Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Begindatum van betaling BEG_BET 01/07/2014 - ∞
Bureau Bureau 01/07/2014 - ∞
Dossiernummer Dossier 01/07/2014 - ∞
Einddatum van betaling EIND_BET 01/07/2014 - ∞
Hoedanigheid van persoon Hoed 01/07/2014 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/07/2014 - ∞
Kinderbijslagfonds Kbf 01/07/2014 - ∞