Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanmaakdatum date_creation 01/01/2017 - ∞
Aanmaakdatum date_creation 01/01/2013 - 31/12/2016
Afkomstig van medex INDMEDIT 01/01/2014 - 31/12/2016
Afkomstig van medex INDMEDIT 01/01/2017 - ∞
Afkomstig van medex INDMEDIT 01/01/2017 - ∞
Basisbedrag voor de berekening van de hulp van derden Mont_de_base_calc_aide_tiers 01/01/2017 - ∞
Basisbedrag voor de berekening van de hulp van derden Mont_de_base_calc_aide_tiers 01/01/2013 - 31/12/2016
Basisbedrag voor de hulp van derden Montant_aide_de_tiers 01/01/2017 - ∞
Basisbedrag voor de hulp van derden Montant_aide_de_tiers 01/01/2013 - 31/12/2016
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base 01/01/2017 - ∞
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_ip 01/01/2017 - ∞
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base 01/01/2013 - 31/12/2016
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_ip 01/01/2012 - 31/12/2016
Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_IT 01/01/2013 - 31/12/2016
Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_IT 01/01/2017 - ∞
Bedrag blijvende arbeidsongeschiktheid Montant_ip 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag blijvende arbeidsongeschiktheid Montant_ip 01/01/2017 - ∞
Bedrag rente Montant_rente 01/01/2017 - ∞
Bedrag rente Montant_rente 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de begrafeniskosten Montant_frais_funeraires 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de begrafeniskosten Montant_frais_funeraires 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itp 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itp 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de gerechtelijke kosten en expertisekosten Montant_frais_judiciaires 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de gerechtelijke kosten en expertisekosten Montant_frais_judiciaires 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de interesten en boetes Montant_frais_interet_et_amende 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de interesten en boetes Montant_frais_interet_et_amende 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de medische kosten Montant_frais_medicaux 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de medische kosten Montant_frais_medicaux 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de prothesekosten Montant_frais_prothese 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de prothesekosten Montant_frais_prothese 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de teruggewonnen technische lasten Montant_charges_techn_recup 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de teruggewonnen technische lasten Montant_charges_techn_recup 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de verplaatsingskosten Montant_frais_de_deplacement 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de verplaatsingskosten Montant_frais_de_deplacement 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itt 01/01/2013 - 31/12/2016
Bedrag van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itt 01/01/2017 - ∞
Bedrag van het loonverlies Montant_perte_salariale 01/01/2017 - ∞
Bedrag van het loonverlies Montant_perte_salariale 01/01/2013 - 31/12/2016
Begin van de periode van ongeschiktheid DDEBUT 01/01/2017 - ∞
Begin van de periode van ongeschiktheid DDEBUT 01/01/2014 - 31/12/2016
Begin van de periode van ongeschiktheid DDEBUT 01/01/2017 - ∞
Begin van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Debut_periode 01/01/2013 - 31/12/2016
Begin van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Debut_periode 01/01/2017 - ∞
Begindatum regeling DBRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Begindatum regeling DBRGL 01/01/2017 - ∞
Begindatum regeling DBRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Begindatum regeling DBRGL 01/01/2017 - ∞
Begindatum van de herzieningstermijn Date_debut_delai_revision 01/01/2013 - 31/12/2016
Begindatum van de herzieningstermijn Date_debut_delai_revision 01/01/2017 - ∞
Begindatum van het recht Date_debut_droi 01/01/2013 - 31/12/2016
Begindatum van het recht Date_debut_droi 01/01/2017 - ∞
Code aard vergoeding RCDNATIN 01/01/2017 - ∞
Code aard vergoeding CTYRGL 01/01/2017 - ∞
Code aard vergoeding RCDNATIN 01/01/2014 - 31/12/2016
Code aard vergoeding CTYRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Code aard vergoeding CTYRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Code aard vergoeding CTYRGL 01/01/2017 - ∞
Code dodelijk ongeval CMORT 01/01/2014 - 31/12/2016
