Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanmaakdatum date_creation 01/01/2013 - 31/12/2016
Aantal voltijdse werknemers W67_LOCALFTE 01/01/2014 - 31/12/2016
Aantal werknemers cwerknc 01/01/1999 - 31/12/2004
Aard van de arbeidsovereenkomst NATCONTR 01/01/2014 - 31/12/2016
Aard van het letsel Arabe 01/01/1999 - 31/12/2004
Aard van het letsel NATLES06 01/01/2006 - 31/12/2012
Aard van het letsel NATLES06 01/01/2014 - 31/12/2016
Aard van het letsel NATLES06 01/01/2013 - 31/12/2016
Aard van het letsel NATLES 01/01/2005 - 31/12/2012
Aard van het letsel NATLES 01/01/2013 - 31/12/2016
Abnormale gebeurtenis DEVIATION 01/01/2013 - 31/12/2016
Abnormale gebeurtenis DEVIATION 01/01/2014 - 31/12/2016
Abnormale gebeurtenis DEVIATION 01/01/2005 - 31/12/2012
Activiteit van de onderneming nacent4 01/01/1999 - 31/12/2004
Adres (postcode) van de organisatie CPOSTETABL 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres (postcode) werkgever CPOSTEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres organisatie CPAYSETABL 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres werkgever CPAYSEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Afkomstig van medex INDMEDIT 01/01/2014 - 31/12/2016
Anciënniteit van het slachtoffer Cancc 01/01/1999 - 31/12/2004
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2005 - 31/12/2012
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2014 - 31/12/2016
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2013 - 31/12/2016
Andere terugbetalingen MKOSTEND_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Basisbedrag voor de berekening van de hulp van derden Mont_de_base_calc_aide_tiers 01/01/2013 - 31/12/2016
Basisbedrag voor de hulp van derden Montant_aide_de_tiers 01/01/2013 - 31/12/2016
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_ip 01/01/2012 - 31/12/2016
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base 01/01/2013 - 31/12/2016
Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_IT 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag betaald voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid MONTITP 01/01/2005 - 31/12/2016
Bedrag betaald voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid MONTITT 01/01/2005 - 31/12/2016
Bedrag blijvende arbeidsongeschiktheid Montant_ip 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag rente Montant_rente 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de begrafeniskosten Montant_frais_funeraires 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itp 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de gerechtelijke kosten en expertisekosten Montant_frais_judiciaires 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de interesten en boetes Montant_frais_interet_et_amende 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de medische kosten Montant_frais_medicaux 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de prothesekosten Montant_frais_prothese 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de teruggewonnen technische lasten Montant_charges_techn_recup 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de verplaatsingskosten Montant_frais_de_deplacement 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itt 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van het loonverlies Montant_perte_salariale 01/01/2013 - 31/12/2016
Begin van de periode van ongeschiktheid DDEBUT 01/01/2005 - 31/12/2012
Begin van de periode van ongeschiktheid DDEBUT 01/01/2013 - 31/12/2016
Begin van de periode van ongeschiktheid DDEBUT 01/01/2014 - 31/12/2016
Begin van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Debut_periode 01/01/2013 - 31/12/2016
Begindatum regeling DBRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Begindatum regeling DBRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Begindatum van de herzieningstermijn Date_debut_delai_revision 01/01/2013 - 31/12/2016
Begindatum van het recht Date_debut_droi 01/01/2013 - 31/12/2016
Begrafeniskosten MONTFRFUN 01/01/2005 - 31/12/2016
Beroepscategorie van het slachtoffer CATPROFVICT 01/01/2013 - 31/12/2016
Beroepscategorie van het slachtoffer Bercat 01/01/1999 - 31/12/2004
Beroepscategorie van het slachtoffer CATPROFVICT 01/01/2005 - 31/12/2012
Beroepscategorie van het slachtoffer CATPROFVICT 01/01/2014 - 31/12/2016
Betrokken jaar CANNEEPM 01/01/2005 - 31/12/2016
Code aard vergoeding RCDNATIN 01/01/2014 - 31/12/2016
