Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanvangsdatum betalingsperiode Aanvangsdatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Allowancecode Code3 01/01/1997 - ∞
Allowancetype Code2 01/01/1997 - ∞
Bedrag uitkering Bedrag 01/01/1997 - ∞
Begin ziekte B_ziekte 01/01/1997 - ∞
Begin ziekte DiseaseBegin 01/01/2020 - 30/09/2020
Begindatum b_inval 01/01/2016 - ∞
Begindatum B_inval 01/01/1997 - ∞
Begindatum BeginInvalidity 01/01/2020 - 30/09/2020
Begindatum ziekte Begindatumziekte 01/01/1997 - ∞
Beroep Beroep 01/01/1997 - 31/12/2015
Beslissing geneeskundige raad voor invaliditeit Gri_cod 01/01/1997 - ∞
Code uitkering Betalingscode 01/01/1997 - 31/12/2017
Code uittreden Uittredingscodes 01/01/1997 - 31/12/2017
Datum herval d_relapse 01/01/2016 - ∞
Diag_ziekte Diag_ziekte 01/01/2016 - ∞
Einddatum E_inval 01/01/1997 - ∞
Einddatum RecognitionEnd 01/01/2020 - 30/09/2020
Einddatum betalingsperiode Einddatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Einddatum invaliditeit Einddatum_invaliditeit 01/01/1997 - ∞
Familysituation Code1 01/01/1997 - ∞
Gecumuleerde uitkeringen Cumul 01/01/1997 - 31/12/2009
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2020 - 30/09/2020
Incapacitycategory Code 01/01/1997 - ∞
Indicatorveld invaliditeit R_Exclus 01/01/1997 - ∞
Indicatorveld invaliditeit R_Exclus 01/01/2020 - 30/09/2020
Intrede_ziekte Intrede_ziekte 01/01/2016 - ∞
Kwartaal van indiening kwart_bron 01/01/1997 - ∞
Medische code Gr_ziekt 01/01/1997 - ∞
Regime Regime 01/01/2020 - 30/09/2020
Regime Regime 01/01/2016 - ∞
Regime Regime 01/01/2016 - ∞
Sociale staat Sociale_staat 01/01/2010 - ∞
Statistische aanwijzer Aanwijz 01/01/1997 - 31/12/2009
Stelsel Stelsel 01/01/1997 - ∞
Type_ziekte Type_ziekte 01/01/2016 - ∞
Uitkeringsdagen Vergoede_dagen 01/01/1997 - ∞
Uittredingscode ExitCodeID 01/01/1997 - ∞
Zittingsdatum D_zittin 01/01/1997 - ∞