Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanduiding annulering Status 01/01/2010 - ∞
Aanduiding annulering Status 01/01/2010 - ∞
Aanduiding instelling TFInstitutionType 01/01/2022 - 30/09/2022
Aanduiding instelling InstitutionType 01/01/2017 - ∞
Aanduiding instelling InstitutionType 01/01/2017 - ∞
Aanduiding instelling TFInstitutionType 01/01/2017 - ∞
Aanduiding interim Interim 01/01/2010 - ∞
Aanduiding interim Interim 01/01/2010 - ∞
Aantal vakantiedagen arbeiders Jrsvac 01/01/2003 - 31/12/2016
Aantal vakantiedagen arbeiders Jrsvac 01/01/2022 - 30/09/2022
Aantal vakantiedagen arbeiders Jrsvac 01/01/2017 - ∞
Arbeidersstatuten Workerstatus 01/01/2017 - ∞
Arbeidersstatuten Workerstatus 01/01/2004 - 31/12/2016
Bedrag Mntded 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag Mntded_p 01/01/2003 - 31/03/2008
Bedrag Mntded 01/01/2017 - ∞
Bedrag Mntded 01/01/1997 - 31/12/2002
Bedrag Mntded 01/01/2022 - 30/09/2022
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2017 - ∞
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2022 - 30/09/2022
Bedrag van de bijdragevermindering Deductionamount 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag van de bijdragevermindering Deductionamount 01/01/2017 - ∞
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2017 - ∞
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2022 - 30/09/2022
Begindatum tewerkstelling Begindatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Begindatum tewerkstelling Date_de_debut_de_mission 01/01/2007 - ∞
Begindatum tewerkstelling Date_de_debut_de_mission 01/01/2007 - ∞
Begindatum tewerkstelling Begindatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/1997 - 31/12/2002
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/2003 - 31/12/2016
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/2017 - ∞
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/2022 - 30/09/2022
Belangrijkheidscode localunit DimEtab 01/01/2017 - ∞
Belangrijkheidscode localunit DimEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdrage Contributioncalculationbasis 01/01/2006 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdrage Contributioncalculationbasis 01/01/2017 - ∞
Berekeningsbasis bijdragevermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2003 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdragevermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2017 - ∞
Bijdrage begeleiding werklozen Cotach 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage bestemd voor de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen Cotfor 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage educatief verlof Cotedu 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage fonds sluiting ondernemingen Cotffe 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage fonds voor bestaanszekerheid Cotfse 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage kinderopvang Cotacc 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage op geaggregeerd dubbel vakantiegeld Mcotdpv 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage tijdelijke werkloosheid Cotcht 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage werkloosheid van 1,60% Cotm_s 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdragebedrag Contributionamount 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragebedrag contributionamount 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragebedrag Contributionamount 01/01/2017 - ∞
Bijdragebedrag contributionamount 01/01/2017 - ∞
Bijdragecode contributioncode 01/01/2017 - ∞
Bijdragecode Contributioncode 01/01/2017 - ∞
Bijdragecode contributioncode 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragecode Contributioncode 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragevoet fonds voor bestaanszekerheid Taufse 01/01/1997 - 31/12/2002
Bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/1997 - 01/01/1997
Bijzondere rsz-bijdrage Cotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Buitenlands btw nummer werkgever Identificatienummer 01/01/2010 - ∞
Code bijzondere bijdrage Codons 01/01/1997 - 31/12/2002
Code bijzondere bijdrage Cotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Code fonds voor sluiting van ondernemingen Codffe 01/01/1997 - 31/12/2002
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/1997 - 31/12/2002
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/2022 - 30/09/2022
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/2017 - ∞
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/2003 - 31/12/2016