Code aard vergoeding CTYRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Code aard vergoeding CTYRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Code contractduur CDURCONTR 01/01/2014 - 31/12/2016
Code dodelijk ongeval CMORT 01/01/2014 - 31/12/2016
Code duur uitoefening beroep in de onderneming CEXPERENTR 01/01/2014 - 31/12/2016
Code isco 2008 CITP08 01/01/2014 - 31/12/2016
Code jaar van uitbetaling Code_annee_paiement 01/01/2013 - 31/12/2016
Code niveau van beheer CNIVGEST 01/01/2005 - 31/12/2016
Code plaats van het ongeval CLIEUACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Code prothese CPROTH 01/01/2014 - 31/12/2016
Code prothese CPROTH 01/01/2014 - 31/12/2016
Code prothese CPROTH 01/01/2014 - 31/12/2016
Code sociale zekerheid W67_CDSOCSEC 01/01/2014 - 31/12/2016
Code van het percentage van blijvende ongeschiktheid CTAUXIPRES 01/01/2013 - 31/12/2016
Code van het percentage van blijvende ongeschiktheid CTAUXIPRES 01/01/2005 - 31/12/2012
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid CJITPREV 01/01/2013 - 31/12/2016
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid CJITPREV 01/01/2005 - 31/12/2012
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid CJITPREV 01/01/2014 - 31/12/2016
Code voor de hulp van derden. CTAUXATRES 01/01/2013 - 31/12/2016
Code voor de hulp van derden. CTAUXATRES 01/01/2005 - 31/12/2012
Consolidatiedatum Date_consolidation 01/01/2013 - 31/12/2016
Correctie CCOR 01/01/2014 - 31/12/2016
Correctie CCOR 01/01/2014 - 31/12/2016
Dag van de week Joursem 01/01/1999 - 31/12/2004
Dag van de week DATONGDAY 01/01/2005 - 31/12/2012
Dag van de week DATONGDAY 01/01/2013 - 31/12/2016
Dagen gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid DUREEITP 01/01/2005 - 31/12/2016
Dagen volledige tijdelijke ongeschiktheid DUREEITT 01/01/2005 - 31/12/2016
Daguitkering MJOURPARD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Daguitkering MJOURTOTD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Datum beslissing RDDECIS 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum consolidatie DCONSOL 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum consolidatie DCONSOL 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum creatie DCREAT 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum creatie DCREA 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum creatie DCREA 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum creatie DCREA 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum einde regeling DERGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum einde regeling DERGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum goedkeuring DGKRG 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum goedkeuring DGKRG 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum indiensttreding van de werknemer DENTRSERV 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum ongeval DATONGD 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum ongeval DATONGD 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum ontvankelijkheid DDRECEV 01/01/2013 - 31/12/2016
Datum ontvankelijkheid DDRECEV 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum ontvankelijkheid DDRECEV 01/01/2005 - 31/12/2012
Datum van beëindiging diensten W67_ACVASERVENDDT 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van de beslissing tot ontvankelijkheid Date_decision 01/01/2013 - 31/12/2016
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2005 - 31/12/2012
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van het ongeval Datong 01/01/1999 - 31/12/2004
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2013 - 31/12/2016
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van ontvangst van de aangifte DRECEPASS 01/01/2013 - 31/12/2016
Datum van ontvangst van de aangifte DRECEPASS 01/01/2005 - 31/12/2012
Datum van ontvangst van de aangifte DRECEPASS 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van ontvangst van de aangifte door de verzekeraar Datdec 01/01/1999 - 31/12/2004
Datum van overlijden DDECES 01/01/2005 - 31/12/2012
Datum van overlijden DDECES 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van overlijden DDECES 01/01/2013 - 31/12/2016
Datum vonnis RDSIGN 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Definitief percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip_definitif 01/01/2013 - 31/12/2016
Dimona NRDIMONA 01/01/2013 - 31/12/2016
Dimona NRDIMONA 01/01/2005 - 31/12/2012
Dodelijk ongeval MORTEL 01/01/2014 - 31/12/2016
