Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal bezoldigde dagen in afwezigheid AFRemAbsDays_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal dagen in dienst AFDaysInService_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal dagen onbezoldigde afwezigheid AFNonRemAbsDays_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal dagen student StNDays 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gelijkgestelde dagen in dienst AFSimilarDays_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal gelijkgestelde uren in dienst AFSimilarHours_onss100 01/01/2012 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde dagen 1-2-301 Days_pc1 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde dagen 10-11-13 Days_pc10 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde dagen 21-22-24-25 Days_pc21 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde dagen 23 Days_pc23 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde dagen 30 Days_pc30 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde dagen 50-51-52 Days_pc50 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde dagen 60-61 Days_pc60 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde dagen 70-74 Days_pc70 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde uren 1-2-301 Hrs_pc1 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde uren 10-11-13 Hrs_pc10 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde uren 21-22-24-25 Hrs_pc21 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde uren 23 Hrs_pc23 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde uren 30 Hrs_pc30 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde uren 50-51-52 Hrs_pc50 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde uren 60-61 Hrs_pc60 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal gepresteerde uren 70-74 Hrs_pc70 01/01/2005 - 31/12/2016
Aantal normaal bezoldigde dagen in dienst AFPaidDays_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal normaal bezoldigde uren AFPaidHours_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal overige dagen in dienst AFOtherDays_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal overige uren in dienst AFOtherHours_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal uren onbezoldigde afwezigheid AFNonRemAbsHours_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal vakantiedagen in dienst AFHolidayDays_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal vakantieuren in dienst AFHolidayHours_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal voltijdsequivalenten onbezoldigde afwezigheid AFNonRemAbsFTE_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Aantal weekdagen AFDays5Trim 01/04/2012 - 31/12/2016
Aard van de werkgever Pouorg 01/01/2005 - 31/12/2016
Attractiviteitspremie Rem917 01/01/2009 - 31/12/2016
Basisloon Rembase 01/01/2005 - 31/12/2016
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2005 - 31/12/2016
Belangrijkste tewerkstellingslijn bij dezelfde werkgever Pp_rrnmc 01/04/2012 - 31/12/2016
Belangrijkste tewerkstellingslijn bij dezelfde werkgever Pp_rrnmc 01/01/2005 - 31/03/2012
Bevordering van de werkgelegenheid Promo 01/01/2005 - 31/12/2016
Bezoldiging bij volledige afwezigheid AFRemAbsPay_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Bijdrage 2p COT_2P 01/10/2010 - 31/12/2016
Bijdrage 671 Cot_671 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage 672 Cot_672 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage ar Cot_AR 01/01/2015 - 31/12/2016
Bijdrage ch Cot_CH 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage ch ds COT_CH_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Bijdrage dpv COT_DPV 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage dpv2 COT_DPV2 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage fmp Cot_FMP 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage p ds COT_P_DS 01/07/2009 - 31/12/2016
Bijdrage pb COT_PB 01/07/2010 - 31/12/2016
Bijdrage spc Cot_SPC 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage sz ds COT_SZ_DS 01/07/2009 - 31/12/2016
Bijdrage werknemer-student StctrAmt 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage_307 Cot_307 01/01/2015 - 31/12/2016
Bijdrage_308 Cot_308 01/01/2015 - 31/12/2016
Bijdrage_864 Cot_864 01/01/2014 - 31/12/2016
Bijdrage_865 Cot_865 01/01/2014 - 31/12/2016
Bijdrageplichtige loonmassa Salcot 01/01/2005 - 31/12/2016
Code bijzondere bezoldigingswijze Remmth 01/01/2005 - 31/12/2016
Code tienden/twaalfden Tt 01/01/2005 - 31/12/2016
Competentieontwikkelingstoelage Rem976 01/01/2009 - 31/12/2016
Dagloon Saljrs 01/01/2005 - 31/12/2016
Datum vaste benoeming DefinitiveNominationDate 01/01/2015 - 31/12/2016
Dimensie Codimp 01/01/2005 - 31/12/2016
Functies Function 01/01/2005 - 31/03/2007
