

Opleiding vlieginstructeurs

Opleiding van instructeurs

Opleiding van instructeurs in de onderneming, enz.

Opleiding van rijschoolinstructeurs

Opleiding van leerkrachten - Lichamelijke opvoeding

Opleiding van leerkrachten - Handelsvakken

Opleiding van leerkrachten - Technische vakken

Opleiding van leerkrachten - Muziek

Opleiding van leerkrachten - Verpleging

Opleiding van leerkrachten verpleging

2

Kunst en letterkunde

21

Kunst

210

Kunst in het algemeen

Kunsten (algemene programma's)

Kunsten en ambachten (algemene programma's)

211

Schone kunsten

Kalligrafie

Tekenen (kunst)

Ontwerptekenen (kunst)

Esthetica

Kunststudies

Graveerkunst

Kunstgeschiedenis

Lithografie

Schilderen (kunst)

Kunstfilosofie

Beeldhouwkunst

Kunsttheorie

212

Muziek en podiumkunsten

Toneel

Toneelkunst

Ballet

Circus (kunst)

Muziekstukken

Dans (kunst)

Dictie

Orkestleiding

Mannequinopleiding

Muziekgeschiedenis

Film- en theatergeschiedenis

Rolinterpretatie en enscenering

Regie

Muziek

Toneelmuziek

Theater

213

Audiovisuele technieken en mediaproductie

Animatie

Filmkunst

Zetwerk

Geïnformatiseerd zetwerk

Typografisch zetwerk

Grafisch ontwerp

Besturing zetmachines

Besturing drukmachines

Grafisme

Foto-ontwikkeling

Muziekopname

Opleiding van disc-jockeys

Illustratie

Schermafdruk

Drukkerij

Infografie

Maquette/lay-out

Montage voor bioscoop en televisie

Fotografie

Geluidsopname

Beeldopname

Filmproductie

Radio- en televisieproductie

Multimediaproductie

Computerondersteunde publicatie

Boekbinden

Boekbinden en afwerking (drukkerij)

Grafische reproductie

Zeefdruk

Klank en beeld

Mediatechnieken

214

Stylisme/conceptie

Binnenhuisarchitectuur

Inrichting uitstalraam

Ontwerp van industriële producten

Industriële vormgeving (artistiek)

Binnenhuisinrichting

Theaterdecors

Infografie 3D

Styling (kleding)

Modestyling

Styling/vormgeving

215

Vakmanschap

Bloemsierkunst/bloemschikken

Glaskunst en glashandwerknijverheid

Handwerknijverheid en volkskunst

Ambachtelijk borduurwerk

Aardewerk

Bewaring van cultuurgoed

Juwelencreatie

Omlijsten (schilderijen, foto's, enz.)

Verwerking van edelstenen (ambachtelijk)

Fabricatie van instrumenten

Ambachtelijk spinnen en weven

Ambachtsopleidingen

Muziekinstrumenten (herstelling en stemmen)

Ambachtelijk toegepaste kunstberoepen

Goudsmidswerk

Decoratieve metalen werkstukken

Houtsnijwerk

Slijpen en verwerken van edelstenen

Ambachtelijk weven

Naaldwerk (ambachtelijk)

22

Letterkunde

220

Letteren (algemene programma's)

Letteren

221

Godsdienst en theologie

Studie van de heilige schriften

Godsdienstige studies

Geschiedenis van de godsdiensten

Godsdienst

222

Talen en vreemde culturen

Tolken

"Dode" talen

Vreemde talen

Linguïstiek, vreemde talen

Twxeede taal

Semantiek, vreemde talen

Vertalen

223

Moedertaal

Uitspraak en retoriek (moedertaal)

Taalonderhoud

Schriftelijk uitdrukken

Tekentaal

Moedertaal

Linguïstiek, moedertaal

Filologie (moedertaal)