Codnace localunit NaceEtab 01/01/2008 - 31/12/2016
Codnace localunit NaceEtab 01/04/2007 - 31/12/2007
Codnace localunit NaceEtab 01/01/2017 - ∞
Creatiedatum van een wabro-dossier Dossier_creation_date 01/01/2007 - ∞
Creatiedatum van een wabro-dossier Dossier_creation_date 01/01/2007 - ∞
Cumulatie Fictif 01/01/1997 - 31/12/2002
Dagloon Saljrs 01/01/2017 - ∞
Dagloon Saljrs 01/01/2022 - 30/09/2022
Dagloon Saljrs 01/01/1997 - 31/12/2002
Dagloon Saljrs 01/01/2003 - 31/12/2016
Datum laatste wijziging in het dossier Dossier_last_modification_date 01/01/2007 - ∞
Datum laatste wijziging in het dossier Dossier_last_modification_date 01/01/2007 - ∞
Datum van de melding Datum_aflevering 01/01/2010 - ∞
Datum van de melding Datum_aflevering 01/01/2010 - ∞
Deelstaat Adres_deelstaat 01/01/2010 - ∞
Deelstaat Adres_deelstaat 01/01/2010 - ∞
Detacheringsplaats Detacheringsplaats_ID 01/01/2010 - ∞
Detacheringsplaats Detacheringsplaats_ID 01/01/2010 - ∞
Dossiernummer DOSSIER_WABRO 01/01/2007 - ∞
Dossiernummer DOSSIER_ADABAS 01/01/2007 - ∞
Dubbel vakantiegeld Pecvac 01/01/1997 - 31/12/2002
Duur van de detachering DuurDetachering 01/01/2010 - ∞
Duur van de detachering DuurDetachering 01/01/2010 - ∞
Einddatum tewerkstelling Einddatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Einddatum tewerkstelling Date_de_fin_de_mission 01/01/2007 - ∞
Einddatum tewerkstelling Date_de_fin_de_mission 01/01/2007 - ∞
Einddatum tewerkstelling Einddatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Enkelvoudig vertrekvakantiegeld Pecvaconleave 01/01/2017 - ∞
Enkelvoudig vertrekvakantiegeld Pecvaconleave 01/01/2022 - 30/09/2022
Erkenningsnummer wervingsbureau brussel Wervingsbureau_BR 01/01/2010 - ∞
Erkenningsnummer wervingsbureau vlaanderen Wervingsbureau_VL 01/01/2010 - ∞
Erkenningsnummer wervingsbureau wallonië Wervingsbureau_WAL 01/01/2010 - ∞
Extra horeca ExtraHoreca 01/01/2004 - 31/12/2016
Extra horeca ExtraHoreca 01/01/2017 - ∞
Feen nummer FEE_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
Feen nummer FEE_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
Fgtype FGType 01/01/2016 - 31/12/2016
Fgtype FGType 01/01/2017 - ∞
Fictieve nace-code NaceFictEtab 01/04/2007 - 31/12/2007
Fictieve nace-code NaceFictEtab 01/01/2008 - 31/12/2016
Fictieve nace-code NaceFictEtab 01/01/2017 - ∞
Forfaitloon Salfor 01/01/2003 - 31/12/2016
Forfaitloon Salfor 01/01/2017 - ∞
Forfaitloon Salfor 01/01/1997 - 31/12/2002
Forfaitloon Salfor 01/01/2022 - 30/09/2022
Geaggregeerd dubbel vakantiegeld Mpecvac 01/01/2003 - 31/03/2008
Geboortedatum Geboortedatum 01/01/2010 - ∞
Geboortedatum van de werknemer Age_birthdate 01/01/2007 - ∞
Geboortedatum van de werknemer Age_birthdate 01/01/2007 - ∞
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/2022 - 30/09/2022
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/2003 - 31/12/2016
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/2017 - ∞
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/1997 - 31/12/2002
Gemeente Adres_plaats 01/01/2010 - ∞
Gemeente Adres_plaats 01/01/2010 - ∞
Gemeente Adres_plaats 01/01/2010 - ∞
Gemeente Adres_plaats 01/01/2010 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/10/2014 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsEtab 01/01/2017 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/01/2017 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/01/2017 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/01/2022 - 30/09/2022
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
Geslacht Geslacht 01/01/2010 - ∞
Geslacht Sexe 01/01/2007 - ∞
Geslacht Sexe 01/01/2007 - ∞
Gewest van de localunit RegEtab 01/01/2017 - ∞
Gewest van de localunit RegEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2003 - 31/12/2016
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2017 - ∞
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/1997 - 31/12/2002
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2022 - 30/09/2022
Grootte van de werkgever Dim_matr 01/03/2020 - 30/11/2022
Grootte van de werkgever Dim_matr 01/01/2022 - 30/09/2022
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/2003 - 31/12/2016
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/2022 - 30/09/2022
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/1997 - 31/12/2002
Hoofdprestatie per instelling Pp_rrn_inst 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie per instelling Pp_rrn_inst 01/01/2022 - 30/09/2022
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/2003 - 31/12/2016
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/2022 - 30/09/2022
