Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bedrag Mntded 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag Mntded_p 01/01/2003 - 31/03/2008
Bedrag Mntded 01/01/2022 - 31/03/2023
Bedrag Mntded 01/01/2017 - ∞
Bedrag Mntded 01/01/1997 - 31/12/2002
Bedrag van de bijdragevermindering Deductionamount 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de bijdragevermindering Deductionamount 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag van de vermindering DeductionAmount 01/01/2005 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdragevermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2017 - ∞
Berekeningsbasis bijdragevermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2003 - 31/12/2016
Berekeningsbasis vermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2005 - 31/12/2016
Cumulatie Fictif 01/01/1997 - 31/12/2002
Fgtype FGType 01/01/2016 - 31/12/2016
Fgtype FGType 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/1997 - 31/12/2002
Munteenheid Devise 01/01/2022 - 31/03/2023
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Opgesplitste vermindering DividedDeduction 01/01/2003 - 31/12/2016
Opgesplitste vermindering DividedDeduction 01/01/2017 - ∞
Opgesplitste vermindering Divideddeduction 01/01/2005 - 31/12/2016
Patronale bijdragevermindering Mntdedocc 01/01/2005 - 31/12/2016
Patronale bijdrageverminderingen Mntdedpat 01/01/2005 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrageverminderingen Mntdedper 01/01/2005 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrageverminderingen Mntdedwr 01/01/2005 - 31/12/2016
Statuut functie Stfncd 01/01/1997 - 31/12/2004
Verminderingscode Codred 01/01/1997 - 31/12/2002
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2005 - 31/12/2016
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2003 - 31/12/2016
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2017 - ∞
Werknemerscategorie Wcatcd 01/01/1997 - 31/12/2004
Werknemerscategorie Wcatcd 01/01/1997 - 31/12/2004