Semantiek, moedertaal

224

Geschiedenis, filosofie en aanverwante vakken = 225+226

= 225+226

225

Geschiedenis en archeologie

Archeologie

Studies over de Middeleeuwen en de Renaissance

Geschiedenis

Cultuurgeschiedenis

Geschiedenis van de wetenschappen en de filosofie

Geschiedenis en filosofie van de wetenschappen en technologieën

Literatuurgeschiedenis

Vergelijkende literatuur

Museumkunde

226

Filosofie en moraal

Zedenleer

Logica

Moraal

Filosofie

3

Sociale wetenschappen, handel en rechten

31

Sociale en gedragswetenschappen

310

Sociale en gedragswetenschappen (algemene programma's)

Gedragswetenschappen

Sociale wetenschappen

311

Psychologie

Ontwikkeling en psychologie van het kind

Psychanalyse

Psychologie

Psychotherapie

Gesprekstherapie

312

Sociologie en ethnologie

Sociale antropologie

Criminologie

Regionale culturen

Demomografie/studie van de bevolkingen

Etnologie

Culturele studies

Sociologische studies van het verschil tussen de geslachten

Studies over de vrouwen

Futurologie

Culturele geografie

Antropogeografie

Fysieke aardrijkskunde

Sociale aardrijkskunde

Sociologie

Theorie van de sociale conflicten.

313

Politieke wetenschappen en maatschappijleer

Rechten van de mens

Studie van de vrede en de conflicten

Politieke geschiedenis

Politiek

Internationale betrekkingen

Mataschappijleer

Politieke wetenschapppen

314

Economie

Nationale rekeningen

Econometrie

Economie

Internationale economie

Politieke economie

Economische geschiedenis

Macro-economie

32

Journalistiek en informatie

321

Journalistiek en informatie

Uitzending en verspreiding (journalistiek)

Informatie (formulering en inhoud)

Journalistiek

Radio- en televisiejournalistiek

Massamedia (formulering en inhoud)

Reportage

322

Bibliotheekwetenschap, informatie, archivering

Archiefstudie

Bibliotheekwetenschap

Documentatie

Museumdocumentatie

Opleiding tot bibliothecaris

Opzoeken van informatie

Informatiewetenschappen

34

Handel en administratie

340

Handel en administratie (algemene programma's)

Handel en administratie

Economie, handelsstudies

Economische studies (algemene programma's)

(Algemene) economische programma's

341

Groot- en kleinhandel

Aankoop

Aan- en verkoop

Aankopen, bevoorradingen en contracten

Vastgoedactiviteiten

Opslag in entrepot

Voorraadbeheer

Handelsvertegenwoordiging

Dienstverlening aan verbruikers

Demonstratietechnieken

Kleinhandel

Kleinhandel in zuivelproducten

Veiling

Groothandel

Verkoop onroerende goederen

Verkoop via de telefoon

342

Marketing en publiciteit

Marktstudies

Marketingtechnieken

Marketing

Publiciteit

Public relations

Verkoop en marketing

343

Financiën, bank- en verzekeringswezen

Analyse van de investeringen

Verzekering

Ouderdoms- en invaliditeitsverzekering

Sociale verzekeringen

Bank- en geldwezen

Effectenmakelarij

Geld-, bank- en verzekeringswezen

Financieel beheer

Financieel beheer van de ondernemingen

Investeringen en effecten

Bankloketverrichtingen

Finianciele theorie

344

Boekhouding en fiscaliteit

Audit

Boekhouding

Belastingconsulent

Boekhouden

345

Beheer en administratie

Administratie

Bedrijfsadministratie

Personeelsadministratie

Openbaar bestuur

Plaatselijk openbaar bestuur

Beoordeling van de prestaties

Beheersbevoegdheden

Opleiding bedrijfsoprichting

Beheer onderwijsinstellingen

Kantoorbeheer

Werkgelegenheidsbeheer

Opleidingsbeheer

Kwaliteitsbeheer

Beheer human resources

Personeelsbeleid

Logistiek beheer

Overheidsbeheer en beheer van de instellingen

Aanwerving

Beheerswetenschappen

Organisatietheorie en -gedrag

346

Secretariaat en bureauwerk

Bureautica

Vaardigheden op het toetsenbord

Bediening van kantoormachines

Handelscorrespondentie

Tikwerk

Opleiding van kantoorpersoneel

Opleiding van telefonisten

Ontvangst/onthaal

Gegevensopvang

Secretariaat

Secretariaat in vreemde ta(a)l(en)

