Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanmaakdatum date_creation 01/01/2017 - ∞
Aantal voltijdse werknemers W67_LOCALFTE 01/01/2017 - ∞
Aard van de arbeidsovereenkomst NATCONTR 01/01/2017 - ∞
Aard van het letsel NATLES 01/01/2017 - ∞
Aard van het letsel NATLES06 01/01/2017 - ∞
Aard van het letsel NATLES06 01/01/2017 - ∞
Aard van het letsel NATLES 01/01/2017 - ∞
Abnormale gebeurtenis DEVIATION 01/01/2017 - ∞
Abnormale gebeurtenis DEVIATION 01/01/2017 - ∞
Adres (postcode) van de organisatie CPOSTETABL 01/01/2017 - ∞
Adres (postcode) werkgever CPOSTEMPL 01/01/2017 - ∞
Adres organisatie CPAYSETABL 01/01/2017 - ∞
Adres werkgever CPAYSEMPL 01/01/2017 - ∞
Afkomstig van medex INDMEDIT 01/01/2017 - ∞
Afkomstig van medex INDMEDIT 01/01/2017 - ∞
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2017 - ∞
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2017 - ∞
Basisbedrag voor de berekening van de hulp van derden Mont_de_base_calc_aide_tiers 01/01/2017 - ∞
Basisbedrag voor de hulp van derden Montant_aide_de_tiers 01/01/2017 - ∞
Basisloon basisloon 01/01/2017 - ∞
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base 01/01/2017 - ∞
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_ip 01/01/2017 - ∞
Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_IT 01/01/2017 - ∞
Bedrag bedrag 01/01/2017 - ∞
Bedrag betaald voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid MONTITP 01/01/2017 - ∞
Bedrag betaald voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid MONTITT 01/01/2017 - ∞
Bedrag blijvende arbeidsongeschiktheid Montant_ip 01/01/2017 - ∞
Bedrag rente Montant_rente 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de begrafeniskosten Montant_frais_funeraires 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itp 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de gerechtelijke kosten en expertisekosten Montant_frais_judiciaires 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de interesten en boetes Montant_frais_interet_et_amende 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de medische kosten Montant_frais_medicaux 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de prothesekosten Montant_frais_prothese 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de subrogatie Bedrag_subrogatie 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de teruggewonnen technische lasten Montant_charges_techn_recup 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de verplaatsingskosten Montant_frais_de_deplacement 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itt 01/01/2017 - ∞
Bedrag van het loonverlies Montant_perte_salariale 01/01/2017 - ∞
Begin van de periode van ongeschiktheid DDEBUT 01/01/2017 - ∞
Begin van de periode van ongeschiktheid DDEBUT 01/01/2017 - ∞
Begin van de periode van ongeschiktheid DDEBUT 01/01/2017 - ∞
Begin van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Debut_periode 01/01/2017 - ∞
Begindatum regeling DBRGL 01/01/2017 - ∞
Begindatum regeling DBRGL 01/01/2017 - ∞
Begindatum van de arbeidsongeschiktheid beg_ongeschiktheid_datum 01/01/2017 - ∞
Begindatum van de herzieningstermijn Date_debut_delai_revision 01/01/2017 - ∞
Begindatum van de periode beg_periode_datum 01/01/2017 - ∞
Begindatum van het recht Date_debut_droi 01/01/2017 - ∞
Begrafeniskosten MONTFRFUN 01/01/2017 - ∞
Beroep beroep_code 01/01/2017 - ∞
Beroepscategorie van het slachtoffer CATPROFVICT 01/01/2017 - ∞
Beroepscategorie van het slachtoffer CATPROFVICT 01/01/2017 - ∞
Betrokken jaar CANNEEPM 01/01/2017 - ∞
Code "indiener" van de aanvraag indiener_code 01/01/2017 - ∞
Code aard van de beslissing aard_beslissing_code 01/01/2017 - ∞
Code aard vergoeding CTYRGL 01/01/2017 - ∞
Code aard vergoeding RCDNATIN 01/01/2017 - ∞
Code aard vergoeding CTYRGL 01/01/2017 - ∞
Code contractduur CDURCONTR 01/01/2017 - ∞
Code contractduur CDURCONTR 01/01/2017 - ∞
Code dodelijk ongeval CMORT 01/01/2017 - ∞
