Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aansluitingsnummer Aansluitingsnummer 01/04/2016 - ∞
Aantal andere personen ten laste Aantal_andere 01/04/2016 - ∞
Aantal kinderen ten laste Aantal_kind 01/04/2016 - ∞
Aard tewerkstelling Natservcd 01/04/2016 - ∞
Aard voordeel Aard_voordeel 01/04/2016 - ∞
Actieve dienst Actieve_dienst 01/04/2016 - ∞
Administratieve of juridische toestand van de begunstigde Administratieve_jurid_toestand 01/04/2016 - ∞
Annuleringsdatum van het recht Annuleringsdatum_recht_c 01/04/2016 - ∞
Bedrag Amount 01/04/2016 - ∞
Bedrag pri PRI 01/04/2016 - ∞
Bedrag prs PRS 01/04/2016 - ∞
Bedrag psi PSI 01/04/2016 - ∞
Bedrag pss PSS 01/04/2016 - ∞
Bedrag van de solidariteitsafhouding Bedrag_solidariteitsafh 01/04/2016 - ∞
Bedrag van de ziv inhouding Bedrag_ZIV_inhouding 01/04/2016 - ∞
Bedrag vatbaar voor voorheffing Bedrag_bedrijfsvoorheffing 01/04/2016 - ∞
Begindatum van het huidig recht Begindatum_huidig_recht_c 01/04/2016 - ∞
Begindatum van het pensioen Begindatum_pensioen_c 01/04/2016 - ∞
Beginmaand referteperiode Beginmaand_referteperiode 01/04/2016 - ∞
Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever Governmentcd 01/04/2016 - ∞
Betaling minimumpensioen PminPaid 01/04/2016 - ∞
Bruto geïndexeerd maandbedrag Brut 01/04/2016 - ∞
Brutobedrag Brutobedrag 01/04/2016 - ∞
Code alleenstaande Code_alleenstaande 01/04/2016 - ∞
Code bijzondere regels Code_bijzondere_regels 01/04/2016 - ∞
Code echtgenoot ten laste Code_echtgenote 01/04/2016 - ∞
Code voordeel Code_voordeel 01/04/2016 - ∞
Code ziv inhouding Code_ZIV_inhouding 01/04/2016 - ∞
Competentiecode Competentie_code 01/04/2016 - ∞
Datum van betaling PayDate 01/04/2016 - ∞
Dossiernummer Dossiernummer 01/04/2016 - ∞
Effectief afwezig of aanneembare duur afwezigheid Net_dur_abs 01/04/2016 - ∞
Einddatum Enddt 01/04/2016 - ∞
Einddatum periode Enddt 01/04/2016 - ∞
Eindmaand referteperiode Eindmaand_referteperiode 01/04/2016 - ∞
Financieringsbron Budgetcd 01/04/2016 - ∞
Geboortedatum geboorte_datum_c 01/04/2016 - ∞
Geslachtscode geslachtscode 01/04/2016 - ∞
Gezinslast Code_gezinslast 01/04/2016 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/04/2016 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/04/2016 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/04/2016 - ∞
Indicatorveld pensioenvoordeel R_exclus 01/04/2016 - ∞
Ingangsjaar pensioennummer Indt_year 01/04/2016 - ∞
Insz van de medebegunstigde INSZ_mede_begunstigde 01/04/2016 - ∞
Landencode Landcode 01/04/2016 - ∞
Leeftijd van oppensioenstelling Age_PNR 01/04/2016 - ∞
Loopbaanbreuk afwezigheden T_n_afwezigheden 01/04/2016 - ∞
Loopbaanbreuk prestaties T_n_prestaties 01/04/2016 - ∞
Loopbaanduur Duration 01/04/2016 - ∞