Juridisch secretariaat

Medisch secretariaat

Administratie- en secretariaatsdiensten

Beheershulpdiensten

Stenografie

Informatieverwerking/gegevensopvang

Dactylografische transcriptie van notulen (rechtbank)

347

Beroepsleven

Kwaliteitsverzekering

Behoeften van de klanten

Bedrijfskennis

Beroepsontwikkeling

(Algemene) vakbondsopleiding

Introductie in de onderneming

Beroepsorganisatie

Industriële betrekkingen

Beroepsleven

38

Rechten

380

Rechten

Recht

Handelsrecht

Arbeidsrecht

Strafrecht

Juridische studies

Parajuridische studies

Geschiedenis van het recht

Rechtspraak

Notaris/Notarisstudie

Juridische praktijk

4

Wetenschappen

42

Levenswetenschappen

421

Levenswetenschappen

Biochemie

Biologie

Moleculaire biologie

Biometrie

Biofysica

Botanica

Entomologie

Genetica

Limnologie

Microbiologie

Ornithologie

Parasitologie

Farmacologie

Levenswetenschappen

Toxicologie

Virologie

Zoölogie

422

Milieuwetenschappen

Ecologie

Milieuwetenschappen

44

Natuurwetenschappen

440

Natuurwetenschappen (algemene programma's)

Algemene programma's voor het bestuderen van de natuurwetenschappen

441

Fysica

Geluidsleer

Astronomie

Astrofysica

Optica

Fysica

Nucleaire fysica

Planeetwetenschappen

Ruimtewetenschappen

442

Chemie

Chemie

Analytische chemie

Polymeerchemie

Organische chemie

Petrografie

443

Aardwetenschappen

Landmeetkunde

Fysieke aardrijkskunde

Aardkunde

Geofysica

Geowetenschappen

Hydrogeologie

Hydrologie

Meteorologie

Mineralogie

Oceanografie

Paleontologie

Atmosfeerwetenschappen

Mariene milieuwetenschappen

Mariene wetenschappen

Aardwetenschappen

Seismologie

Vulcanologie

46

Wiskunde en statistieken

460

Wiskunde en statistieken = 461 + 462

= 461 + 462

461

Wiskunde

Algebra

(Wiskundige) gegevensanalyse

Numerieke analyse

Meetkunde

Wiskunde

Toegepaste wiskunde

Operationele research

462

Statistieken

Ontwerp van enquêtes

Steekproefgewijze enquêtes

Actuariële wetenschappen

Toegepaste statistiek

Wiskundige statistieken (theorie)

Waarschijnlijkheidstheorie

48

Informatica

481

Computerwetenschappen

Netwerkadministratie

Analyse van informaticasystemen

Ontwerp van informaticasystemen

Informatica (informaticawetenschappen)

Programmeertalen (Visual Basic, C++, enz.)

Lokalisatie van software

Informaticaprogrammatie

Informaticawetenschappen

Exploitatiesystemen

Softwaretesten

482

Gebruik van de computer

Berekeningssoftware (spreadsheets)

Computerondersteunde publicatiesoftware

Tekstverwerkingssoftware

Gegevensverwerkingssoftware

Software voor het gebruik van internet

Gebruik van software

Gebruik van de computer

5

Engineering, veredelingsindustrie en productie

52

Engineering en aanverwante technieken

520

Engineering en aanverwante technieken (algemene programma's)

