Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal werknemers cwerknc 01/01/1999 - 31/12/2004
Aard van het letsel Arabe 01/01/1999 - 31/12/2004
Activiteit van de onderneming nacent4 01/01/1999 - 31/12/2004
Anciënniteit van het slachtoffer Cancc 01/01/1999 - 31/12/2004
Beroepscategorie van het slachtoffer Bercat 01/01/1999 - 31/12/2004
Dag van de week Joursem 01/01/1999 - 31/12/2004
Datum van het ongeval Datong 01/01/1999 - 31/12/2004
Datum van ontvangst van de aangifte door de verzekeraar Datdec 01/01/1999 - 31/12/2004
Geboortedatum Datnais 01/01/1999 - 31/12/2004
Geslacht Sex 01/01/1999 - 31/12/2004
Gewoonlijk beroep van het slachtoffer IABC 01/01/1999 - 19/01/2000
Instelling van sociale zekerheid van het slachtoffer Csozev 01/01/1999 - 31/12/2004
Leeftijd van het slachtoffer Cageacc 01/01/1999 - 31/12/2004
Materiële agens Arabb 01/01/1999 - 31/12/2004
Nationaliteit van het slachtoffer Natc 01/01/1999 - 31/12/2004
Nummer van de verzekeringsmaatschappij Nrassc 01/01/1999 - 31/12/2004
Nummer van het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij Nracc 01/01/1999 - 31/12/2004
Nummer werkgever bij de socialezekerheidsinstelling Nrsozew 01/01/1999 - 31/12/2004
Plaats van het letsel Arabf 01/01/1999 - 31/12/2004
Plaats van het ongeval Cweg 01/01/1999 - 31/12/2004
Polisnummer Polis 01/01/1999 - 31/12/2004
Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling Cpwerk 01/01/1999 - 31/12/2004
Postcode van de plaats van het ongeval Cpong 01/01/1999 - 31/12/2004
Prefix rsz Rszpre 01/01/1999 - 31/12/2004
Rijksregisternummer van het slachtoffer INSZ 01/01/1999 - 31/12/2004
Socialezekerheidsinstelling van de werkgever Csozew 01/01/1999 - 31/12/2004
Taal van het dossier Dotaal 01/01/1999 - 31/12/2004
Tariefcode van het slachtoffer Nacevi 01/01/1999 - 31/12/2004
Uitoefening gewoonlijk beroep gewber 01/01/1999 - 31/12/2004
Uur van het ongeval Uurongd 01/01/1999 - 31/12/2004
Voorziene code van blijvende arbeidsongeschiktheid cbwoc 01/01/1999 - 31/12/2004
Voorziene code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Ctwototc 01/01/1999 - 31/12/2004
Vorm van het ongeval Araba 01/01/1999 - 31/12/2004