Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal Aantal 01/01/1998 - ∞
Geboortedatum D_geboor 01/01/1998 - ∞
Geslacht Geslacht 01/01/1998 - ∞
Geslacht van de referentiepersoon Gesl_ref 01/01/1998 - ∞
Identificatienummer INSZ-REF 01/01/1998 - ∞
Identificatienummer INSZ 01/01/1998 - ∞
Lipro-positie LIPRO 01/01/1998 - ∞
Nationaliteit Natio 01/01/1998 - ∞
Register Register 01/01/2011 - ∞
Subregister Subregister 01/01/2011 - ∞
Type huishouden Type_huishouden 01/01/1998 - ∞
Verwantschapsrelatie met de referentiepersoon Relatie 01/01/1998 - ∞
Woonplaats gemeente Codnis 01/01/1998 - ∞
Woonplaats statistische sector Stat_sec 01/01/1998 - 31/12/2008
Woonplaats statistische sector Stat_sec 01/01/2009 - ∞