(Technische) controle van de kwaliteitsnormen

Engineering

Engineeringsprogramma's

Onderhoudstechnieken

Materiaaltechnologieën

521

Mechanica en ijzerbewerking

Wapensmederij

Ketelbouw en laswerk

Vervaardiging van fietsen

Vormgeving, draaierij en bewerking van metalen

Gieten en persen van metalen

Werktuigbouwkunde

Uurwerkindustrie

Hydraulica

Engineering metallurgie

Precisiemechanica

Mechanicaberoepen

Metallurgieberoepen

Micromechanica

Uitrusting en afstelling van metalen

Herstelling van fietsen

Slotenmakerij en gelijkgestelde activiteiten

Staalindustrie

Laswerk

Metaaltechnologie

Walserij-ketelmakerij

522

Elektriciteit en energie

Klimaatregeling

Gasdistributie

Elektrotechniek

Energie

Nucleaire, hydraulische en thermische energie

Zonne-energie

Klimaatengineering

Installatie en onderhoud van elektriciteitslijnen

Elektrische installaties

Beroepen ivm elektriciteit

Beroepen ivm verwarming

Energieproductie

Productie van elektrische energie

Koeling

Herstelling van elektrische apparaten

523

Elektronica en automatisering

Automatisering

Elektronica ivm radio-omroep

Onderhoud elektronische uitrusting

Elektronische engineering

Informatica-engineering

Engineering elektronische controle

Installatie van communicatieuitrusting

Onderhoud van communicatieuitrusting

Herstelling van radio- en televisietoestellen

Herstelling van computers

Robotica

Communicatiesystemen

Gegevensverwerkingtechnologie

Netwerktechnologie

Telecommunicatietechnologie

Numerieke technologie

Elektronische gegevensverwerking

524

Chemie en procesengineering

Installatie- en machineleidingen (verwerkingsindustrie)

Opleiding laboratoriumassistenten

Opleiding laboratoriumtechnici

Biotechnologische engineering

Chemische engineering

Procesengineering

Petroleumraffinage

Laboratoriumtechnologie

Technologie van chemische processen

Biochemische technologie

Verwerking van petroleum en gas/ petrochemische industrie

525

Motorvoertuigen, scheepsbouw en lucht-en ruimtevaart

Carrosseriebouw

Automobielbouw

Helicopterbouw

Scheepsbouw

Autokeuring

Auto-elektriciteit

Elektriciteit motorvoertuigen

Autobekleding

Lucht- en ruimtevaardindustrie

Lucht- en ruimtevaartengineering

Engineering van tweewielige motorvoertuigen

Motorvoertuigenengineering

Zeevaartengineering

Scheepsengineering

Lucht- en ruimtevaartonderhoud

Automobielmechanica

Mechanica voor landbouwmachines

Motorrijwielmechaniek

Schilderen van automobielvoertuigen

Herstelling van automobielvoertuigen

Plaatslagerij carrosserie

Vernissen, pistoolschilderen

54

Veredelings- en verwerkingsindustrie

540

Veredelings- en verwerkingsindustrie (algemene programma's)

Veredelings- en verwerkingsprogramma's (algemene programma's)

541

Agro-food

Bakkerij

Slagerij

Industriële bakkerij/bloemproductie

Brouwerij

Banketbakkerij

Bewaring van voedingsmiddelen

Distillatie

Kaasfabricage

Melkindrustrie

Opslag/hygiëne van voedingsmiddelen

Oenologie

Banketbakkerij

Voedselbereiding

Wijnproductie

Wetenschappen ivm melkproducten

Voedingswetenschappen en -technologieën

Voedingswetenschappen

Opslag/rijpen van wijn

Voedingstechnologie

Verwerking van eetwaren en dranken

Vleesverwerking

Tabakverwerking

542

Textiel-, kleding-, schoen- en lederindustrie

Industrieel borduurwerk en gelijkgestelde activiteiten

Naad

Naad/confectie

Vervaardiging van lederwaren

Vervaardiging van schoenen

Vervaardiging van pelzen

Spinnen

Opleiding van snijders en kleermakers

Kleding en textielberoepen

Kledingindustrie

Lederberoepen

Textielberoepen

Kledingberoepen

Pelswerk

Productie van leder en huiden

Herstelling van schoenen en lederwaren

Zadelmakerij

Kleermaker

Tapijtwerk - stoffering

Textieltechnieken

(Industriële) weverij

Meubelstoffen

Lederbehandeling

Wolbewerking

Naaiwerken (thuis)

Industrieel breiwerk

Maatkleding

543

Materialen (hout, papier, plastiek, glas)

Scheepsbouw (zonder motor)

Industrieel aardewerk

Vervaardiging van synthetische vezels

Vervaardiging van meubelen

Schrijnwerkerij voor meubelen

Schrijnwerkerij scheepsgeraamtes

Beroepen ivm houtbewerking

Beroepen ivm meubelen

Kunststoffenverwerking

Papierproductie en -verwerking

Industriële diamantproductie

Steenhouwen

Houttechnologie

Timmerhouttechnologie

Rubberbewerking

Teen- en bamboebewerking

Glasbewerking (industrieel)