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/1997 - 31/12/2002
Identificatienummer Dnrtra 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer Dnrtra 01/01/2022 - 30/09/2022
Identificatienummer Dnrtra 01/01/2003 - 31/12/2016
Identificatienummer Dnrtra 01/01/1997 - 31/12/2002
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer lokale vestigingseenheid WrLocalUnit 01/04/2007 - 30/06/2014
Identificatienummer lokale vestigingseenheid AdmLocalUnitID 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer lokale vestigingseenheid LuEtab 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer lokale vestigingseenheid LuEtab 01/10/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer lokale vestigingseenheid AdmLocalUnitID 01/10/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer van de buitenlandse werklplaats REGISTRATION_NUMBER 01/01/2007 - ∞
Identificatienummer van de buitenlandse werklplaats REGISTRATION_NUMBER 01/01/2007 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/03/2020 - 30/11/2022
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2010 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2022 - 30/09/2022
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2007 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2007 - ∞
Impact wijzigingen op niveau werkgever DimChgLuEmp 01/04/2007 - 30/06/2016
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/2022 - 30/09/2022
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/1997 - 31/12/2002
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/2003 - 31/12/2016
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/2003 - 31/12/2016
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/2022 - 30/09/2022
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/1997 - 31/12/2002
Inrichtende macht Pouorg 01/01/2003 - 31/12/2016
Inrichtende macht Pouorg 01/01/2022 - 30/09/2022
Inrichtende macht Pouorg 01/01/2017 - ∞
Inrichtende macht Pouorg 01/01/1997 - 31/12/2002
Job dienstencheques ProximityJobs 01/01/2004 - 31/12/2016
Job dienstencheques ProximityJobs 01/01/2017 - ∞
Kbo-nummer companyid 01/01/2022 - 30/09/2022
Kbo-nummer Companyid 01/01/2017 - ∞
Kbo-nummer Identificatienummer 01/01/2010 - ∞
Kbo-nummer Companyid 01/03/2020 - 30/11/2022
Kbo-nummer Companyid 01/01/2003 - 31/12/2016
Kbo-nummer Identificatienummer 01/01/2010 - ∞
Kbo-nummer werkgever EMPLOYER_COMPANY_ID_BY_REP 01/01/2007 - ∞
Kbo-nummer werkgever COMPANY_ID_BY_REP 01/01/2007 - ∞
Kengetal Cattra 01/01/2017 - ∞
Kengetal Cattra 01/01/2003 - 31/12/2016
Kengetal Cattra 01/01/1997 - 31/12/2002
Kengetal Cattra 01/01/2003 - 31/12/2016
Kengetal Cattra 01/01/2017 - ∞
Kengetal Cattra 01/01/2022 - 30/09/2022
Klant Klant_id 01/01/2010 - ∞
Klant Klant_ID 01/01/2010 - ∞
Klasse deeltijds Klasse_tauxpt 01/01/2022 - 30/09/2022
Klasse deeltijds Catept 01/01/2003 - 31/12/2016
Klasse deeltijds Catept 01/01/2022 - 30/09/2022
Klasse deeltijds Catept 01/01/2017 - ∞
Klasse deeltijds Catept 01/01/1997 - 31/12/2002
Land Adres_land 01/01/2010 - ∞
Land Adres_land 01/01/2010 - ∞
Land Adres_land 01/01/2010 - ∞
Land Adres_land 01/01/2010 - ∞
Land van bestemming Pays_de_destination 01/01/2007 - ∞
Land van bestemming Pays_de_destination 01/01/2007 - ∞
Leerovereenkomst TypeOfApprenticeShip 01/01/2004 - 31/12/2016
Leerovereenkomst TypeOfApprenticeShip 01/01/2017 - ∞
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2022 - 30/09/2022
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2003 - 31/12/2016
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2017 - ∞
Loonklasse Salcla 01/01/2003 - 31/12/2016
Loonklasse Salcla 01/01/2017 - ∞
Loonklasse Salcla 01/01/2022 - 30/09/2022
Loonklasse Salcl_pt 01/01/1997 - 31/12/2002
Loonklasse Salcla 01/01/1997 - 31/12/2002
Maatman Maatman 01/01/2003 - 31/12/2016
Maatman Maatman 01/01/2017 - ∞
Maatman Maatman 01/01/2022 - 30/09/2022
Meta-informatie gedecentraliseerde werkgever ChgLuEmp 01/04/2007 - 30/06/2016
Munteenheid Devise 01/01/2022 - 30/09/2022
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/1997 - 31/12/2002
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Nace-code nacecode 01/03/2020 - 30/11/2022
Nace-code Codnac 01/01/1997 - 31/12/2002
Nace-code Codnac 01/01/2008 - 31/12/2016
Nace-code Codnac 01/01/2017 - ∞
Nace-code codnac 01/01/2022 - 30/09/2022
Nace-code Codnac 01/01/2003 - 31/12/2007
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2008 - 31/12/2016
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2017 - ∞
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2022 - 30/09/2022