Code duur uitoefening beroep in de onderneming CEXPERENTR 01/01/2017 - ∞
Code isco 2008 CITP08 01/01/2017 - ∞
Code jaar van uitbetaling Code_annee_paiement 01/01/2017 - ∞
Code plaats van het ongeval CLIEUACC 01/01/2017 - ∞
Code prothese CPROTH 01/01/2017 - ∞
Code prothese CPROTH 01/01/2017 - ∞
Code prothese CPROTH 01/01/2017 - ∞
Code sociale zekerheid W67_CDSOCSEC 01/01/2017 - ∞
Code van het percentage van blijvende ongeschiktheid CTAUXIPRES 01/01/2017 - ∞
Code van het percentage van blijvende ongeschiktheid CTAUXIPRES 01/01/2017 - ∞
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid CJITPREV 01/01/2017 - ∞
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid CJITPREV 01/01/2017 - ∞
Code voor de hulp van derden CTAUXATRES 01/01/2017 - ∞
Code voor de hulp van derden. CTAUXATRES 01/01/2017 - ∞
Consolidatiedatum Date_consolidation 01/01/2017 - ∞
Correctie CCOR 01/01/2017 - ∞
Correctie CCOR 01/01/2017 - ∞
Dag van de week DATONGDAY 01/01/2017 - ∞
Dag van de week DATONGDAY 01/01/2017 - ∞
Dagen gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid DUREEITP 01/01/2017 - ∞
Dagen volledige tijdelijke ongeschiktheid DUREEITT 01/01/2017 - ∞
Datum beslissing RDDECIS 01/01/2017 - ∞
Datum consolidatie DCONSOL 01/01/2017 - ∞
Datum consolidatie DCONSOL 01/01/2017 - ∞
Datum creatie DCREA 01/01/2017 - ∞
Datum creatie DCREAT 01/01/2017 - ∞
Datum creatie DCREAT 01/01/2017 - ∞
Datum creatie DCREA 01/01/2017 - ∞
Datum creatie DCREA 01/01/2017 - ∞
Datum einde regeling DERGL 01/01/2017 - ∞
Datum einde regeling DERGL 01/01/2017 - ∞
Datum goedkeuring DGKRG 01/01/2017 - ∞
Datum goedkeuring DGKRG 01/01/2017 - ∞
Datum indiensttreding van de werknemer DENTRSERV 01/01/2017 - ∞
Datum ongeval DATONGD 01/01/2017 - ∞
Datum ongeval DATONGD 01/01/2017 - ∞
Datum ontvankelijkheid DDRECEV 01/01/2017 - ∞
Datum ontvankelijkheid DDRECEV 01/01/2017 - ∞
Datum van beëindiging diensten W67_ACVASERVENDDT 01/01/2017 - ∞
Datum van de aanvraag verzoekschrift_datum 01/01/2017 - ∞
Datum van de beslissing beslissing_datum 01/01/2017 - ∞
Datum van de beslissing tot ontvankelijkheid Date_decision 01/01/2017 - ∞
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2017 - ∞
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2017 - ∞
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2017 - ∞
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2017 - ∞
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2017 - ∞
Datum van ontvangst van de aangifte DRECEPASS 01/01/2017 - ∞
Datum van ontvangst van de aangifte DRECEPASS 01/01/2017 - ∞
Datum van overlijden DDECES 01/01/2017 - ∞
Datum van overlijden DDECES 01/01/2017 - ∞
Datum vonnis RDSIGN 01/01/2017 - ∞
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Definitief percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip_definitif 01/01/2017 - ∞
Dimona NRDIMONA 01/01/2017 - ∞
Dimona-nummer NRDIMONA 01/01/2017 - ∞
Dodelijk ongeval MORTEL 01/01/2017 - ∞
Dodelijk ongeval MORTEL 01/01/2017 - ∞
Dossiernummer Dossiernummer 01/01/2017 - ∞
Duur van de tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itp 01/01/2017 - ∞
Duur van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itt 01/01/2017 - ∞
Einddatum stopzettings_datum 01/01/2017 - ∞
Einddatum van de herzieningstermijn Date_fin_delai_revision 01/01/2017 - ∞
Einddatum van de periode end_periode_datum 01/01/2017 - ∞
Einde van de periode van ongeschiktheid DFIN 01/01/2017 - ∞
Einde van de periode van ongeschiktheid DFIN 01/01/2017 - ∞
Einde van de periode van ongeschiktheid DFIN 01/01/2017 - ∞
Einde van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Fin_periode 01/01/2017 - ∞
Erkenning van de periode van ongeschiktheid CDRECEV 01/01/2017 - ∞
Erkenning van de periode van ongeschiktheid CDRECEV 01/01/2017 - ∞
Geboortedatum DATNAIS 01/01/2017 - ∞
Geboortedatum geboorte_datum 01/01/2017 - ∞
Geboortedatum DNAIS 01/01/2017 - ∞