Houtbewerking en -draaierij

Industriële glasblazerij

544

Mijnbouw en winning van ertsen

Exploitatie van steengroeven

Ontginning van kolen

Ontginning van grondstoffen

Ontginning van petroleum en gas

Mijnbouwkunde

Mineralurgie

Mijntechnologie

58

Architectuur en bouwnijverheid

581

Architectuur en urbanisme

Communautaire ordening

Landschapsordening

Ruimtelijke orde

Stedelijke ordening

Architectuur

Architectuur ruwbouw

Cartografie/topografie

Ontwerpen van gebouwen

Plaatselijke ontwikkeling

Plattelandsontwikkeling

Topografie

Urbanisme

Urbanisme en stedelijke ordening

582

Bouwkunde en -techniek

Vervaardiging van baksteen en metselwerk

Betegeling

Bouw van gebouwen

Bruggenbouw

Wegenbouw

Afbraak

Technisch tekenen

Onderhoud van gebouwen

Bouwkundige werken

Bouwkunde

Infrastructuur

Uitgravingsengineering

Bouwengineering

Engineering van havenbekkens en -installaties

Irrigatie en drainage (bouw)

Isolatie en geluidsisolatie

Metselwerk

Metselwerk en betegeling

Schrijnwerkerij-geraamte in gebouwen

Opmeting

Uitvoering beton

Schilderwerken en muurbekleding

Pleisterwerk (gebouw)

Loodgieterij

Renovatie van gebouwen

Vloerbekleding

Sanitair (gebouw)

Waterwetenschappen en -technologieën

Metaalstructuren (gebouw)

Steenhouwen (gebouw)

Technologie van het drinkwater en van het afvalwater

Technologieën van het gebouw

Technologieën van de bouw

Dakwerken

Werken op een steiger

Buizenstelsel

Ventilatie (gebouw)

Glazenmakerswerk

6

Landbouw

62

Landbouw, bosbouw en visserijonderzoek

620

Landbouw, bosbouw en visserijonderzoek (algemene programma's)

Landbouw, bosbouw en visserijonderzoek (algemene programma's)

621

Landbouw- en veeproductie

Landbouw

Agronomie en vegatatietechnologieën

Basisbekwaamheden in de landbouw

Olijfbomenteelt

Rogge- en tarweteelt

Groenteteelt

Wijnteelt

Granenteelt

Africhten van dieren

Landbouweconomie

Hondenfokkerij

Paardenfokkerij

Dierenfokkerij

Ganzenkweek

Renpaardenfokkerij

Kippenkweek

Schapenfokkerij

Varkensfokkerij

Vruchtbaarheid van de bodem

Fruitteelt

Beheer van landbouwbedrijven

Bodemkunde

Aanplanting van boomgaarden

Aanplanting van wijngaarden

Landbouwproductie

Fruitproductie

Agronomische wetenschappen

Irrigatietechnieken (landbouw)

Teelt- en irrigatietechnieken

Wijnbouw

622

Tuinbouw

Aanleg van grasvelden

Serreteelt

Onderhoud van groene ruimtes

Onderhoud van sportterreinen

Onderhoud van met gras begroeide sportterreinen

Bloementeelt

Beheer van grasvelden

Beheer van boomkwekerijen (tuinbouw)

Tuinbouw

Tuinieren

Tuinarchitectuur

Sierplantenteelt

Tuinbouwtechnieken

623

Bosbouw

Jacht op en vangst van dieren

Opleiding tot boswachter

Bosbouw

Technieken bosbouwproductie

624

Visserij

Visteelt

Schelpdierenteelt

Visserijonderzoek

Maricultuur

Visvangst in volle zee

Visteelt

Visserijwetenschap en -technologie

64

Diergeneeskunde

641

Diergeneeskunde

Opleiding assistent-veeartsen

Diergeneeskunde

Voortplantingstechnieken bij dieren

Veterinaire wetenschappen

Veterinaire verzorging

7

Gezondheid en sociale bescherming

72

Gezondheid

720

Gezondheid (algemene programma's)