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2003 - 31/12/2007
Nationaliteit Nationaliteit 01/01/2010 - ∞
Nationaliteit van de werknemer NATIONALITY 01/01/2007 - ∞
Nationaliteit van de werknemer WORKER_NATIONALITY 01/01/2007 - ∞
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/2017 - ∞
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/1997 - 31/12/2002
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/2022 - 30/09/2022
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/2003 - 31/12/2016
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/1997 - 31/12/2002
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/2022 - 30/09/2022
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/2003 - 31/12/2016
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/2017 - ∞
Notie artiest Notart 01/01/2022 - 30/09/2022
Notie artiest Notart 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie artiest Notart 01/01/2017 - ∞
Notie artiest Notart 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/2017 - ∞
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/2022 - 30/09/2022
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie eerste werkervaringscontract Not1ep 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie grensarbeider Notfro 01/01/2022 - 30/09/2022
Notie grensarbeider Notfro 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie grensarbeider Notfro 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie grensarbeider Notfro 01/01/2017 - ∞
Notie huisarbeid Notdom 01/01/2022 - 30/09/2022
Notie huisarbeid Notdom 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie huisarbeid Notdom 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie huisarbeid Notdom 01/01/2017 - ∞
Notie ingroeibaan Nottre 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie interim onderwijs Notens 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/2017 - ∞
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/2022 - 30/09/2022
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie stagiair Notsta 01/01/1997 - 31/12/2002
Opgesplitste bijdrage Dividedcontribution 01/01/2017 - ∞
Opgesplitste bijdrage Dividedcontribution 01/01/2006 - 31/12/2016
Opgesplitste vermindering DividedDeduction 01/01/2017 - ∞
Opgesplitste vermindering DividedDeduction 01/01/2003 - 31/12/2016
Paritair comité Nr_cp 01/01/2017 - ∞
Paritair comité nr_pc 01/03/2020 - 30/11/2022
Paritair comité Nr_cp 01/01/2022 - 30/09/2022
Paritair comité Nr_cp 01/01/2003 - 31/12/2016
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/2003 - 31/12/2016
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/2022 - 30/09/2022
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/1997 - 31/12/2002
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/2017 - ∞
Percentage voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Tauxsa 01/01/2017 - ∞
Percentage voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Tauxsa 01/01/2003 - 31/12/2016
Percentage voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Tauxsa 01/01/2022 - 30/09/2022
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2017 - ∞
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2022 - 30/09/2022
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/1997 - 31/12/2002
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2003 - 31/12/2016
Postcode Adres_postcode 01/01/2010 - ∞
Postcode Adres_postcode 01/01/2010 - ∞
Postcode Adres_postcode 01/01/2010 - ∞
Postcode Adres_postcode 01/01/2010 - ∞
Postcode buitenlandse werkplaats POSTAL_CODE 01/01/2007 - ∞
Postcode buitenlandse werkplaats POSTAL_CODE 01/01/2007 - ∞
Premies Primes 01/01/1997 - 31/12/2002
Premies Primes 01/01/2003 - 31/12/2016
Premies Primes 01/01/2017 - ∞
Premies Primes 01/01/2022 - 30/09/2022
Prestatietype T_prest 01/01/2022 - 30/09/2022
Prestatietype T_prest 01/01/1997 - 31/12/2002
Prestatietype T_prest 01/01/2003 - 31/12/2016
Prestatietype T_prest 01/01/2017 - ∞
Regime Regime 01/01/2022 - 30/09/2022
Regime Regime 01/01/2017 - ∞
Regime Regime 01/01/2003 - 31/12/2016
Regionalisatiecode Codreg 01/01/1997 - 31/12/2002
Regionalisatiecode Codreg 01/01/2017 - ∞
Regionalisatiecode Codreg 01/01/2003 - 31/03/2014
Regionalisatiecode Codreg 01/04/2014 - 31/12/2016
Regionalisatiecode Codreg 01/01/2022 - 30/09/2022
Regionalisatiecode localunit CodRegEtab 01/04/2007 - 30/06/2016
Remabsdays_div100 RemAbsDays_div100 01/01/2011 - 31/12/2016
Remabsdays_div100 RemAbsDays_div100 01/01/2017 - ∞
Remabspay RemAbsPay 01/01/2017 - ∞
Remabspay RemAbsPay 01/01/2011 - 31/12/2016
Remabspay RemAbsPay 01/01/2022 - 30/09/2022