Geslacht SEX 01/01/2017 - ∞
Geslacht geslacht 01/01/2017 - ∞
Gevolgen van het ongeval CONSEQACC 01/01/2017 - ∞
Gevolgen van het ongeval Consequence_accident 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk beroep PROFHABENT 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk beroep PROFHABENT 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk beroep van het slachtoffer CITP 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk land van tewerkstelling CPAYSOCCN 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk land van tewerkstelling CPAYSOCCN 01/01/2017 - ∞
Graad hulp derden PHVD 01/01/2017 - ∞
Graad hulp derden PHVD 01/01/2017 - ∞
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2017 - ∞
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2017 - ∞
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2017 - ∞
Hoedanigheid HOED 01/01/2017 - ∞
Hoedanigheid HOED 01/01/2017 - ∞
Hulp derde persoon CHVD 01/01/2017 - ∞
Hulp derde persoon CHVD 01/01/2017 - ∞
Hulp van derden TAUXATRES 01/01/2017 - ∞
Hulp van derden TAUXATRES 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde NRONSSUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde NRBCEUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde. NRONSSUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde. NRBCEUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de werkgever NRBCEEMPL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de werkgever NRBCEEMPL 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer rijksregister insz 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
In arbeidsongeval (wet 67) in_ao_67 01/01/2017 - ∞
In arbeidsongeval (wet 71) in_ao_71 01/01/2017 - ∞
In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 67) in_pao_67 01/01/2017 - ∞
In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 71) in_pao_71 01/01/2017 - ∞
In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 67) in_tao_67 01/01/2017 - ∞
In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 71) in_tao_71 01/01/2017 - ∞
Indexering van de vergoeding Index_uitkering 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsongeval R_Exclus 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsongeval R_Exclus 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of permanente arbeidsongeschiktheid R_Exclus_67 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of permanente arbeidsongeschiktheid R_Exclus_71 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld beroepsziekte R_Exclus 01/01/2017 - ∞
Inschrijvingsnummer in het rijkregister. INSZ 01/01/2017 - ∞
Intresten en boetes MONTFRINT 01/01/2017 - ∞
Jaar van het ongeval Annee_accident 01/01/2017 - ∞
Jaar van het ongeval ANNEEACC 01/01/2017 - ∞
Kbo potentiële herverzekeraar W67_REINSURENTID 01/01/2017 - ∞
Klasse aantal werknemers CTAILLEEMPL 01/01/2017 - ∞
Kosten van prothesen MONTFRPROT 01/01/2017 - ∞
Land CPAYSACC 01/01/2017 - ∞
Land CPAYSACC 01/01/2017 - ∞
Landencode CINSRESVICT 01/01/2017 - ∞
Leeftijd van het slachtoffer CAGEACC 01/01/2017 - ∞
Leeftijd van het slachtoffer CAGEACC 01/01/2017 - ∞
Loonverlies MONTPERTSAL 01/01/2017 - ∞
Maand van het ongeval DATONGMM 01/01/2017 - ∞
Maand van het ongeval DATONGMM 01/01/2017 - ∞
Materiële agens CAGMAT 01/01/2017 - ∞
Materiële agens CAGMAT 01/01/2017 - ∞
Medische kosten MONTFRMED 01/01/2017 - ∞
Modaliteit van het letsel CONTOCCBL 01/01/2017 - ∞
Modaliteit van het letsel CONTOCCBL 01/01/2017 - ∞
Nace-code NACEPRINCEMPL08 01/01/2017 - ∞
Nace-code van de lokale site W67_CDNACELOCAL 01/01/2017 - ∞
Nationaliteit van het slachtoffer CNATV 01/01/2017 - ∞
Nr. verzekeraar NRASSBCSS 01/01/2017 - ∞
Nr. verzekeraar NRASSBCSS 01/01/2017 - ∞
Nummer dossier NRDOS 01/01/2017 - ∞
Nummer dossier NRDOS 01/01/2017 - ∞
Nummer ongeval NRMAP 01/01/2017 - ∞
Nummer ongeval NRMAP 01/01/2017 - ∞
Nummer ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer regeling NRRGL 01/01/2017 - ∞