Gezondheid (algemene programma's)

Volksgezondheid

721

Geneeskunde

Anatomie

Anesthesiologie

Audiologie/gehoorwetenschappen

Bacteriologie

Cardiologie

Chirurgie

Plastische chirurgie

Celleer

Dermatologie

Epidemiologie

Opleiding van geneesheren

Medische opleiding

Gerontologie

Gynecologie

Hematologie

Histologie

Immunologie

Geneeskunde

Algemene geneeskunde

Homeopathische geneeskunde

Interne geneeskunde

Gerechtelijke geneeskunde

Preventieve en sociale geneeskunde

Naturotherapie

Neurologie

Obstetrie en gynecologie

Oncologie

Oftalmologie

Pathologie

Pediatrie

Fysiologie

Psychiatrie

Medische wetenschappen

Stomatologie

722

Medische dienstverlening = 725+726+727

= 725+726+727

723

Verpleging

Assistenten verpleging

Opleiding verloskundigen

Hygiëne voor zuigelingen

Medische hygiëne

Kleuterzorg

Gerontologische diensten

Verzorging van mindervaliden

Verzorging van bejaarden

Geneeskundige verzorging

Verzorging van ouderen

Verpleging

Verzorging door verpleeghulp

Communautaire verpleging

Basisverpleging

Psychiatrische verpleging

724

Tandheelkunde

Tandchirurgie

Tandheelkunde

Klinische tandheelkunde

Opleiding tandartsassistenten

Tandhygiene

Odontologie

Orthodontie

Tandwetenschappen

Tandverzorging

Tandlaboratoriumtechnologie

Tandtechnologie

725

Technieken ivm medische diagnose en behandeling

Audioprothese

Vervaardiging van contactlenzen

Optica/oogprothese

Orthopedische prothese

Radiografie

Radiotherapie

Ambulancediensten

Medische radiografietechnieken

Gerechtelijke geneeskundetechnologie

Prothesetechnologie

Medisch laboratoriumtechnologie

X-straaltechnologie

Medische technologie

Optische technologie

Audioprothesetechnologie

Nucleaire geneeskundetechnologieën

Paramedische urgentietechnologieën

726

Therapie en revalidatie

Chiropraxis

Ergotherapie

Opleiding van diëtisten

Massage (medisch)

Voeding en dieetleer

Optometrie

Osteopathie

Fysiotherapie

Beroepsrevalidatie

Revalidatie

Reflexologie

Mentale geneeskundige diensten

Spraak- en orthofoniestoornissen

727

Farmacie

Farmacie

Officina-farmacie

76

Sociale voorzieningen

761

Kinderverzorging en jeugdzorg

Begeleiding van jongeren

Diensten voor de jeugd

Ontspanningsdiensten voor kinderen

Ontspanningsactiviteiten voor jongeren

(Niet-medische) verzorging van kinderen

762

Maatschappelijk werk en voorlichting

Agressie (informatie)

Dringende sociale hulp

Alcoholisme, nicotinevergiftiging en toxicomanie

Raad inzake beroepsoriëntering

Gezins- en huwelijksraadgevingen

Raad voor alcoholisten, rokers en toxicomanen

Slechte behandelingen (informatie)

Beroepsoriëntering

Sociaal beleid

Sociale diensten

Sociale (toegepaste) theorie

Sociaal werk

8

Diensten

81

Dienstverlening aan particulieren

810

Dienstverlening aan particulieren (algemene programma's)

Dienstverlening aan particulieren (algemene programma's)

811

Hotelwezen en restauratie

Kookkunsten

Keuken (restauratie, hotelwezen, enz.)