Dodelijk ongeval MORTEL 01/01/2013 - 31/12/2016
Dodelijk ongeval MORTEL 01/01/2005 - 31/12/2012
Dodelijk ongeval of niet CMORT 01/01/1999 - 31/12/2004
Dossiernummer NRACC 01/01/1999 - 31/12/2004
Duur van de gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid TWOPARD 01/01/1999 - 31/12/2004
Duur van de tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itp 01/01/2013 - 31/12/2016
Duur van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itt 01/01/2013 - 31/12/2016
Duur van de volledige tijdelijke ongeschiktheid TWOTOTD 01/01/1999 - 31/12/2004
Einddatum van de herzieningstermijn Date_fin_delai_revision 01/01/2013 - 31/12/2016
Einde van de periode van ongeschiktheid DFIN 01/01/2014 - 31/12/2016
Einde van de periode van ongeschiktheid DFIN 01/01/2005 - 31/12/2012
Einde van de periode van ongeschiktheid DFIN 01/01/2013 - 31/12/2016
Einde van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Fin_periode 01/01/2013 - 31/12/2016
Erkenning van de periode van ongeschiktheid CDRECEV 01/01/2005 - 31/12/2016
Erkenning van de periode van ongeschiktheid CDRECEV 01/01/2014 - 31/12/2016
Erkenning van de periode van ongeschiktheid CDRECEV 01/01/2014 - 31/12/2016
Geboortedatum DNAIS 01/01/2014 - 31/12/2016
Geboortedatum DATNAIS 01/01/2014 - 31/12/2016
Geboortedatum Datnais 01/01/1999 - 31/12/2004
Geslacht SEX 01/01/2014 - 31/12/2016
Geslacht Sex 01/01/1999 - 31/12/2004
Gevolgen van het ongeval CONSEQACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Gevolgen van het ongeval Consequence_accident 01/01/2013 - 31/12/2016
Gevolgen van het ongeval Consequence_accident 01/01/2013 - 31/12/2012
Gewoonlijk beroep PROFHABENT 01/01/2005 - 31/12/2007
Gewoonlijk beroep PROFHABENT 01/01/2013 - 31/12/2016
Gewoonlijk beroep van het slachtoffer CITP 01/01/2013 - 31/12/2016
Gewoonlijk beroep van het slachtoffer IABC 01/01/1999 - 19/01/2000
Gewoonlijk beroep van het slachtoffer CITP 01/01/2005 - 31/12/2012
Gewoonlijk land van tewerkstelling CPAYSOCCN 01/01/2005 - 31/12/2012
Gewoonlijk land van tewerkstelling CPAYSOCCN 01/01/2013 - 31/12/2016
Graad hulp derden PHVD 01/01/2014 - 31/12/2016
Graad hulp derden PHVD 01/01/2014 - 31/12/2016
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2014 - 31/12/2016
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2014 - 31/12/2016
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2014 - 31/12/2016
Hoedanigheid HOED 01/01/2014 - 31/12/2016
Hulp derde persoon CHVD 01/01/2014 - 31/12/2016
Hulp derde persoon CHVD 01/01/2014 - 31/12/2016
Hulp van derden PTHULPND 01/01/1999 - 31/12/2004
Hulp van derden TAUXATRES 01/01/2005 - 31/12/2012
Hulp van derden TAUXATRES 01/01/2013 - 31/12/2016
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde NRBCEUTIL 01/01/2013 - 31/12/2016
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde NRONSSUTIL 01/01/2013 - 31/12/2016
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde. NRONSSUTIL 01/01/2005 - 31/12/2012
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde. NRBCEUTIL 01/01/2005 - 31/12/2012
Identificatie van de werkgever NRBCEEMPL 01/01/2013 - 31/12/2016
Identificatie van de werkgever NRBCEEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatie van de werkgever NRBCEEMPL 01/01/2005 - 31/12/2012
Identificatienummer rijksregister insz 01/01/2013 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2014 - 31/12/2016
In arbeidsongeval (wet 67) in_ao_67 01/01/2014 - 31/12/2016
In arbeidsongeval (wet 71) in_ao_71 01/01/2014 - 31/12/2016
In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 67) in_pao_67 01/01/2014 - 31/12/2016
In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 71) in_pao_71 01/01/2014 - 31/12/2016
In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 67) in_tao_67 01/01/2014 - 31/12/2016
In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 71) in_tao_71 01/01/2014 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsongeval R_Exclus 01/01/2013 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsongeval R_Exclus 01/01/2012 - 31/12/2012
Indicatorveld arbeidsongeval of tijdelijke arbeidsongeschiktheid R_Exclus 01/01/2014 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of permanente arbeidsongeschiktheid R_Exclus_67 01/01/2014 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of permanente arbeidsongeschiktheid R_Exclus_71 01/01/2014 - 31/12/2016
Inschrijvingsnummer in het rijkregister. INSZ 01/01/2013 - 31/12/2016
Instelling van sociale zekerheid van het slachtoffer Csozev 01/01/1999 - 31/12/2004