Nummer regeling NRRGL 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2017 - ∞
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2017 - ∞
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2017 - ∞
Onderaannemer SOUSTRAIT 01/01/2017 - ∞
Onderaannemer SOUSTRAIT 01/01/2017 - ∞
Ongeschiktheidspercentage percentage_c 01/01/2017 - ∞
Oorzaak van het overlijden CAUSDECES 01/01/2017 - ∞
Oorzaak van het overlijden CAUSEDECES 01/01/2017 - ∞
Overlijdensdatum overlijden_datum 01/01/2017 - ∞
Pathologie pathologie_code 01/01/2017 - ∞
Pauze begin HRPAUSDEB 01/01/2017 - ∞
Pauze einde HRPAUSFIN 01/01/2017 - ∞
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip 01/01/2017 - ∞
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid dat voorbehouden wordt Taux_ip_reserve 01/01/2017 - ∞
Percentage hulp van derden Taux_aide_de_tiers 01/01/2017 - ∞
Percentage hulp van derden dat voorbehouden wordt Taux_at_reserve 01/01/2017 - ∞
Percentage van blijvende ongeschiktheid TAUXIPRES 01/01/2017 - ∞
Percentage van blijvende ongeschiktheid TAUXIPRES 01/01/2017 - ∞
Percentage van de tijdelijke ongeschiktheid Taux_indemnite 01/01/2017 - ∞
Percentage van tijdelijke ongeschiktheid TAUXIT 01/01/2017 - ∞
Percentage van tijdelijke ongeschiktheid TAUXIT 01/01/2017 - ∞
Percentage van tijdelijke ongeschiktheid TAUXIT 01/01/2017 - ∞
Periodiciteit Soort_periode 01/01/2017 - ∞
Plaats van het letsel SIEGELES 01/01/2017 - ∞
Plaats van het letsel LOCLES06 01/01/2017 - ∞
Plaats van het letsel LOCLES06 01/01/2017 - ∞
Plaats van het letsel SIEGELES 01/01/2017 - ∞
Plaats van het ongeval CWEG 01/01/2017 - ∞
Plaats van het ongeval Cweg 01/01/2017 - ∞
Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling CPOSTOCCNORM 01/01/2017 - ∞
Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling CPOSTOCCNORM 01/01/2017 - ∞
Postcode van de plaats van het ongeval CPOSTACC 01/01/2017 - ∞
Referentiejaar ANNEEREF 01/01/2017 - ∞
Refertejaar Annee_ref 01/01/2017 - ∞
Refertejaar annee_ref 01/01/2017 - ∞
Refertejaar Anne_ref 01/01/2017 - ∞
Reserve voor hulp van derden TAUXATRES 01/01/2017 - ∞
Rijksregisternummer van het slachtoffer INSZ 01/01/2017 - ∞
Situatie van het dossier CSIT 01/01/2017 - ∞
Soort beslissing Type_decision 01/01/2017 - ∞
Soort uitkering Soort_uitkering 01/01/2017 - ∞
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval TYPETRAV 01/01/2017 - ∞
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval TYPETRAV 01/01/2017 - ∞
Stelsel mijnwerkers Stelsel 01/01/2017 - ∞
Taal dossier DOTAAL 01/01/2017 - ∞
Tariefcode van het slachtoffer CTARVICT 01/01/2017 - ∞
Tariefcode van het slachtoffer CTARVICT 01/01/2017 - ∞
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid NBRJITPREV 01/01/2017 - ∞
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid NBRJITPREV 01/01/2017 - ∞
Type beslissing RTYPEDEC 01/01/2017 - ∞
Uitbetaald brutobedrag Montant_brut 01/01/2017 - ∞
Uitkering voor derden MONTAIDTIERS 01/01/2017 - ∞
Uur begin van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongeval HRNORDEBACC 01/01/2017 - ∞
Uur einde van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongeval HRNORDEBACC 01/01/2017 - ∞
Uur van het ongeval HEUREACC 01/01/2017 - ∞
Uur van ongeval HEUREACC 01/01/2017 - ∞
Vereenvoudigde of volledige aangifte CDRSSIMPL 01/01/2017 - ∞
Vereenvoudigde of volledige aangifte CDRSSIMPL 01/01/2017 - ∞
Verplaatsingskosten MONTFRDEPL 01/01/2017 - ∞
Vestigingsnummer dienst arbeidsongevallen NRUNITET 01/01/2017 - ∞
Volgnummer van de ziekte Rang 01/01/2017 - ∞
Voorgesteld loon SALBASE 01/01/2017 - ∞
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2017 - ∞
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2017 - ∞
Werkgever werkgever_code 01/01/2017 - ∞
Werknemerscode rsz CONSS 01/01/2017 - ∞
Werknemerscode rsz CONSS 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Ziektecode code_ziekte 01/01/2020 - ∞