Opleiding van barkeepers en kelners

Hotelwezen en restauratiediensten

Beroepen ivm met hotelwezen en restauratie

Hotelreceptie

Restauratie

Bardienst

Huisvestingsdiensten

Restauratiediensten

Hoteldiensten

812

Reizen, toerisme en ontspanning

Ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten

Opleiding van gidsen en begeleiders

Opleiding van grondpersoneel (luchthavens)

Beheer van ontspanningsdiensten

Beroepen ivm toerisme

Diensten van reisagentschappen

Reisdiensten

Toerisme

Reizen en toerisme

813

Sport

Lichamelijke opvoeding (sport)

Begeleiding van sportactiviteiten

Voetbal

Opleiding van arbiters en andere officials van sportorganisaties

Opleiding van sporttrainers

Opleiding van jockeys

Turnen

Weddenschappen paardenrennen

Duiken (sport)

Sport

814

Thuiszorg

Wassen

Naad (thuis)

Keuken (thuis)

Huiseconomie

Gezinseconomie

Opleiding van conciërges en huisbewaarders

Schoonmaak

Schoorsteenvegen

Dienst gebouwen, intendance en thuisdiensten

Begrafenis- en overlijdensdiensten

Stomerij

Naaiwerken (thuis)

815

Haartooi en schoonheidsverzorging

Haartooi

Haartooi voor mannen

Schoonheidsverzorgingsleer

Vervaardiging van pruiken en haarstukjes

Schoonheidsinstituten (schoonheidsverzorging)

Manicure

Make-up

(Esthetische) massage

Fysiek in vorm brengen en gewichtscontrole

Pedicure

Cosmeticadiensten

Diensten om fysiek in vorm te brengen

Schoonheidsverzorging

84

Vervoerdiensten

840

Transportwezen

Vliegwezen

Vervoer (lucht, spoor, weg, enz.)

Besturen van hefvoertuigen

Besturen van bussen en autocars

Besturen van vrachtwagens

Besturen van hijskranen

Controle luchtverkeer

Rijopleiding

Opleiding van vliegtuigbemanning

Opleiding van boordpersoneel

Beroepen ivm marine

Navigatie (luchtvaart, maritiem, nz.)

Luchtvaartnavigatie

Zeevaartpraktijk

Opleiding vliegtuigbemanning (besturing en navigatie)

Zeevaartwetenschappen

Postdiensten

Navigatietechnologieën

Transport

Spoortwegtransport

Maritiem transport

Wegtransport

85

Milieubescherming

850

Milieubescherming (algemene programma's)

Behoud van het leefmilieu

Behoud van natuurlijke rijkdommen

Behoud van de bodem en van in het water levende rijkdommen

Studie van het leefmilieu

Bescherming van het leefmilieu

Gebruik van de natuurlijke rijkdommen

851

Technieken ivm milieubescherming

Controle van het leefmilieu

Verwijdering van industrieel afval

Bestrijding luchtvervuiling

Bestrijding watervervuiling

Bestrijding geluidshinder

Recyclage

Technieken ivm milieubescherming

Tecnieken ivm ecologie

852

Natuurlijke omgeving

Behoud van natuurlijke rijkdommen

Behoud en beheer van het leefmilieu

Beheer van de natuurlijke omgeving

Beheer van nationale parken en natuurlijke omgeving

Toezicht op de natuurlijke omgeving

853

Afvalverwijdering

Ophaling afval

Distributie van drinkbaar water

Afvalverwijdering

Verwijdering van afval/gebruikt water

Hygiëne, gemeenscahp

Reiniging van de openbare weg

Hygiënenormen

86

Veiligheidsdiensten

860

Veiligheidsdiensten (algemene programma's)

Veiligheidsdiensten (algemene programma's)

861

Bescherming van goederen en personen

Opleiding van lijfwachten

Opleiding van gevangenispersoneel

Veiligheidstoezicht

Ordehandhaving

Beroepen ivm douane

Duiken (beroeps)

Brandbescherming en -bestrijding

Bescherming van de bevolking

Openbare veiligheid

Politiediensten

Diensten voor brandveiligheid en -preventie

Brandbeveiligingssystemen

862

Gezondheid en veiligheid op het werk

Welzijn van de werknemers

Werkomgeving

Ergonomie (gezondheid en veiligheid op het werk)

Arbeidsbescherming

Gezondheid en hygiëne op het werk

Gezondheid en veiligheid op het werk

Arbeidsveiligheid

Arbeidsstress

863

Militaire veiligheid

Krijgskunst

Studies ivm defensie

Militaire opleiding

Nationale veiligheid

Oorlogstheorie

9

Niet gekend of niet opgegeven

99

Niet gekend of niet opgegeven

999

Niet gekend of niet opgegeven