Variabele: Periode van betaling

Een verbetering voorstellen

Naam

Periode van betaling

Afkorting

betaal_periode

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Geeft de rechtsperiode (jaar/maand) weer van de betaling weer.

Bron

DWH_VUTG_KB_Bet_Betaalde_Rechten

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De betaling gebeurt meestal in de maand die na de rechtsperiode komt.

Internationale compatibiliteit

/