Intresten en boetes MONTFRINT 01/01/2005 - 31/12/2016
Jaar beschouwd in b2 CDIENSTJ 01/01/1999 - 31/12/2004
Jaar van het ongeval Annee_accident 01/01/2013 - 31/12/2016
Jaar van het ongeval ANNEEACC 01/01/2005 - 31/12/2016
Jaar van het ongeval JAARONG 01/01/1999 - 31/12/2004
Kapitalen voor prothesen MKAPPROD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Kbo potentiële herverzekeraar W67_REINSURENTID 01/01/2014 - 31/12/2016
Klasse aantal werknemers CTAILLEEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Kosten van prothesen MONTFRPROT 01/01/2005 - 31/12/2016
Land CPAYSACC 01/01/2005 - 31/12/2012
Land CPAYSACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Land CPAYSACC 01/01/2013 - 31/12/2016
Landencode CINSRESVICT 01/01/2014 - 31/12/2016
Leeftijd van het slachtoffer CAGEACC 01/01/2005 - 31/12/2012
Leeftijd van het slachtoffer CAGEACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Leeftijd van het slachtoffer CAGEACC 01/01/2013 - 31/12/2016
Leeftijd van het slachtoffer Cageacc 01/01/1999 - 31/12/2004
Loonverlies MDAGAOD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Loonverlies MONTPERTSAL 01/01/2005 - 31/12/2016
Maand van het ongeval DATONGMM 01/01/2005 - 31/12/2012
Maand van het ongeval DATONGMM 01/01/2013 - 31/12/2016
Materiële agens Arabb 01/01/1999 - 31/12/2004
Materiële agens CAGMAT 01/01/2005 - 31/12/2012
Materiële agens CAGMAT 01/01/2014 - 31/12/2016
Materiële agens CAGMAT 01/01/2013 - 31/12/2016
Medische kosten MONTFRMED 01/01/2005 - 31/12/2016
Modaliteit van het letsel CONTOCCBL 01/01/2005 - 31/12/2012
Modaliteit van het letsel CONTOCCBL 01/01/2014 - 31/12/2016
Modaliteit van het letsel CONTOCCBL 01/01/2013 - 31/12/2016
Nace-code NACEPRINCEMPL08 01/01/2014 - 31/12/2016
Nace-code van de lokale site W67_CDNACELOCAL 01/01/2014 - 31/12/2016
Nationaliteit van het slachtoffer CNATV 01/01/2014 - 31/12/2016
Nationaliteit van het slachtoffer Natc 01/01/1999 - 31/12/2004
Nr. verzekeraar NRASSBCSS 01/01/2005 - 31/12/2012
Nr. verzekeraar NRASSBCSS 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer dossier NRDOS 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer dossier NRDOS 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer ongeval NRMAP 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer ongeval NRMAP 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer regeling NRRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer regeling NRRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer van de verzekeringsmaatschappij Nrassc 01/01/1999 - 31/12/2004
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij Nracc 01/01/1999 - 31/12/2004
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2005 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer werkgever bij de socialezekerheidsinstelling Nrsozew 01/01/1999 - 31/12/2004
Onderaannemer SOUSTRAIT 01/01/2005 - 31/12/2012
Onderaannemer SOUSTRAIT 01/01/2013 - 31/12/2016
Ongeschiktheidspercentage PTBWOD 01/01/1999 - 31/12/2004
Ontvankelijkheidscode CDRECEV 01/01/2017 - ∞
Ontvankelijkheidscode CDRECEV 01/01/2017 - ∞
Ontvankelijkheidscode CDRECEV 01/01/2014 - 31/12/2016
Oorzaak van het overlijden CAUSDECES 01/01/2013 - 31/12/2016
Oorzaak van het overlijden CAUSDECES 01/01/2005 - 31/12/2012
Oorzaak van het overlijden CAUSEDECES 01/01/2014 - 31/12/2016
Pauze begin HRPAUSDEB 01/01/2014 - 31/12/2016
Pauze einde HRPAUSFIN 01/01/2014 - 31/12/2016
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid dat voorbehouden wordt Taux_ip_reserve 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage hulp van derden Taux_aide_de_tiers 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage hulp van derden dat voorbehouden wordt Taux_at_reserve 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage van blijvende ongeschiktheid TAUXIPRES 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage van blijvende ongeschiktheid TAUXIPRES 01/01/2005 - 31/12/2012
Percentage van de tijdelijke ongeschiktheid Taux_indemnite 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage van tijdelijke ongeschiktheid TAUXIT 01/01/2005 - 31/12/2016
Percentage van tijdelijke ongeschiktheid TAUXIT 01/01/2014 - 31/12/2016
Plaats van het letsel LOCLES06 01/01/2014 - 31/12/2016
Plaats van het letsel SIEGELES 01/01/2005 - 31/12/2012
Plaats van het letsel LOCLES06 01/01/2006 - 31/12/2012
Plaats van het letsel SIEGELES 01/01/2013 - 31/12/2016
Plaats van het letsel Arabf 01/01/1999 - 31/12/2004