Rsz nummer NSSO_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
Rsz nummer NSSO_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
Rszppo-aansluitingsnummer NOSSRegistrationNbr 01/01/2022 - 30/09/2022
Rszppo-aansluitingsnummer NOSSRegistrationNbr 01/01/2017 - ∞
Rszppo-aansluitingsnummer NOSSRegistrationNbr 01/03/2020 - 30/11/2022
Sector Secemp 01/01/1997 - 31/12/2002
Sector Sector 01/01/2010 - ∞
Sector Secemp 01/01/2003 - 31/12/2016
Sector Secemp 01/01/2017 - ∞
Sector Secemp 01/01/2022 - 30/09/2022
Sector Sector 01/01/2010 - ∞
Sector van de localunit SectEtab 01/01/2017 - ∞
Sector van de localunit SectEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuig Cotveh 01/01/2003 - 31/12/2004
Stamnummer Matric 01/01/1997 - 31/12/2002
Stamnummer Matric 01/01/2003 - 31/12/2016
Stamnummer Matric 01/01/2017 - ∞
Stamnummer Matric 01/01/2022 - 30/09/2022
Status van het dossier dossier_status 01/01/2007 - ∞
Status van het dossier dossier_status 01/01/2007 - ∞
Statuut Statut 01/01/2007 - ∞
Statuut Statut 01/01/2007 - ∞
Stelsels verminderde prestaties ReorgWorkregime 01/01/2004 - 31/12/2016
Stelsels verminderde prestaties ReorgWorkregime 01/01/2017 - ∞
Tewerkstellingsmaatregel Employmentpromotion 01/01/2004 - 31/12/2016
Tewerkstellingsmaatregel Employmentpromotion 01/01/2017 - ∞
Type detacheringsplaats Type 01/01/2010 - ∞
Type gedetacheerde Type 01/01/2010 - ∞
Type gedetacheerde Type 01/01/2010 - ∞
Type tewerkstellingsmaatregel EmploymentPromotionType 01/01/2004 - 31/12/2016
Type tewerkstellingsmaatregel EmploymentPromotionType 01/01/2017 - ∞
Type werknemer KindOfWorker 01/03/2020 - 30/11/2022
Uren deeltijds Heurpt 01/01/2022 - 30/09/2022
Uren deeltijds Heurpt 01/01/2017 - ∞
Uren deeltijds Heurpt 01/01/1997 - 31/12/2002
Uren deeltijds Heurpt 01/01/2003 - 31/12/2016
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2003 - 31/12/2016
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2017 - ∞
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/1997 - 31/12/2002
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2022 - 30/09/2022
Verminderingscode Codred 01/01/1997 - 31/12/2002
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2003 - 31/12/2016
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2017 - ∞
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/2017 - ∞
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/1997 - 31/12/2002
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/2022 - 30/09/2022
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/2003 - 31/12/2016
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/2022 - 30/09/2022
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/2003 - 31/12/2016
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/1997 - 31/12/2002
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/2003 - 31/12/2016
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/1997 - 31/12/2002
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/2022 - 30/09/2022
Vooropzeg Jrspre 01/01/2022 - 30/09/2022
Vooropzeg Jrspre 01/01/2003 - 31/12/2016
Vooropzeg Jrspre 01/01/1997 - 31/12/2002
Vooropzeg Jrspre 01/01/2017 - ∞
Wachtloon Salatt 01/01/2003 - 31/12/2016
Wachtloon Salatt 01/01/2017 - ∞
Wachtloon Salatt 01/01/2022 - 30/09/2022
Wachtloon Salatt 01/01/1997 - 31/12/2002
Werkgever Werkgever_ID 01/01/2010 - ∞
Werkgever Werkgever_ID 01/01/2010 - ∞
Werkgever Werkgever_ID 01/01/2010 - ∞
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2017 - ∞
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2022 - 30/09/2022
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2003 - 31/12/2016
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/1997 - 31/12/2002
Werkgeverskengetal Employerclass 01/01/2003 - 31/03/2008
Werknemer Werknemer_ID 01/01/2010 - ∞
Werknemer Werknemer_ID 01/01/2010 - ∞
Werknemer Werknemer_ID 01/01/2010 - ∞
Werknemerscode Codtra 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemerscode Codtra 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemerscode Codtra 01/01/2017 - ∞
Werknemerscode Codtra 01/01/2022 - 30/09/2022
Werknemersklasse Clatra 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemersklasse Clatra 01/01/2022 - 30/09/2022
Werknemersklasse Clatra 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemersklasse Clatra 01/01/2017 - ∞
Werknemersklasse - vakantiestelsel Claonv 01/01/2017 - ∞
Werknemersklasse - vakantiestelsel Claonv 01/01/2022 - 30/09/2022
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/2022 - 30/09/2022
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/2017 - ∞