Code dodelijk ongeval CMORT 01/01/2017 - ∞
Code isco 2008 CITP08 01/01/2017 - ∞
Code isco 2008 CITP08 01/01/2014 - 31/12/2016
Code jaar van uitbetaling Code_annee_paiement 01/01/2013 - 31/12/2016
Code jaar van uitbetaling Code_annee_paiement 01/01/2017 - ∞
Code prothese CPROTH 01/01/2014 - 31/12/2016
Code prothese CPROTH 01/01/2014 - 31/12/2016
Code prothese CPROTH 01/01/2017 - ∞
Code prothese CPROTH 01/01/2017 - ∞
Code prothese CPROTH 01/01/2014 - 31/12/2016
Code prothese CPROTH 01/01/2017 - ∞
Consolidatiedatum Date_consolidation 01/01/2017 - ∞
Consolidatiedatum Date_consolidation 01/01/2013 - 31/12/2016
Correctie CCOR 01/01/2017 - ∞
Correctie CCOR 01/01/2017 - ∞
Correctie CCOR 01/01/2014 - 31/12/2016
Correctie CCOR 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum beslissing RDDECIS 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum beslissing RDDECIS 01/01/2017 - ∞
Datum consolidatie DCONSOL 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum consolidatie DCONSOL 01/01/2017 - ∞
Datum consolidatie DCONSOL 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum consolidatie DCONSOL 01/01/2017 - ∞
Datum creatie DCREA 01/01/2017 - ∞
Datum creatie DCREA 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum creatie DCREA 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum creatie DCREA 01/01/2017 - ∞
Datum creatie DCREA 01/01/2017 - ∞
Datum creatie DCREA 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum einde regeling DERGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum einde regeling DERGL 01/01/2017 - ∞
Datum einde regeling DERGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum einde regeling DERGL 01/01/2017 - ∞
Datum goedkeuring DGKRG 01/01/2017 - ∞
Datum goedkeuring DGKRG 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum goedkeuring DGKRG 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum goedkeuring DGKRG 01/01/2017 - ∞
Datum ongeval DATONGD 01/01/2017 - ∞
Datum ongeval DATONGD 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum ongeval DATONGD 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum ongeval DATONGD 01/01/2017 - ∞
Datum van beëindiging diensten W67_ACVASERVENDDT 01/01/2017 - ∞
Datum van beëindiging diensten W67_ACVASERVENDDT 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van de beslissing tot ontvankelijkheid Date_decision 01/01/2017 - ∞
Datum van de beslissing tot ontvankelijkheid Date_decision 01/01/2013 - 31/12/2016
Datum vonnis RDSIGN 01/01/2017 - ∞
Datum vonnis RDSIGN 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum wijziging DTWIJZ 01/01/2017 - ∞
Definitief percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip_definitif 01/01/2017 - ∞
Definitief percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip_definitif 01/01/2013 - 31/12/2016
Duur van de tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itp 01/01/2017 - ∞
Duur van de tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itp 01/01/2013 - 31/12/2016
Duur van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itt 01/01/2017 - ∞
Duur van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itt 01/01/2013 - 31/12/2016
Einddatum van de herzieningstermijn Date_fin_delai_revision 01/01/2013 - 31/12/2016
Einddatum van de herzieningstermijn Date_fin_delai_revision 01/01/2017 - ∞
Einde van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Fin_periode 01/01/2017 - ∞
Einde van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Fin_periode 01/01/2013 - 31/12/2016
Gevolgen van het ongeval CONSEQACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Gevolgen van het ongeval Consequence_accident 01/01/2013 - 31/12/2012
Gevolgen van het ongeval CONSEQACC 01/01/2017 - ∞
Gevolgen van het ongeval Consequence_accident 01/01/2013 - 31/12/2016
Gevolgen van het ongeval Consequence_accident 01/01/2017 - ∞
Graad hulp derden PHVD 01/01/2017 - ∞
Graad hulp derden PHVD 01/01/2014 - 31/12/2016
Graad hulp derden PHVD 01/01/2017 - ∞
Graad hulp derden PHVD 01/01/2014 - 31/12/2016
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2014 - 31/12/2016
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2017 - ∞
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2017 - ∞
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2017 - ∞
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2014 - 31/12/2016
Graad ongeschiktheid PTAO 01/01/2014 - 31/12/2016
Hoedanigheid HOED 01/01/2017 - ∞
Hoedanigheid HOED 01/01/2017 - ∞
Hoedanigheid HOED 01/01/2014 - 31/12/2016
Hulp derde persoon CHVD 01/01/2014 - 31/12/2016
Hulp derde persoon CHVD 01/01/2017 - ∞