Plaats van het letsel LOCLES06 01/01/2013 - 31/12/2016
Plaats van het ongeval Cweg 01/01/2013 - 31/12/2016
Plaats van het ongeval Cweg 01/01/1999 - 31/12/2004
Plaats van het ongeval CWEG 01/01/2014 - 31/12/2016
Plaats van het ongeval Cweg 01/01/2005 - 31/12/2012
Polisnummer Polis 01/01/1999 - 31/12/2004
Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling Cpwerk 01/01/1999 - 31/12/2004
Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling CPOSTOCCNORM 01/01/2005 - 31/12/2012
Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling CPOSTOCCNORM 01/01/2013 - 31/12/2016
Postcode van de plaats van het ongeval Cpong 01/01/1999 - 31/12/2004
Postcode van de plaats van het ongeval CPOSTACC 01/01/2005 - 31/12/2012
Postcode van de plaats van het ongeval CPOSTACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Postcode van de plaats van het ongeval CPOSTACC 01/01/2013 - 31/12/2016
Prefix rsz Rszpre 01/01/1999 - 31/12/2004
Referentiejaar ANNEEREF 01/01/2005 - 31/12/2016
Refertejaar Anne_ref 01/01/2013 - 31/12/2016
Refertejaar annee_ref 01/01/2013 - 31/12/2016
Refertejaar Annee_ref 01/01/2013 - 31/12/2016
Rente MKAPD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Reserve voor blijvende ongeschiktheid TAUXIPRES 01/01/2005 - 31/12/2012
Reserve voor hulp van derden TAUXATRES 01/01/2005 - 31/12/2016
Rijksregisternummer van het slachtoffer INSZ 01/01/1999 - 31/12/2004
Rijksregisternummer van het slachtoffer INSZ 01/01/2013 - 31/12/2016
Situatie van het dossier Csit 01/01/1999 - 31/12/2004
Socialezekerheidsinstelling van de werkgever Csozew 01/01/1999 - 31/12/2004
Soort beslissing Type_decision 31/12/2013 - 31/12/2016
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval TYPETRAV 01/01/2014 - 31/12/2016
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval TYPETRAV 01/01/2005 - 31/12/2012
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval TYPETRAV 01/01/2013 - 31/12/2016
Stand van zaken van de regeling van het ongeval CREGEL 01/01/1999 - 31/12/2004
Taal dossier DOTAAL 01/01/2014 - 31/12/2016
Taal van het dossier Dotaal 01/01/1999 - 31/12/2004
Tariefcode van het slachtoffer Nacevi 01/01/1999 - 31/12/2004
Tariefcode van het slachtoffer CTARVICT 01/01/2005 - 31/12/2012
Tariefcode van het slachtoffer CTARVICT 01/01/2013 - 31/12/2016
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid NBRJITPREV 01/01/2014 - 31/12/2016
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid NBRJITPREV 01/01/2005 - 31/12/2012
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid NBRJITPREV 01/01/2013 - 31/12/2016
Type beslissing RTYPEDEC 01/01/2014 - 31/12/2016
Type werkplaats TYPEPOSTTRAV 01/01/2014 - 31/12/2016
Uitbetaald brutobedrag Montant_brut 01/01/2013 - 31/12/2016
Uitkering voor derden MONTAIDTIERS 01/01/2005 - 31/12/2016
Uitkering voor derden MOHULPND_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Uitoefening gewoonlijk beroep gewber 01/01/1999 - 31/12/2004
Uur begin van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongeval HRNORDEBACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Uur einde van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongeval HRNORFINACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Uur van het ongeval Uurongd 01/01/1999 - 31/12/2004
Uur van het ongeval HEUREACC 01/01/2013 - 31/12/2016
Uur van het ongeval HEUREACC 01/01/2005 - 31/12/2012
Uur van ongeval HEUREACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Vereenvoudigde of volledige aangifte CDRSSIMPL 01/01/2013 - 31/12/2016
Vereenvoudigde of volledige aangifte CDRSSIMPL 01/01/2005 - 31/12/2012
Verplaatsingskosten MONTFRDEPL 01/01/2005 - 31/12/2016
Verzekeraar NRASSC 01/01/1999 - 31/12/2004
Vestigingsnummer dienst arbeidsongevallen NRUNITET 01/01/2014 - 31/12/2016
Voorgesteld loon SALBASE 01/01/2005 - 31/12/2016
Voorschotten MAVANCED_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Voorziene code van blijvende arbeidsongeschiktheid cbwoc 01/01/1999 - 31/12/2004
Voorziene code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Ctwototc 01/01/1999 - 31/12/2004
Vorm van het ongeval Araba 01/01/1999 - 31/12/2004
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2014 - 31/12/2016
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2013 - 31/12/2016
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2005 - 31/12/2012
Werknemerscode rsz CONSS 01/01/2005 - 31/12/2012
Werknemerscode rsz CONSS 01/01/2013 - 31/12/2016
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016