Maand Maand 01/04/2016 - ∞
Maand van betaling Maand_betaling 01/04/2016 - ∞
Maximum Maximum 01/04/2016 - ∞
Niet verminderde duur prestaties Net_dur_period 01/04/2016 - ∞
Noemer loopbaanbreuk Tantcd 01/04/2016 - ∞
Noemer pri DenPRI 01/04/2016 - ∞
Noemer prs DenPRS 01/04/2016 - ∞
Noemer psi DenPSI 01/04/2016 - ∞
Noemer pss DenPSS 01/04/2016 - ∞
Ondernemingsnummer KBO nummer 01/04/2016 - ∞
Oorsprong van het recht Oorsprong_recht 01/04/2016 - ∞
Overlijdensdatum Overlijden_datum_c 01/04/2016 - ∞
Pay category PayCategory 01/04/2016 - ∞
Pensioenbedrag Amount 138 01/04/2016 - ∞
Pensioennummer PNR 01/04/2016 - ∞
Percentage van de solidariteitsafhouding Perc_solidariteitsafh 01/04/2016 - ∞
Percentage van de voorheffing Perc_bedrijfsvoorheffing 01/04/2016 - ∞
Perequatiecoëfficiënt COEF 01/04/2016 - ∞
Periodiciteit periodiciteit 01/04/2016 - ∞
Postcode Postcode 01/04/2016 - ∞
Reden oppensioenstelling Reden_pensioen 01/04/2016 - ∞
Refertewedde AVGSALARYAMOUNT 01/04/2016 - ∞
Soort pensioen Soort_pensioen 01/04/2016 - ∞
Soort pensioen volledig Soort_pensioen_volledig 01/04/2016 - 31/12/2018
Soort pensioen volledig Soort_pensioen_volledig 01/01/2019 - ∞
Startdatum Startdt 01/04/2016 - ∞
Startdatum periode Startdt 01/04/2016 - ∞
Statuut ambtenaar CarPP 01/04/2016 - ∞
Statuut werknemer CarSal 01/04/2016 - ∞
Statuut zelfstandige CarInd 01/04/2016 - ∞
Supplement-minima Supplement 01/04/2016 - ∞
Teken van het bedrag van de solidariteitsafhouding Teken_bedrag_solidariteitsafh 01/04/2016 - ∞
Teken van het bedrag van de ziv inhouding Teken_bedrag_ZIV_inhouding 01/04/2016 - ∞
Teller en noemer van loopbaanbreuk (overlevingspensioen) Serv_opscd 01/04/2016 - ∞
Teller pri NumPRI 01/04/2016 - ∞
Teller prs NumPRS 01/04/2016 - ∞
Teller psi NumPSI 01/04/2016 - ∞
Teller pss NumPSS 01/04/2016 - ∞
Toegang minimumpensioen AccesPmin 01/04/2016 - ∞
Type afwezigheid Absencecd 01/04/2016 - ∞
Type contracterende werkgever Type_contract_werkgever 01/04/2016 - ∞
Type minimumpensioen pri RightMinimumTypePRI 01/04/2016 - ∞
Type minimumpensioen prs RightMinimumTypePRS 01/04/2016 - ∞
Type minimumpensioen psi RightMinimumTypePSI 01/04/2016 - ∞
Type minimumpensioen pss RightMinimumTypePSS 01/04/2016 - ∞
Type minimumpensioen uitgekeerd pri RightMinimumPaidPRI 01/04/2016 - ∞
Type minimumpensioen uitgekeerd prs RightMinimumPaidPRS 01/04/2016 - ∞
Type minimumpensioen uitgekeerd psi RightMinimumPaidPSI 01/04/2016 - ∞
Type minimumpensioen uitgekeerd pss RightMinimumPaidPSS 01/04/2016 - ∞
Type pensioen Incomecd 01/04/2016 - ∞
Type pensioen type_pensioen 01/04/2016 - ∞
Type van supplement of vermindering Supred_type 01/04/2016 - ∞
Verminderde duur prestaties Net_dur_grade 01/04/2016 - ∞
Vermindering Verminderingen 01/04/2016 - ∞