Hulp derde persoon CHVD 01/01/2017 - ∞
Hulp derde persoon CHVD 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer rijksregister insz 01/01/2013 - 31/12/2016
Identificatienummer rijksregister insz 01/01/2017 - ∞
In arbeidsongeval (wet 67) in_ao_67 01/01/2017 - ∞
In arbeidsongeval (wet 67) in_ao_67 01/01/2014 - 31/12/2016
In arbeidsongeval (wet 71) in_ao_71 01/01/2014 - 31/12/2016
In arbeidsongeval (wet 71) in_ao_71 01/01/2017 - ∞
In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 67) in_pao_67 01/01/2014 - 31/12/2016
In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 67) in_pao_67 01/01/2017 - ∞
In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 71) in_pao_71 01/01/2017 - ∞
In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 71) in_pao_71 01/01/2014 - 31/12/2016
In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 67) in_tao_67 01/01/2017 - ∞
In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 67) in_tao_67 01/01/2014 - 31/12/2016
In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 71) in_tao_71 01/01/2017 - ∞
In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 71) in_tao_71 01/01/2014 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of permanente arbeidsongeschiktheid R_Exclus_71 01/01/2014 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of permanente arbeidsongeschiktheid R_Exclus_71 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of permanente arbeidsongeschiktheid R_Exclus_67 01/01/2014 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of permanente arbeidsongeschiktheid R_Exclus_67 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld beroepsziekte R_Exclus 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld beroepsziekte R_Exclus 01/01/2001 - 31/12/2016
Inschrijvingsnummer in het rijkregister. INSZ 01/01/2013 - 31/12/2016
Inschrijvingsnummer in het rijkregister. INSZ 01/01/2017 - ∞
Jaar van het ongeval Annee_accident 01/01/2013 - 31/12/2016
Jaar van het ongeval Annee_accident 01/01/2017 - ∞
Nummer dossier NRDOS 01/01/2017 - ∞
Nummer dossier NRDOS 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer dossier NRDOS 01/01/2017 - ∞
Nummer dossier NRDOS 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer regeling NRRGL 01/01/2017 - ∞
Nummer regeling NRRGL 01/01/2017 - ∞
Nummer regeling NRRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer regeling NRRGL 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2017 - ∞
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2017 - ∞
Nummer verzekeringsorganisme NRASS 01/01/2014 - 31/12/2016
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip 01/01/2017 - ∞
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid dat voorbehouden wordt Taux_ip_reserve 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid dat voorbehouden wordt Taux_ip_reserve 01/01/2017 - ∞
Percentage hulp van derden Taux_aide_de_tiers 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage hulp van derden Taux_aide_de_tiers 01/01/2017 - ∞
Percentage hulp van derden dat voorbehouden wordt Taux_at_reserve 01/01/2017 - ∞
Percentage hulp van derden dat voorbehouden wordt Taux_at_reserve 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage van de tijdelijke ongeschiktheid Taux_indemnite 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage van de tijdelijke ongeschiktheid Taux_indemnite 01/01/2017 - ∞
Percentage van tijdelijke ongeschiktheid TAUXIT 01/01/2014 - 31/12/2016
Percentage van tijdelijke ongeschiktheid TAUXIT 01/01/2017 - ∞
Percentage van tijdelijke ongeschiktheid TAUXIT 01/01/2017 - ∞
Refertejaar Annee_ref 01/01/2013 - 31/12/2016
Refertejaar annee_ref 01/01/2013 - 31/12/2016
Refertejaar annee_ref 01/01/2017 - ∞
Refertejaar Annee_ref 01/01/2017 - ∞
Refertejaar Anne_ref 01/01/2013 - 31/12/2016
Refertejaar Anne_ref 01/01/2017 - ∞
Soort beslissing Type_decision 31/12/2013 - 31/12/2016
Soort beslissing Type_decision 01/01/2017 - ∞
Type beslissing RTYPEDEC 01/01/2017 - ∞
Type beslissing RTYPEDEC 01/01/2014 - 31/12/2016
Uitbetaald brutobedrag Montant_brut 01/01/2013 - 31/12/2016
Uitbetaald brutobedrag Montant_brut 01/01/2017 - ∞
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2017 - ∞
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2014 - 31/12/2016
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2013 - 31/12/2016
Werknemerscode rsz CONSS 01/01/2005 - 31/12/2012
Werknemerscode rsz CONSS 01/01/2017 - ∞
Werknemerscode rsz CONSS 01/01/2013 - 31/12/2016
Werknemerscode rsz CONSS 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016