Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aard van de periode type_periode 01/01/1956 - ∞
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2017 - ∞
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2022 - 31/03/2023
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2003 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdrage Contributioncalculationbasis 01/01/2006 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdrage Contributioncalculationbasis 01/01/2017 - ∞
Bijdrage 2p COT_2P 01/10/2010 - 31/12/2016
Bijdrage 671 Cot_671 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage 672 Cot_672 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage ar CuCOT_AR 01/04/2009 - 31/03/2014
Bijdrage ar Cot_AR 01/01/2015 - 31/12/2016
Bijdrage begeleiding werklozen Cotach 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage bestemd voor de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen Cotfor 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage ch Cot_CH 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage ch ds COT_CH_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Bijdrage ch hap CuCOT_CH_HAP 01/04/2009 - 31/12/2016
Bijdrage cs CuCot_CS 01/04/2009 - 31/12/2016
Bijdrage dpv CuCot_DPV 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage dpv COT_DPV 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage dpv2 COT_DPV2 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage dpv2 CuCot_DPV2 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage educatief verlof Cotedu 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage fmp Cot_FMP 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage fonds sluiting ondernemingen Cotffe 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage fonds voor bestaanszekerheid Cotfse 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage kinderopvang Cotacc 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage op geaggregeerd dubbel vakantiegeld Mcotdpv 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage p ds COT_P_DS 01/07/2009 - 31/12/2016
Bijdrage pb CuCOT_PB 01/07/2010 - 31/12/2016
Bijdrage pb COT_PB 01/07/2010 - 31/12/2016
Bijdrage px CuCot_PX 01/04/2009 - 01/07/2011
Bijdrage px 2p CuCOT_PX_2P 01/10/2012 - 31/12/2016
Bijdrage px wg CuCOT_PX_WG 01/10/2011 - 31/12/2016
Bijdrage px wn CuCOT_PX_WN 01/10/2011 - 31/12/2016
Bijdrage spc Cot_SPC 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage sz ds COT_SZ_DS 01/07/2009 - 31/12/2016
Bijdrage tijdelijke werkloosheid Cotcht 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage werkloosheid van 1,60% Cotm_s 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage werknemer-student StctrAmt 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrage_307 Cot_307 01/01/2015 - 31/12/2016
Bijdrage_308 Cot_308 01/01/2015 - 31/12/2016
Bijdrage_864 Cot_864 01/01/2014 - 31/12/2016
Bijdrage_865 Cot_865 01/01/2014 - 31/12/2016
Bijdragebedrag contributionamount 01/01/2017 - ∞
Bijdragebedrag contributionamount 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragebedrag Contributionamount 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragebedrag Contributionamount 01/01/2017 - ∞
Bijdragecategorie Bijdragecategorie 01/03/2020 - 31/07/2021
Bijdragecategorie Bijdragecategorie 01/03/2020 - 31/07/2021
Bijdragecategorie BIJDRAGECODE 01/03/2020 - 31/07/2021
Bijdragecategorie Bijdragecategorie 01/03/2020 - 31/07/2021
Bijdragecategorie Bijdcat 01/01/1997 - ∞
Bijdragecode contributioncode 01/01/2017 - ∞
Bijdragecode Contributioncode 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragecode Contributioncode 01/01/2017 - ∞
Bijdragecode contributioncode 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdrageplichtige loonmassa Salcot 01/01/2005 - 31/12/2016
Bijdrageplichtige loonmassa Lmasamt 01/01/1997 - 31/12/2004
Bijdragevoet fonds voor bestaanszekerheid Taufse 01/01/1997 - 31/12/2002
Bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/1997 - 01/01/1997
Bijzondere rsz-bijdrage Cotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Code bijzondere bijdrage Cotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Code bijzondere bijdrage Codons 01/01/1997 - 31/12/2002
Code fonds voor sluiting van ondernemingen Codffe 01/01/1997 - 31/12/2002
Geaggregeerd dubbel vakantiegeld Mpecvac 01/01/2003 - 31/03/2008
Loonmassa ar LMS_AR 01/01/2015 - 31/12/2016
Loonmassa ch LMS_CH 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa ch ds LMS_CH_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa ch hap CuLMS_CH_HAP 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa cs CuLMS_CS 01/04/2009 - 31/12/2016
Loonmassa dpv CuLMS_DPV 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa dpv LMS_DPV 01/01/2005 - 31/03/2016
Loonmassa dpv2 CuLMS_DPV2 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa dpv2 LMS_DPV2 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa fmp LMS_FMP 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonmassa pb CuLMS_PB 01/07/2010 - 31/12/2016
Loonmassa px CuLMS_PX 01/04/2009 - 01/07/2011
Loonmassa px 2p CuLMS_PX_2P 01/10/2012 - 31/12/2016
Loonmassa px wg CuLMS_PX_WG 01/10/2011 - 31/12/2016
Loonmassa px wn CuLMS_PX_WN 01/10/2011 - 31/12/2016
Loonmassa sz ds LMS_SZ_DS 01/04/2009 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2022 - 31/03/2023
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/1997 - 31/12/2002
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Opgesplitste bijdrage Dividedcontribution 01/01/2017 - ∞
Opgesplitste bijdrage Dividedcontribution 01/01/2006 - 31/12/2016
Patronale bijdragen Cotpat 01/01/2005 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/1997 - 31/12/2002
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2003 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2017 - ∞
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2022 - 31/03/2023
Persoonlijke bijdragen Cotper 01/01/2005 - 31/12/2016
Socialezekerheidsbijdragen Bijdr 01/01/1997 - 31/12/2004
Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuig Cotveh 01/01/2003 - 31/12/2004
Tellingsjaar Tellingsjaar 01/01/2000 - ∞
Type bezoldigingscode 2 Tb2 01/01/1997 - 31/12/2004
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2017 - ∞
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2022 - 31/03/2023
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2003 - 31/12/2016
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemerscode Codtra 01/01/2017 - ∞
Werknemerscode Codtra 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemerskengetal Codtra 01/01/2005 - 31/12/2016