Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanduiding van het informatietype formulier_type 01/01/2005 - ∞
Aantal Aantal 31/12/1998 - ∞
Aantal Aantal 31/12/2008 - ∞
Aantal registraties wettelijk samenwonen Aantal 31/12/2014 - ∞
Begindatum van de tewerkstelling Begindatum 01/01/2005 - ∞
Begindatum van het wettelijk samenwonen Begindatum 31/12/2014 - ∞
Beroepencode van het rijksregister Code_beroep_IT070 01/01/2005 - ∞
Burgerlijke staat Burgerlijke_staat 31/12/2008 - ∞
Code begin of stopzetting van het wettelijk samenwonen Code 31/12/2014 - ∞
Datum beslissing Datum_beslissing 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van grootouder 11 Datum_beslissing_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van grootouder 12 Datum_beslissing_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van grootouder 21 Datum_beslissing_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van grootouder 22 Datum_beslissing_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van ouder 1 Datum_beslissing_ouder1 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van ouder 2 Datum_beslissing_ouder2 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit Datum_huidige_natio 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van grootouder 11 Datum_huidige_natio_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van grootouder 12 Datum_huidige_natio_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van grootouder 21 Datum_huidige_natio_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van grootouder 22 Datum_huidige_natio_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van ouder 1 Datum_huidige_natio_ouder1 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van ouder 2 Datum_huidige_natio_ouder2 31/12/2008 - ∞
Datum it202 Datum_it202 31/12/2008 - ∞
Datum it202 van grootouder 11 Datum_it202_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Datum it202 van grootouder 12 Datum_it202_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Datum it202 van grootouder 21 Datum_it202_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Datum it202 van grootouder 22 Datum_it202_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Datum it202 van ouder 1 Datum_it202_ouder1 31/12/2008 - ∞
Datum it202 van ouder 2 Datum_it202_ouder2 31/12/2008 - ∞
Datum van schrapping uit de registers wegens einde functies datum_van_IT001_met_NIS_99993 01/01/2014 - ∞
Eerste nationaliteit Eerste_natio 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van grootouder 11 Eerste_natio_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van grootouder 12 Eerste_natio_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van grootouder 21 Eerste_natio_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van grootouder 22 Eerste_natio_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van ouder 1 Eerste_natio_ouder1 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van ouder 2 Eerste_natio_ouder2 31/12/2008 - ∞
Einddatum van de tewerkstelling Einddatum 01/01/2005 - ∞
Einddatum van het wettelijk samenwonen Einddatum 31/12/2014 - ∞
Geboortedatum D_geboor 31/12/1998 - ∞
Geboorteplaats Geboorteplaats 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van grootouder 11 Geboorteplaats_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van grootouder 12 Geboorteplaats_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van grootouder 21 Geboorteplaats_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van grootouder 22 Geboorteplaats_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van ouder 1 Geboorteplaats_ouder1 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van ouder 2 Geboorteplaats_ouder2 31/12/2008 - ∞
Geslacht Geslacht 31/12/1998 - ∞
Geslacht van de referentiepersoon Gesl_ref 31/12/1998 - ∞
Huidige nationaliteit Huidige_natio 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van grootouder 11 Huidige_natio_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van grootouder 12 Huidige_natio_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van grootouder 21 Huidige_natio_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van grootouder 22 Huidige_natio_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van ouder 1 Huidige_natio_ouder1 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van ouder 2 Huidige_natio_ouder2 31/12/2008 - ∞
Identificatienummer INSZ-REF 31/12/1998 - ∞
Identificatienummer INSZ 31/12/1998 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2005 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 31/12/2008 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 31/12/2014 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 31/12/2008 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid van de partner van het wettelijk samenwonen INSZ partner 31/12/2014 - ∞
Indicatorveld arbeidsprestatie R_Exclus 01/01/2005 - ∞
Inschrijvingsdatum rijksregister Inschrijvingsdat_rr 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum rijksregister Inschrijvingsdat_rr 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum rijksregister van grootouder 11 Inschrijvingsdat_rr_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum rijksregister van grootouder 12 Inschrijvingsdat_rr_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum rijksregister van grootouder 21 Inschrijvingsdat_rr_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum rijksregister van grootouder 22 Inschrijvingsdat_rr_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum rijksregister van ouder 1 Inschrijvingsdat_rr_ouder1 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum rijksregister van ouder 2 Inschrijvingsdat_rr_ouder2 31/12/2008 - ∞
Insz grootouder 11 Insz_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Insz grootouder 12 Insz_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Insz grootouder 21 Insz_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Insz grootouder 22 Insz_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Insz ouder 1 Insz_ouder1 31/12/2008 - ∞
Insz ouder 2 Insz_ouder2 31/12/2008 - ∞
It202 - codes It202_codes 31/12/2008 - ∞
It202 - codes grootouder 11 It202_codes_grootouder11 31/12/2008 - ∞
It202 - codes grootouder 12 It202_codes_grootouder12 31/12/2008 - ∞
It202 - codes grootouder 21 It202_codes_grootouder21 31/12/2008 - ∞
It202 - codes grootouder 22 It202_codes_grootouder22 31/12/2008 - ∞
It202 - codes ouder 1 It202_codes_ouder1 31/12/2008 - ∞
It202 - codes ouder 2 It202_codes_ouder2 31/12/2008 - ∞
Lipro-positie LIPRO 31/12/1998 - ∞
Nationaliteit Natio 31/12/1998 - ∞
Overlijden D_overl 01/01/1998 - ∞
Register Register 31/12/2010 - ∞
Subregister Subregister 31/12/2010 - ∞
Type huishouden Type_huishouden 31/12/1998 - ∞
Vermelding van het register Register_IT210 01/01/2005 - ∞
Verwantschapsrelatie met de referentiepersoon Relatie 31/12/1998 - ∞
Woonplaats gemeente Codnis 31/12/1998 - ∞
Woonplaats statistische sector Stat_sec 31/12/2009 - ∞
Woonplaats statistische sector Stat_sec 31/12/1998 - 31/12/2008