Gedetacheerd personeelslid POSTED 01/04/2009 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
Geslacht Sextra 01/01/2005 - 31/12/2016
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2005 - 31/12/2016
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/2005 - 31/03/2012
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/04/2012 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/2005 - 31/03/2012
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/04/2012 - 31/12/2016
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/2005 - 31/12/2016
Klassen deeltijds Aplcatept 01/01/2005 - 31/12/2016
Leeftijd Age 01/01/2005 - 31/12/2016
Leeftijd Age 01/01/2005 - 31/12/2016
Localunit LocalUnit 01/01/2014 - 31/12/2016
Loon student StremAmt 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa 2p LMS_2P 01/04/2012 - 31/12/2016
Loonmassa 671 LMS_671 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa 672 LMS_672 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa ar LMS_AR 01/01/2015 - 31/12/2016
Loonmassa ch LMS_CH 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa ch ds LMS_CH_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa dpv LMS_DPV 01/01/2005 - 31/03/2016
Loonmassa dpv2 LMS_DPV2 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa fmp LMS_FMP 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa ix LMS_IX 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa p ds LMS_P_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa pb LMS_PB 01/07/2010 - 31/12/2016
Loonmassa sz ds LMS_SZ_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa_307 LMS_307 01/01/2015 - 31/12/2016
Loonmassa_308 LMS_308 01/01/2015 - 31/12/2016
Loonmassa_864 LMS_864 01/01/2014 - 31/12/2016
Loonmassa_865 LMS_865 01/01/2014 - 31/12/2016
Maatregelen reorganisatie arbeid Reorganisationmeasure_onss 01/04/2012 - 31/12/2016
Maatregelen voor reorganisatie van de arbeidstijd AFReorganisationmeasure_onss 01/04/2012 - 31/12/2016
Nace-code NaceOcc 01/01/2005 - 31/12/2007
Naceadmlocalunit NaceAdmLocalUnit 01/10/2014 - 31/12/2016
Nis-code werkgever Insemp 01/01/2005 - 31/12/2016
Notie grensarbeid Notfro 01/01/2005 - 31/12/2016
Patronale bijdragen Cotpat 01/01/2005 - 31/12/2016
Patronale bijdragevermindering Mntdedocc 01/01/2005 - 31/12/2016
Patronale bijdrageverminderingen Mntdedpat 01/01/2005 - 31/12/2016
Percentage deeltijds Apltauxpt 01/01/2005 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdragen Cotper 01/01/2005 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrageverminderingen Mntdedper 01/01/2005 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrageverminderingen Mntdedwr 01/01/2005 - 31/12/2016
Premies Primes 01/01/2005 - 31/12/2016
Prestatietype T_prest 01/01/2005 - 31/12/2016
Reden uitsluiting van de werknemerslijn AFExclusionWr_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Reden uitsluiting van tewerkstelling AFExclusionOcc_onss100 01/04/2012 - 31/12/2016
Referte aantal dagen Days_671 01/01/2005 - 31/12/2016
Referte aantal dagen Days_672 01/01/2005 - 31/12/2016
Regime Regime 01/01/2005 - 31/12/2016
Regio doelgroepvermindering TfRegionalizationCodeDed 01/07/2014 - 31/12/2016
Regionalisatiecode Codreg 01/01/2005 - 31/12/2016
Relatie met sociaal secretariaat Hoedanigheid 01/01/2005 - 31/12/2016
Reorganisatie arbeidstijd Reorg 01/01/2005 - 31/12/2016
Rszppo-aansluitingsnummer Matric 01/01/2005 - 31/12/2016
Sociale maribel Maribel 01/01/2005 - 31/12/2016
Statuut Status 01/01/2005 - 31/12/2016
Type arbeidsovereenkomst TypeContract 01/01/2005 - 31/12/2016
Type leerling Appr 01/01/2005 - 31/12/2016
Type prestatie AFServiceTypeOcc_onss 01/01/2012 - 31/12/2016
Uren maatman Refmeanworkinghours 01/01/2005 - 31/12/2016
Uren volgens contract Meanworkinghours 01/01/2005 - 31/12/2016
Vakantiegeld bij uitdiensttreding psv1 01/10/2010 - 31/12/2016
Vakantiegeld vorige tewerkstelling psv2 01/10/2010 - 31/12/2016
Verantwoording van de dagen Days_just 01/01/2005 - 31/12/2016
Verbrekingsvergoeding Preavi 01/01/2005 - 31/12/2016
Volgnummer tewerkstellingslijn per job OccupationSequenceNbr 01/01/2005 - 31/12/2016
Voltijds equivalent andere dagen Eqtpsp_other 01/01/2005 - 31/12/2016
Voltijds equivalent betaalde dagen Eqtpsp_paid 01/01/2005 - 31/12/2016
Voltijds equivalent gelijkgestelde dagen Eqtpsp_similar 01/01/2005 - 31/12/2016
Voltijds equivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/2005 - 31/12/2016
Werkgeverscategorie Cattra 01/01/2005 - 31/12/2016
Werknemerskengetal Codtra 01/01/2005 - 31/12/2016
Werknemersklasse Clatraapl 01/01/2005 - 31/12/2016
Werknemersklasse ClatraOnss 01/01/2005 - 31/12/2016
Werknemersklasse speciaal Clatr2apl 01/01/2005 - 31/12/2016
Werknemersklasse speciaal Clatr2Onss 01/01/2005 - 31/12/2016
Woonplaats Instra 01/01/2005 - 31/12/2016
Ziekte Illness 01/01/2005 - 31/12/2016